Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel kunder inom äldre och handikappomsorgen som är nöjda med insatser och vård Budget 2012 – 90%Utfall – 91,5% Via arbetsledningen arbetar vi med kvalitets och bemötandefrågor inom dessa verksamheter.

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel kunder inom hemtjänsten som är nöjda med insatser och vård Budget 2012 – 90%Utfall – 93% Via arbetsledningen arbetar vi med kvalitets och bemötandefrågor inom verksamheten.

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Väntan på beslut om SÄBO Budget – 85 dagarUtfall – 45 dagar Styrs mycket av omsättning på befintliga platser men vi arbetar med att ha kunskap och då en bra framförhållning för att ha en rimlig väntetid.

5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS Budget – 78%Utfall – 78% Det ingår i det uppdrag som biståndshandläggare och enhetschefer inom handikappomsorgen har att ta hänsyn till detta i planeringen kring varje enskilt ärende.

6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Personer med funktionsnedsättning, andel verkställda beslut Budget – 100%Utfall – 100% Här når vi regelmässigt målvärdet och har så gjort under några år.

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för barn och familj Budget – 75%Utfall – 75,5% Vi klarar målvärdet. Vi har startat ett arbete för att minska antalet placerade barn och unga för att i stället arbeta mer med öppenvårdslösningar på hemmaplan. I dagsläget ser detta ljust ut men är en känslig parameter som lätt kan utvecklas mot fler institutionsplaceringar.

8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för vuxna Budget – 75%Utfall – 73% Vi ligger nära målvärdet vid senaste mättillfälle. Sedan dess har vi inlett ett arbete med att växla kostnader för institutionsvård mot öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd Budget – 6%Utfall – 7,5% Denna parameter styrs i stor utsträckning av arbetsmarknadsläget såväl lokalt som (inter-)nationellt. Vi arbetar med aktiviteter som riktar sig främst mot unga som ungdomsanställningar och Arbetskraft.

10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Andel 18-24-åringar med försörjningsstöd som har praktik eller studerar Budget – 90%Utfall – 66% Vi arbetar med aktiviteter som riktar sig främst mot unga som ungdomsanställningar och Arbetskraft. En ungdomscoach inom BU arbetar också inom detta spektra.

11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Socialnämndens prognos måluppfyllelse 2013 Styrtal 20122013 1Andel kunder inom äldre och handikappomsorgen som är nöjda med insatser och vård GröntGrönt 2Andel kunder inom hemtjänsten som är nöjda med insatser och vårdGröntGrönt 3 Väntan på beslut om SÄBOGröntGrönt 4 Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter – LASSGröntGrönt 5 Personer med funktionsnedsättning, andel verkställda beslutGröntGrönt 6 Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för barn och familjGröntGrönt 7 Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för vuxnaGultGrönt 8 Andel invånare som erhållit ekonomiskt biståndRöttRött 9 Andel 18-24-åringar med försörjningsstöd som har praktik eller studerarRöttGult Klarar inte måletPå väg mot måletKlarar målet


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser