Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR ERFARENHETSUTBYTE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR ERFARENHETSUTBYTE."— Presentationens avskrift:

1 BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR ERFARENHETSUTBYTE

2 Brukarrådet vid Beroendecentrum  Bakgrund - plats i ledningsgruppen för UBB  Start 1999  Förankring i förvaltningsledningen  Politisk förankring

3 Uppdrag  Information och kunskapsutbyte  Samverka mellan brukarorganisationerna och vården – både praktiskt som på planeringsnivå

4 Organisation I rådet ingår  Verksamhetschef, bitr. verksamhetschef, och enhetschef samt vid behov övrig personal  10 föreningar Attention Örebro län, AHA (Anhöriga hjälper Anhöriga) Fenix 019 Excon Länkarna, Örebro och Karlskoga Ria-Dorkas, Hela människan RSMH Örebro SIMON, (Sveriges invandrare mot narkotika) Verdandi Örebro NSPH

5 Forts. Organisation  Vi har möten c:a var sjätte vecka  Egna förmöten som förberedelse till brukarrådsmötena  Protokollen skickas för kännedom till den politiska styrelsen för psykiatrin  Verksamhetschefen är ordförande

6 Aktiviteter  Samtliga frågor som berör verksamheten som ex. öppettider, eftervårdsprogram, anhörigprogram, vårdprogram som ex. subetexprogrammet och innehållet i dessa  Brukarrådets representanter går regelbundet ut på vårdavdelningarna  Brukarrevision  Gemensamma arrangemang  Träffar med den politiska ledningen – såväl i landsting som kommunen  Deltagande i kurser, konferenser

7 Erfarenheter  Erfarenheterna från brukarna tas tillvara  Vi har respekt för våra olika roller  Föreningar har fått stöd i inledningsfasen av sitt arbete

8 Forts. Erfarenheter  Vi har haft möjlighet att var med i alla processer  Positivt att ansvaret ligger på förvaltningschefsnivå  Vi brukarorganisationer får kunskap om vad som sker i förvaltningen  Vi delar med oss av våra erfarenheter som våra medlemmar/deltagare har

9 Forts. erfarenheter  Vi gör gemensamma saker  Vi kan påverka direkt  Erbjudande om deltagande i utbildningar  Draghjälp

10 Nya initiativ  Fenix Ungdom 019 medverkan vid motivationsarbete för personer som tas för ringa narkotikabrott  AHA del i anhörigprogrammet på Beroendecentrum  Verdandi – Start av Hepatit C-grupp

11 ’ 10-puntsprogram för ökad kvalité i brukarsamverkan och ökad delaktighet Brukarperspektivet  Möjligheten till Second – opinion  - Rätt att få information om olika behandlingsalternativ  - Patientens rätt till information om brukarorganisationerna  Behovet av patientombud inom psykiatrin  Språksvårigheter Läkare - Patienter

12 Brukarorganisationsperspektivet  Deltagande vid rekrytering av chefer och nyckelpersoner  Aktivt deltagande i avvikelse- hanteringen inom psykiatrin  Tidig medverkan i utvecklingsarbete och uppföljningsarbete  Initiera diskussion om möjligheten till komplett/ersättare i vård- och behandling  Brukarorganisationernas ek. förut- sättningaratt delta i brukarinflytande

13 Vi har en medpart i kampen för en bättre och progressiv vård för våra brukare.


Ladda ner ppt "BRUKARRÅD BEROENDECENTRUMS BRUKARRÅD - MÖTESPLATS FÖR ERFARENHETSUTBYTE."

Liknande presentationer


Google-annonser