Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november 2012 2012-10-15 SIDAN 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november 2012 2012-10-15 SIDAN 1."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november 2012 2012-10-15 SIDAN 1

2 Verksamhetsstöd - nuläget  Utgör ungefär 3,5 procent av budgeten  Ökande volymer och därmed kostnader  Prognosen i T2 pekade på 40 % kostnadsökning, vilket motsvarar en totalkostnad på ca 5 % av budgeten för 2012  Utbildningsnämnden har beslutat att reducera ersättningsnivåerna i förskoleklass, grundskola och fritidshem för oktober-december med 25 % 2012-10-15 SIDAN 2

3 Verksamhetsstöd – problembild Systemnivå  Svårt att hantera förändringar under året  Konsekvenser för den socioekonomiska ersättningen  Förändrad syn på resursfördelningssystemet  Beloppsgräns 100 000 kronor skapar motsägelser  Rektor och inte huvudmannen ansöker  Målgruppen är inte tydligt definierad  Ingen uppföljning sker 2012-10-15 SIDAN 3

4 Verksamhetsstöd – problembild Skolnivå  Ökad administration  Resursanvändningen kan cementeras Individnivå  Elevsyn påverkas  Vårdnadshavare väljer särlösningar 2012-10-15 SIDAN 4

5 Vad säger lagen?  Avser elever som har omfattande behov av särskilt stöd  Avser extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen  Ska medföra att eleven kan fullgöra sin skolgång  Lika villkor utgår från hemkommunens ersättningssystem  Ett mål avgjort i Högsta Förvaltningsdomstolen 2012-10-15 SIDAN 5


Ladda ner ppt "Verksamhetsstöd – nuläget Branschråd grundskola 30 november 2012 2012-10-15 SIDAN 1."

Liknande presentationer


Google-annonser