Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/"— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

2 Balanskravsresultat marsbokslut (mkr)

3 Sammanfattning Nacka Kommun totalt VERKSAMHETSRESULTAT
INSATTA RESURSER OK OK Årsprognosen visar på ett resultat på 150 mkr och ett balanskrav på 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget, främst tack vare en förbättrad skatteunderlagsprognos. Avvikelser finns på: SÄN + 19,5 mkr varav IFO Barn & Ungdom +3,7 mkr, IFO Försörjnstöd+9,4 mkr, IFO Beroende -2,6 mkr, Socialpsykiatri +2 mkr, Handikapp +3,6 mkr, Äldre +3,4 mkr. UBN -14,4 mkr, fler barn i fsk -2,5 mkr, ökad efterfrågan vux -5,8 mkr, barn i fsk i behov av särskilt stöd -5 mkr. FAK inkl markförvalt. –7,1 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och skador från snö och is. TN -7 mkr. Kostnad vinterunderhållet 21 mkr, sandupptagning återstår, 5 mkr avsatt för okt-dec. FFS årsprognos på 0 är högst osäker i avvaktan på beslut angående Samskolans framtida verksamhet. FFS kundundersökningen kommer att presenteras i T1. Detsamma gäller för UBN. Fortsatt nöjda kunder inom Socialtjänsten, där kunderna är nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen. Va-verket 17 läckor efter 3 månader, att jmf med totalt 26 st Orsak den kalla vintern. Gata, väg Park Provtagning på snö visar tillfälligt förhöjda halter av salt.

4

5

6 Resultaträkning månadsbokslut mars 2010

7 Avvikelse mot per. budget Avvikelse mot Årsbudget 2010
Månadsbokslut jan-mars 2010, verksamhetens nettokostnader 2010, mkr Nämnd/Verksamhetsområde Utfall Periodiserad budget Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2010 Årsbudget 2010 Avvikelse mot Årsbudget 2010 Netto IFS Netto IFS Kommunstyrelsen, totalt -0,9 -40,2 -29,6 -10,6 -127,2 -120,1 -7,1 KF och KS -6,0 -7,2 -7,6 0,4 -30,5 0,0 Stadsledningskontoret -18,8 -25,9 -23,2 -2,6 -93,0 Fastighetskontoret, exkl markförv 5,2 -19,7 -4,8 -14,9 -7,8 Markförvaltning 9,2 4,6 1,9 2,7 8,5 7,8 0,7 Nacka Brandstation -0,1 -1,3 1,2 -5,1 Myndighets- och huvudmannaenheter -10,1 -16,3 Kontaktcenter -1,6 Sociala tjänster Kultur & Utbildning -0,6 Teknik -1,5 -16,6 Miljö & Stadsbyggnad -8,1 1,7 Hållbar utveckling -0,4 0,3 M&H Överförmyndarverksamheten 0,1 Produktionsverksamheter 19,6 24,3 5,4 18,9 Nacka Partner -1,1 0,2 Förskola, Fritid & Skola 19,2 22,5 17,9 Kultur Nacka -0,8 -0,3 Sociala Stödresurser 3,0 0,6 2,5 Räddningstjänsten Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -5,0 -6,1 -5,8 -23,1 Velamsundstyrelsen -1,0 -3,9 Överförmyndarnämnden -1,2 -5,4 Tekniska nämnden -34,6 -27,0 -32,8 5,8 -138,1 -131,1 -7,0 Finansiering -34,5 -33,0 -140,1 -132,1 -8,0 VA-verket 3,6 RH-verket 2,1 2,0 1,0 Fritidsnämnden -22,6 -23,4 -24,7 1,3 -98,7 Kulturnämnden -23,7 -24,6 -27,6 2,9 -105,6 -106,1 0,5 Social- och äldrenämnden -278,7 -289,3 -287,3 -2,0 -1 129,8 -1 149,3 19,5 Utbildningsnämnden -495,7 -515,3 -512,4 -2,9 -2 056,7 -2 042,3 -14,4 Södertörns Brandförsvarsförbund -4,7 -6,4 -25,7 Summa nämnder och driftverksamheter -863,3 -932,9 -928,9 -4,1 -3 714,2 -3 705,6 -8,6 Justering för kommuninterna poster Återföring avskrivningar och ränta 56,1 59,1 65,6 -6,5 259,5 262,4 Pensioner, löneskatt mm -14,5 -9,2 -16,7 7,5 -55,0 -66,9 11,9 Verksamhetens nettokostnader -821,7 -883,1 -880,0 -3,2 -3 509,7 -3 510,0


Ladda ner ppt "Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/"

Liknande presentationer


Google-annonser