Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i brandskydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i brandskydd"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i brandskydd
Borås Lasarett Bo Sandström & Anders Johansson 2002

2 Målsättning och syfte:
Att ge de anställda grundläggande kunskaper i brands uppkomst och spridning samt ge kunskaper i brandsläckning. Att belysa olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Att ge kunskaper om åtgärder vid utrymning. Att ge vägledning i valet av släckmetod beroende på typ av brand Praktiskt öva utrymning och brandsläckning

3 Video ”Det brinner bara en gång” del 1

4 Rumsbranden Temperatur Möjligt att agera Tid

5 Rumsbranden Brandtriangeln Syre Bränsle Värme

6 Rumsbranden Rökutveckling En brand i en vanlig fåtölj, rökfyller en lägenhet på 100 m2 på 4 minuter! Det är brandröken som är lömsk, inte flammorna.

7 Rökens sammansättning
Rumsbranden Rökens sammansättning Brännbara ämnen Orsakar fortsatt brandspridning t.ex. metan, etan m.m. Giftiga ämnen Angriper människans andning t.ex. kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid m.m. Frätande ämnen Angriper omgivande miljö, metallytor t.ex. väteklorid, olika syror m.m.

8 Vi omges av risker! Diskutera:
Vilka risker omges Ni av på Er arbetsplats?

9 Fel i elektriska apparater Spisar och värmeplattor Levande ljus
Risker Fel i elektriska apparater Spisar och värmeplattor Levande ljus Cigaretter och sängrökning Anlagd brand Brandbefrämjande vara Kemikalier

10 Vad och vilka hotas av branden?
Rumsbranden Vad och vilka hotas av branden? Anställda, vårdtagare och besökare Personer i närliggande avdelningar, lokaler och byggnader Den egna byggnaden Inventarier och föremål Den yttre miljön

11 Video ”Det brinner bara en gång” del 2

12 Insatstid Inkommande larm Utlarmning Första bil ut Framme vid objektet
Angrepp Med hjälp Utan hjälp

13 Automatiska brandlarm
Skadebegränsande åtgärder Automatiska brandlarm

14 Brandvarnare Skadebegränsande åtgärder En självklarhet i varje hem!
Var placerar man brandvarnaren bäst?

15 Skadebegränsande åtgärder
Släckutrustning

16 Skadebegränsande åtgärder
Brandceller Hindrar brand- och rökspridning!

17 Skadebegränsande åtgärder
Tänk på att inte blockera branddörrar!

18 Skadebegränsande åtgärder
Inga kartonger, papper eller sopor i gångar eller kulvert. Meddela transport. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

19 Skadebegränsande åtgärder
Planera och öva utrymning! ?

20 Vad händer vid ett larm?

21 Åtgärder vid brand Rädda Larma Utrym - Släck Möt räddningstjänsten

22 Video ”Handbrandsläckning”

23 Diskutera: Vilka olika typer av släckutrustningar har Ni på Er arbetsplats? Var är den placerad?

24 Video ”Utrymningslakan”

25 ? Diskutera: Hur och vart utrymmer vi på vår avdelning?
Utrymning ? Diskutera: Hur och vart utrymmer vi på vår avdelning? Hur utryms sängbundna? Vilka särskilda utrymningsproblem har vi på vår avdelning? Är hiss lämplig att använda vid utrymning?

26 Praktik…

27 Repetition Brandtriangeln Syre Bränsle Värme

28 Möt räddningstjänsten
Repetition Åtgärder vid brand Rädda Larma Utrym - Släck Möt räddningstjänsten

29 Vilka olika typer av släckutrustningar har Ni på Er arbetsplats?
Repetition Ta reda på: Vilka olika typer av släckutrustningar har Ni på Er arbetsplats? Var är den placerad?


Ladda ner ppt "Utbildning i brandskydd"

Liknande presentationer


Google-annonser