Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandsäkerhet. Byggnaderna  Är uppdelade i brandceller  Automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten  Brandsläckningsutrustning finns markerade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandsäkerhet. Byggnaderna  Är uppdelade i brandceller  Automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten  Brandsläckningsutrustning finns markerade."— Presentationens avskrift:

1 Brandsäkerhet

2 Byggnaderna  Är uppdelade i brandceller  Automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten  Brandsläckningsutrustning finns markerade på utrymningsplanerna  Utrymningsplaner finns i alla trapphus

3 Återsamlingsplats  Återsamlingsplats för Sandgärdet och Balder: parkeringen bakom Sandgärdet. Återsamlingsplats för THS: parkeringen bakom Navet (över bron på andra sidan Viskan)  Högskolans återsamlingsplatser är markerade med följande skylt:

4 Vad händer när larmet går?  Hissarna går automatiskt ner till plan två och stannar där.  Brandcellsdörrarna stängs.  Larmet går automatiskt till Räddningstjänsten.  De lokaler där larmet går ska utrymmas. Sprider sig röken/elden sätts automatiskt fler larm igång.  Räddningstjänsten bedömer om fler lokaler ska utrymmas. Då startar de larmet i de aktuella lokalerna.  Endast Räddningstjänsten får stänga av larmet.

5 Utrymning  Rädda dig själv och hjälp andra  Varna dina kollegor och andra  Larma, ring 112 (kanske kan du lämna information som är bra för Räddningstjänsten att få på vägen)  Släck om du inte utsätter dig för risk  Utrym lokalerna (lärare: ta initiativ till utrymning av föreläsningssal)  Bege dig till återsamlingsplatsen  Utrymningsvägarna är markerade:

6 Viktigt att tänka på  Om larmet går – stäng fönster och dörrar för att undvika vidare spridning av eld/rök innan du lämnar lokalen.  Stäng dörrarna till eventuellt arkiv.  Går inte larmet i din korridor behöver du inte utrymma omgående. Var däremot uppmärksam på om larmet startar.  Använd trapporna.  Rörelsehindrade personer ska följas till en annan brandcell. Någon bör stanna med personen och en annan meddela Räddningstjänsten var personen befinner sig.  Även om inte hela byggnaden utryms – gå till återsamlingsplatsen. Där ges information om när det är säkert att gå in igen.  Ta alltid alla larm på allvar!

7 Utbildning & information  Brandsläckningsutbildning en gång per år Läs mer Läs mer  Information om brandrutiner finns på hemsidanhemsidan  Brandfoldrar delas ut till nyanställd personal och finns på anslagstavlor. Extra ex? Finns på personalavdelningen.  Närmaste chef ansvarar för att, som en del i introduktionen, ge information om hur utrymning ska ske.  Frågor? Kontakta Liisa Falk på personalavdelningen eller Christina Lindqvist på ekonomiavdelningen.


Ladda ner ppt "Brandsäkerhet. Byggnaderna  Är uppdelade i brandceller  Automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten  Brandsläckningsutrustning finns markerade."

Liknande presentationer


Google-annonser