Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?"— Presentationens avskrift:

1 Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden

2 1. Hur kommer anvisade medel att användas?

3 2014 2015 2016 Hälsa, vård och omsorg (HVO) 151 853151 938 LSS-verksamhet (LSS)27 351 Individ- och familjeomsorg (IFO)38 109 Socialnämnden217 313217 398 1. Hur kommer anvisade medel att användas? Kostnaderna redovisas exklusive indexuppräkningar och tillväxtpost.

4 HVO Fler äldre och större andel multisjuka Nytt vårdboende 2014 LSS Ökning av personlig assistans IFO Ökning avseende externa placeringar 1. Hur kommer anvisade medel att användas?

5 2. Nya förutsättningar

6 Hälsa, vård och omsorg Region Skåne ny organisation 1 maj 2013 Ny gränssnittsöverenskommelse med Region Skåne våren 2014 Fler multisjuka, mer avancerad sjukvård i hemmet Ny lagstiftning avseende demensvård Större delen av HVO-budgeten bunden i avtal 2. Nya förutsättningar

7 Ökning av barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser Ny definition av grundläggande behov inom LSS/SFB Svårbudgeterad verksamhet LSS 2. Nya förutsättningar

8 Ökning av antalet anmälningar om barn som far illa Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga Region Skåne skriver ut fler vuxna med psykisk ohälsa Våra ensamkommande flyktingbarn är redo att flytta ”hemifrån” Individ- och familjeomsorg 2. Nya förutsättningar

9 Större gemensam förebyggande aktivitet KFN, BUN & SN Kort sikt Fler anmälningar, utredningar, utbildning, insatser i samtliga tre nämnder med ökade kostnader framförallt hos BUN & SN Lång sikt Minskning/undvikande av stora tragedier samt mindre kostnader framförallt hos BUN & SN 2. Nya förutsättningar

10 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

11 Förändring till integrerad målstyrning Nämndsplanen säger vad Verksamhetsplanen pekar ut specifika mått Medarbetarna på enheterna definierar aktiviteter 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

12 Våra verktyg Ständiga förbättringar Flödesorienterat synsätt

13 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning? Effekter Tydligare målstyrning Tydlig delaktighet och inriktning för medarbetare Nöjdare medarbetare gör ett bättre jobb Rätt kvalitet Nöjdare brukare Stabil, god ekonomisk hushållning

14 Januari-mars 2013Helårsprognos HVO2.337 tkr2.150 tkr LSS1.784 tkr2.400 tkr IFO- 278 tkr- 2.450 tkr Totalt3.833 tkr2.100 tkr Budgetutfall Q1 & helårsprognos 2013 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

15 Tack :-) Socialnämnden


Ladda ner ppt "Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?"

Liknande presentationer


Google-annonser