Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda."— Presentationens avskrift:

1 SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Beslut är välgrundade och korrekta -Ekonomi i balans, Årsprognos +58 mkr bättre jmf med budget -Samtliga verksamheter förutom beroende (- 3 mkr) i balans eller bättre jämfört budget -Uppföljningsverktyg finns inom flera verksamheter - ”kostnad per brukare”

2 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- BARN OCH UNGDOM - Bokslut T2: 2009 - Årsprognos +6 mkr bättre jämfört med budget - Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen - Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna -Antalet barn och unga placerade i HVB har en positiv utveckling, från 32 st (dec2008) till 27st (aug 2009) -Andel utredningar med utredningstid > 4månader ; 35%, ej uppfyllt Åtgärd: Ny organisation inom Barn och Ungdom from 1/10, vilket ger ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av pågående insatser samt att korta handläggningstiderna OK Har brister

3 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD – Bokslut T2: 2009 OK -Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året (583 jmf med 639). Osäkerhet kring förändrat socialförsäkringssystem och vikande arbetsmarknad -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=59,9 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt Åtgärd: Aktivt samverka i ArbetslinjeN och tydligare riktlinjer Har brister - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

4 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- BEROENDE - Bokslut T2: 2009 - Årsprognos -3 mkr sämre jmf med budget orsakat av fler placeringar -Antalet placeringar har ökat sedan hösten 2008 -Antalet LVM placeringar har ökat Åtgärd: Översyn av riktlinjer och placeringsformer ska ske under hösten Brist

5 HANDIKAPP – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Volymer och kostnader; ökningstakten förväntas avmattas något -Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt - Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare -Omsorgscompaniet startar serviceboende i Fisksätra - Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i februari 2010 -Gruppbostaden Biet, ersättning till Bergåsens gruppbostad, beräknas inflyttningsklar juli 2010 - Årsprognos indikerar i nuläget + 11 mkr bättre jmf med budget bl.a. orsakat av lägre utgångstakt 2008 än förväntat samtidigt som gruppbostäder i Älta och Biet inte belastar årets budget - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

6 SOCIALPSYKIATRI – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 289 aktuella personer med insatser -Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt -Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar -Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar -Tillförda medel från Socialstyrelsen riktar sig till kompetensutveckling av personal inom Psykiatri - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget -Ytterligare statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård

7 ÄLDRE – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt -Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende, uppfyllt -Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt -Kön till särskilt boende; 20 personer, normalt. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen - Årsprognos +29 mkr bättre än budget varav bl.a. lägre utgångstakt 2008 än förväntat, lägre volymutveckling inom hemtjänst samt färre utnyttjade platser inom särskilt boende


Ladda ner ppt "SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda."

Liknande presentationer


Google-annonser