Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandinformation -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning T.Ryman 2014.01.21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandinformation -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning T.Ryman 2014.01.21."— Presentationens avskrift:

1 Brandinformation -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning T.Ryman 2014.01.21

2 Förebyggande åtgärder vid brand -Var finns släckutrustning -Hur larmar jag -Utrymningsvägar -Skyltar, nödbelysning -Hur vet jag att det är brandlarm -Återsamlingsplats T.Ryman 2014.01.21

3 Vid brand -Rädda människor i fara -Försök släcka vid liten brand -Om det inte går larma, ring 112 -Förhindra spridning -Vägled brandkåren Handla övertänkt men raskt, riskera varken ditt eget liv eller andras. T.Ryman 2014.01.21

4 Haninge plan 3 Utrymningsvägar Ut plan 2 Återsamlingsplats T.Ryman 2014.01.21

5 Haninge plan 4 Brandsläckare, larmknappar Handbrandsläckare Larmknapp Defibrillator Informationsskyltar om släckare, larm och utrymningsvägar på varje våningsplan T.Ryman 2014.01.21

6 Alfred nobels Allé 10 Flemingsberg Plan 2 Utrymningsvägar Återsamlingsplats Andra sidan Alfred Nobels Allé Huvudentré T.Ryman 2014.01.21

7 Alfred Nobels Allé 10 Flemingsberg Plan 3 Brandsläckare Larmknapp Ögondusch Defibrillator T.Ryman 2014.01.21

8 Berzelius väg 13 Solna, plan 2 Uppsamlingsplats Gräsmattan framför restaurang Jöns Jakob T.Ryman 2014.01.21

9 Information olyckor och tillbud se KTH:s intranet Rutin för tillbud och arbetsskada http://intra.kth.se/regelverk/arbetsmiljo/arbetsmiljofragor/rutin-for-tillbud-och-arbetsskada-1.443231 KTH:s larminstruktion http://intra.kth.se/regelverk/lokalforsorjning/larm-krishantering/kth-s-larminstruktion-1.29524 Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter http://intra.kth.se/regelverk/arbetsmiljo/arbetsmiljofragor/skolchefens-ansvar-for-krisstod-till-anstallda-och-studenter-1.30355 Anmälan om stöld/skadegörelse http:// intra.kth.se/regelverk/lokalforsorjning/egendomsskada-forsakring/anmalan-av-stold-skadegorelse-1.29533 Datum 2014.04.08 KRISPÄRM INSTRUKTIONER FÖR KRISHANTERING VID KTH SKOLAN FÖR TEKNOK OCH HÄLSA Pärm finns fysiskt i personalrummen vid STH


Ladda ner ppt "Brandinformation -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning T.Ryman 2014.01.21."

Liknande presentationer


Google-annonser