Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Brandsäkerhet

2 Byggnaderna Är uppdelade i brandceller
Automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten Brandsläckningsutrustning finns markerade på utrymningsplanerna Utrymningsplaner finns i alla trapphus

3 Återsamlingsplats Återsamlingsplats för Sandgärdet och Balder: parkeringen bakom Sandgärdet. Återsamlingsplats för THS: parkeringen bakom Navet (över bron på andra sidan Viskan) Högskolans återsamlingsplatser är markerade med följande skylt:

4 Vad händer när larmet går?
Hissarna går automatiskt ner till plan två och stannar där. Brandcellsdörrarna stängs. Larmet går automatiskt till Räddningstjänsten. De lokaler där larmet går ska utrymmas. Sprider sig röken/elden sätts automatiskt fler larm igång. Räddningstjänsten bedömer om fler lokaler ska utrymmas. Då startar de larmet i de aktuella lokalerna. Endast Räddningstjänsten får stänga av larmet.

5 Utrymning Rädda dig själv och hjälp andra
Varna dina kollegor och andra Larma, ring 112 (kanske kan du lämna information som är bra för Räddningstjänsten att få på vägen) Släck om du inte utsätter dig för risk Utrym lokalerna (lärare: ta initiativ till utrymning av föreläsningssal) Bege dig till återsamlingsplatsen Utrymningsvägarna är markerade:

6 Viktigt att tänka på Om larmet går – stäng fönster och dörrar för att undvika vidare spridning av eld/rök innan du lämnar lokalen. Stäng dörrarna till eventuellt arkiv. Går inte larmet i din korridor behöver du inte utrymma omgående. Var däremot uppmärksam på om larmet startar. Använd trapporna. Rörelsehindrade personer ska följas till en annan brandcell. Någon bör stanna med personen och en annan meddela Räddningstjänsten var personen befinner sig. Även om inte hela byggnaden utryms – gå till återsamlingsplatsen. Där ges information om när det är säkert att gå in igen. Ta alltid alla larm på allvar!

7 Utbildning & information
Brandsläckningsutbildning en gång per år Läs mer Information om brandrutiner finns på hemsidan Brandfoldrar delas ut till nyanställd personal och finns på anslagstavlor. Extra ex? Finns på personalavdelningen. Närmaste chef ansvarar för att, som en del i introduktionen, ge information om hur utrymning ska ske. Frågor? Kontakta Liisa Falk på personalavdelningen eller Christina Lindqvist på ekonomiavdelningen.


Ladda ner ppt "Brandsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser