Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandskydd i alkohollagen 7 kap. Tillstånd m.m. 8 § ”…Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt…”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandskydd i alkohollagen 7 kap. Tillstånd m.m. 8 § ”…Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt…”"— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Brandskydd i alkohollagen 7 kap. Tillstånd m.m. 8 § ”…Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt…”

5 Exempel på brister vid tillsyn Nya/ombyggda lokaler inte alltid färdiga (besktigade och godkända för idriftagande av byggnadsnämnen) –Släckutrustning kan saknas –Skylt/skyltar med högsta personantal –Intyg på brandtekniska installationer Dålig/oklar organisation (ansvar, rutiner och övningar) Brandfarlig vara TIPS! Vid nybyggnad, större ombyggnad eller ombyggnation som kan påverka personsäkerheten anlita alltid välrenommerad brandteknisk konsult i projektet (från början, under byggtiden ända till färdigställande). Kan vara krav från BN. (www.brabrandkonsulter.se)

6 Anlagda bränder Stort samhällsproblem (pyromani <10 % av de anlagda bränderna) Skadegörelse kan vara tidig varningssignal Enkla åtgärder kan förbättra situationen: –Öka risken för upptäckt (bevakning, belysning, insyn, kameror?) –Brännbart material (bodar, skräp, containrar, lastkajer, skärmtak) –Köp möbler och övriga inventarier som är brandklassade.

7

8 Erfarenheter efter Göteborgsbranden Försenad utrymning pga otydliga signaler om situationens allvar Enda kvarvarande utrymningsvägen blockerad av bord Dörrstängaren mellan samlingslokalen trapphuset var satt ur funktion Anlagd brand. Viktigt att minimera obevakade ytor (rökdetektorer eller personal) Respektera personantalet som lokalen är dimensionerad för Stor brandbelastning i utrymningsväg (trapphuset)

9 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Policy Ansvar och organisation Riskinventering Utbildning Interna regler Teknisk brandskyddsbeskrivning Kontroll och underhåll Nödlägesberedskap Uppföljning Mer info på: www.srv.se och www.vrtj.se

10 Minsta krav för alla verksamheter! Beroende på omfattning ska personal kunna ingripa genom att rädda, larma, varna och släcka. Förutsättningar, i prioriteringsordning, är: –stark och tydlig förankring i ledningen (intresse och förståelse för frågan), –kunskap hos den enskilde och –lämplig släckutrustning Förebygga bränders uppkomst

11 Brandfarlig vara Tillstånd från BN krävs oftast i publik verksamhet (t.ex. restaurang) för hantering av t.ex. gasol OBS! tekniska och organisatoriska krav ska alltid vara uppfyllda (även om tillstånd ej krävs). BN = tillståndsmyndighet Räddningstjänsten = tillsynsmyndighet Bra info om gasolanläggningar för restauranger på www.srv.se Inomhusfyrverkeri


Ladda ner ppt "Brandskydd i alkohollagen 7 kap. Tillstånd m.m. 8 § ”…Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt…”"

Liknande presentationer


Google-annonser