Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i brandskydd Borås Lasarett Bo Sandström & Anders Johansson 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i brandskydd Borås Lasarett Bo Sandström & Anders Johansson 2002."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i brandskydd Borås Lasarett Bo Sandström & Anders Johansson 2002

2 Målsättning och syfte: •Att ge de anställda grundläggande kunskaper i brands uppkomst och spridning samt ge kunskaper i brandsläckning. •Att belysa olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. •Att ge kunskaper om åtgärder vid utrymning. •Att ge vägledning i valet av släckmetod beroende på typ av brand •Praktiskt öva utrymning och brandsläckning

3 Video ”Det brinner bara en gång” del 1

4 Rumsbranden Temperatur Tid Möjligt att agera

5 Bränsle Värme Syre Brandtriangeln Rumsbranden

6 En brand i en vanlig fåtölj, rökfyller en lägenhet på 100 m 2 på 4 minuter! Det är brandröken som är lömsk, inte flammorna. Rökutveckling

7 Rökens sammansättning Brännbara ämnen Orsakar fortsatt brandspridning t.ex. metan, etan m.m. Giftiga ämnen Angriper människans andning t.ex. kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid m.m. Frätande ämnen Angriper omgivande miljö, metallytor t.ex. väteklorid, olika syror m.m. Rumsbranden

8 Vi omges av risker! Diskutera: Vilka risker omges Ni av på Er arbetsplats?

9 Risker •Fel i elektriska apparater •Spisar och värmeplattor •Levande ljus •Cigaretter och sängrökning •Anlagd brand •Brandbefrämjande vara •Kemikalier

10 Vad och vilka hotas av branden? • Anställda, vårdtagare och besökare • Personer i närliggande avdelningar, lokaler och byggnader • Den egna byggnaden • Inventarier och föremål • Den yttre miljön Rumsbranden

11 Video ”Det brinner bara en gång” del 2

12 Insatstid Inkommande larm Utlarmning Första bil ut Framme vid objektet Angrepp Med hjälp Utan hjälp INSATSTIDINSATSTID

13 Skadebegränsande åtgärder Automatiska brandlarm

14 Skadebegränsande åtgärder En självklarhet i varje hem! Var placerar man brandvarnaren bäst? Brandvarnare

15 Skadebegränsande åtgärder Släckutrustning

16 Skadebegränsande åtgärder Brandceller Hindrar brand- och rökspridning!

17 Skadebegränsande åtgärder Tänk på att inte blockera branddörrar!

18 Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Inga kartonger, papper eller sopor i gångar eller kulvert. Meddela transport. Skadebegränsande åtgärder

19 Planera och öva utrymning!

20 Vad händer vid ett larm?

21 Åtgärder vid brand Larma Rädda Möt räddningstjänsten Utrym - Släck

22 Video ”Handbrandsläckning”

23 Diskutera: •Vilka olika typer av släckutrustningar har Ni på Er arbetsplats? •Var är den placerad?

24 Video ”Utrymningslakan”

25 Diskutera: Utrymning •Hur och vart utrymmer vi på vår avdelning? •Hur utryms sängbundna? •Vilka särskilda utrymningsproblem har vi på vår avdelning? •Är hiss lämplig att använda vid utrymning?

26 Praktik…

27 Bränsle Värme Syre Brandtriangeln Repetition

28 Larma Rädda Möt räddningstjänsten Repetition Utrym - Släck Åtgärder vid brand

29 Ta reda på: •Vilka olika typer av släckutrustningar har Ni på Er arbetsplats? •Var är den placerad? Repetition


Ladda ner ppt "Utbildning i brandskydd Borås Lasarett Bo Sandström & Anders Johansson 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser