Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar samt bedömma hur gällande och eventuellt nya regler beaktar likabehandlingsprincipen av medlemmar. Härvid bör vidare frågan om vem/vilka som kan bli medlemmar i föreningen behandlas. Ta fram riktlinjer för föreningen gällande vilken tillsyn och kontroll föreningen skall tillse avseende olika förändringar i området.Skall även beaktas vilka åtgärder föreningen skall eller bör vidta när förändringar har eller skall ske som inte av föreningen bedöms somgodtagbara 1Vision Eriksvik 2015 Stadgegruppen

2 Att....... 2Vision Eriksvik 2015 Vår vision

3 1) Att....... 2) Att.... 3) Att.... 4) Att.... 5) Att.... 6) Att.... 7) Att..... 3Vision Eriksvik 2015 Föreslagna projekt

4 Budgeterade kostnader 4Vision Eriksvik 2015 Budget


Ladda ner ppt "Översyn av stadgar, policys, instruktioner samt komma med förslag till förändringar. Överväga regler för ersättning vid olika upplåtelser och uthyrningar."

Liknande presentationer


Google-annonser