Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning"— Presentationens avskrift:

1 -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning
Brandinformation -Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning T.Ryman

2 Förebyggande åtgärder vid brand
-Var finns släckutrustning -Hur larmar jag -Utrymningsvägar -Skyltar, nödbelysning -Hur vet jag att det är brandlarm -Återsamlingsplats INFORMERA ER För att vara förberedd vid eventuella brandtillbud skall du alltid informera dig om hur utrymning sker och var närmaste brandsläckningsutrustning finns placerad. LARMA Ring 112, alt. Larmknappar vid larm UTRYMNING Vid utrymning använd inte hissar, använd trappor, försäkra er om var och vilka alternativa utrymningsvägar finns på er arbetsplats, de skall vara markerade med skyltar som är väl synliga. BRANDLARM • Haninge högt tjutande siren samt rökgasfläktarna startar på plan 7. • Flemingsberg (ANA 10) ringklockor ringer samt blixtljus vid dessa indikerar. (OBS.! sirenljud indikerar inbrottslarm) • Solna siren samt rött blinkande ljus ÅTERSAMLINGSPLATS Ta er till er uppsamlingsplats och invänta vidare information från brandkåren eller räddningsledare. • Haninge uppsamlingsplats grässlänten på innergården • Flemingsberg uppsamlingsplats andra sidan Alfred Nobels Allé. • Solna uppsamlingsplats gräsmattan framför restaurang Jöns Jakob (50 m sydväst fastighet 95:20 se info tavla vid hiss) T.Ryman

3 Vid brand -Rädda människor i fara -Försök släcka vid liten brand
-Om det inte går larma, ring 112 -Förhindra spridning -Vägled brandkåren Handla övertänkt men raskt, riskera varken ditt eget liv eller andras. - Rädda människor i fara. Se till att alla klarar sig ut. Kom ihåg att det gäller minuter. - Om branden är liten, försök släcka den med en handbrandsläckare, vatten eller med en matta eller något annat tungt skynke. - Om du inser att du inte ensam kan släcka elden, ring 112 och berätta exakt vad som har hänt. - Försök hindra att elden sprider sig genom att stänga dörrar och andra öppningar. För undan lättantändliga föremål, brännbara vätskor och gasflaskor från brandplatsen. - Vägled brandkåren till platsen. Förklara situationen för brandkåren och förklara vilka åtgärder som redan vidtagits. T.Ryman

4 Haninge plan 3 Utrymningsvägar Ut plan 2 Återsamlingsplats
-Pilar visar olika utrymningsvägar, använd trappor ej hissar eller snurran i entrén. Tänk på att strömmen kan försvinna. -Gå till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplats T.Ryman

5 Brandsläckare, larmknappar
Haninge plan 4 Brandsläckare, larmknappar -Brandsläckare och larmknappar finns på de olika planen, se informationstavlor och skyltar. -Defibrillator finns på plan 4 i personalköket, se lista över utbildade finns även där. Handbrandsläckare Larmknapp Defibrillator Informationsskyltar om släckare, larm och utrymningsvägar på varje våningsplan T.Ryman

6 Andra sidan Alfred Nobels Allé
Flemingsberg Plan 2 Utrymningsvägar -Pilar markerar utrymningsvägar från plan 2. -Uppsök återsamlingsplatsen efter utrymningen. Återsamlingsplats Andra sidan Alfred Nobels Allé T.Ryman Huvudentré

7 Alfred Nobels Allé 10 Flemingsberg Plan 3 Brandsläckare Larmknapp
Ögondusch Defibrillator -Brandsläckare och larmknappar finns på de olika planen, se informationstavlor och skyltar. -Defibrillator finns på plan 3, se lista över utbildade finns i anslutning till den. T.Ryman

8 Gräsmattan framför restaurang Jöns Jakob
Berzelius väg 13 Solna, plan 2 Uppsamlingsplats Gräsmattan framför restaurang Jöns Jakob -Se skyltar för utrymningsvägar och var brandutrustning finns placerad i byggnaden. -Uppsök uppsamlingsplatsen efter utrymning. T.Ryman

9 Information olyckor och tillbud se KTH:s intranet
KRISPÄRM INSTRUKTIONER FÖR KRISHANTERING VID KTH SKOLAN FÖR TEKNOK OCH HÄLSA Pärm finns fysiskt i personalrummen vid STH Information olyckor och tillbud se KTH:s intranet KTH:s larminstruktion Rutin för tillbud och arbetsskada Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter Anmälan om stöld/skadegörelse Datum


Ladda ner ppt "-Förebyggande åtgärder vid brand -Räddningsplan utrymning"

Liknande presentationer


Google-annonser