Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nästa. VAD KAN HÄNDA?  Skolan är byggd på sådant sätt och med sådana material att någon storbrand inte ska kunna uppkomma under skoldagen.  Brand i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nästa. VAD KAN HÄNDA?  Skolan är byggd på sådant sätt och med sådana material att någon storbrand inte ska kunna uppkomma under skoldagen.  Brand i."— Presentationens avskrift:

1 Nästa

2 VAD KAN HÄNDA?  Skolan är byggd på sådant sätt och med sådana material att någon storbrand inte ska kunna uppkomma under skoldagen.  Brand i kläder kan tänkas uppstå i samband med ovarsamhet med eld. Vid sådan brand kan stark rökutveckling uppstå. I sämsta fall kan denna bli så stor att reservutgångarna kan behöva anlitas.  Någon form av olyckshändelse kan inträffa i kemi- eller slöjdsalarna. Bränder orsakade av överhettning eller kortslutning av elektrisk utrustning kan också uppstå. Bränderna bedöms bli begränsade till den lokal, där olyckan inträffat. Röken kan sprida sig i lokalerna, varför hela skolan kan behöva utrymmas under någon tid. Nästa

3 BRANDBEKÄMPNINGSMATERIEL Alla lokaler, som används dagligen av en eller flera personer har enkla och säkra reservutgångar. Vid rökutveckling utlöses de automatiska dörrstängarna så att skolan delas in i slutna sektioner. Detta försvårar spridningen av rök- och brandgaser. Handbrandsläckare och inomhusbrandposter är utplacerade enligt räddningstjänstens anvisningar. Dessa funktionskontrolleras regelbundet av auktoriserad personal. Vid återkommande brandsyner påpekas brister och förslag till förbättringar lämnas. Nästa

4 LARMA RÄDDNINGSTJÄNSTEN LARMA  Ring 112. Begär sedan hjälp eller Tryck in närmaste manuella larm.  Anmäl till expeditionen att det är larmat och var det brinner. Nästa

5  Alarmering sker genom att brandlarmsklockor ringer i hela skolan. ALARMERING INOM SKOLAN Nästa •Då skall alla lokaler utrymmas.

6 UTRYMNING Lämna klassrummet lugnt och i samlad grupp. Ta om möjligt genaste vanliga väg ut. Följ de grönvita skyltarna. Nästa

7 Använd reservutgången, bara om det är nödvändigt. Läraren lämnar klassrummet sist. Nästa

8 ÅTERSAMLING Återsamling på den stora parkeringsplatsen, Arbetslagsvis. Eleverna räknas. Stanna hos din grupp och vänta på vidare besked. Nästa

9 slut


Ladda ner ppt "Nästa. VAD KAN HÄNDA?  Skolan är byggd på sådant sätt och med sådana material att någon storbrand inte ska kunna uppkomma under skoldagen.  Brand i."

Liknande presentationer


Google-annonser