Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikolyckor, personbil LÅG; N5 R, buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor med personbilar där alla är ute MEDEL; N5, R, buffert, SE Losstagning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikolyckor, personbil LÅG; N5 R, buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor med personbilar där alla är ute MEDEL; N5, R, buffert, SE Losstagning,"— Presentationens avskrift:

1 Trafikolyckor, personbil LÅG; N5 R, buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor med personbilar där alla är ute MEDEL; N5, R, buffert, SE Losstagning, IL Alla trafikolyckor med personbilar, Misstanke om fastklämd (sitter kvar i ett fordon) HÖG; N10, R, R, Buffert, SE losstagning, IL, BI (för kännedom) Misstanke om fastklämd, flera fordon Vid misstanke om fastklämda i flera fordon dubbleras SE losstagning efter koll med IL

2 Trafikolyckor, Motorväg LÅG; N5 R, 2 buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor där alla är ute MEDEL; N5, R, 2 buffert, SE Losstagning, IL Alla trafikolyckor med personbilar, Misstanke om fastklämd (sitter kvar i ett fordon) HÖG; N10, R, R, Buffert, SE losstagning, IL, BI för kännedom Misstanke om fastklämd, flera fordon Vid misstanke om fastklämda i flera fordon dubbleras SE losstagning efter koll med IL

3 Trafikolyckor, Vajer-väg LÅG; N5 R, 2 buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor där alla är ute MEDEL; N10, R, R, buffert, SE Losstagning, IL Alla trafikolyckor med personbilar, Misstanke om fastklämd (sitter kvar i ett fordon) HÖG; N10, R, R, Buffert, SE losstagning, IL, BI för kännedom Misstanke om fastklämd, flera fordon Vid misstanke om fastklämda i flera fordon dubbleras SE losstagning efter koll med IL

4 Trafikolycka med buss, samtliga vägtyper LÅG; N10, R, R, Buffert,IL, BI för kännedom Alla olyckor med buss inblandad, ingen misstanke om fastklämda, alla ute ur bussen MEDEL; N20 R,Buffert, R,R SE tung räddning, SE losstagning, IL, BI, RCB Bussolycka med misstänkt fastklämd (sitter kvar i bussen) HÖG; N30 R,Buffert, R,R,R, SE Tung, SE tung, SE losstagning, IL, BI, RCB Vält buss med passagerare i bussen Flera misstänkt fastklämda Stäm av med X18 före sista R och SE tungräddning

5 Trafikolycka med lastbil LÅG; N5 R, Buffert, IL Lastbil som vält Alla ute ur lastbilen MEDEL; N5 R, Buffert, SE Tung räddning, SE losstagning, IL, BI för kännedom Misstänkt fastklämd (sitter kvar i bilen) HÖG; N10 R, Buffert, R, SE Tung räddning, SE Losstagning, IL, BI för kännedom Kollision flera fordon Misstänkt fastklämda (person kvar i lastbilen)

6 Trafikolycka med lastbil, Motorväg LÅG; N5 R, 2 Buffert, IL Lastbil som vält Alla ute ur lastbilen MEDEL; N5 R, Buffert, SE Tung räddning, SE Losstagning, IL Misstänkt fastklämd (sitter kvar i bilen) HÖG; N10 R, Buffert, R, SE Tung räddning, SE losstagning, IL, BI för kännedom Kollision flera fordon Misstänkt fastklämda (person kvar i lastbilen)

7 Trafikolycka med lastbil, vajerväg LÅG; N5 R, 2 Buffert, IL Lastbil som vält Alla ute ur lastbilen MEDEL; N10 R, Buffert, R, SE Tung räddning, SE losstagning, IL, BI för kännedom Misstänkt fastklämd (sitter kvar i bilen) HÖG; N10 R, Buffert, R, SE Tung räddning, SE losstagning, IL, BI för kännedom Kollision flera fordon Misstänkt fastklämda (person kvar i lastbilen)

8 Bränder villa, lägenhet motsvarande LÅG; N5 R, IL Undersökning, kontroll Röklukt Tjutande brandvarnare MEDEL; N10 R, R, V / H, IL, BI för kännedom Brand rökutveckling Brand på spis Rökfylld lägenhet Rök syns från villa HÖG; N20 R, R, R, H, V, IL, BI, RCB Omfattande brand med lågor ut genom fönster Lågor syns genom yttertaket

9 Bränder i stora objekt Skola, industri, vård, affär med mera LÅG; N10 R, R, V / H, IL, BI för kännedom Undersökning, kontroll Röklukt MEDEL; N20 R, R, R, H, V, IL, BI, RCB Brand rökutveckling Brand på spis Rökfylld industrilokal HÖG; N30 R, R, R,R,H H,V, V, IL, BI, RCB Omfattande brand med lågor ut genom fönster Lågor syns genom yttertaket

10 Bränder, övrigt Soteld N5 R,IL Alltid IL med värmekamera Vid synlig rök i byggnaden, larma N10 Container N5 R, IL för kännedom Gäller fristående Närmre än 6 meter larma N10 Soptunna N5 R, IL för kännedom Fristående Närmre än 2 meter larma N10 Bilbrand N5 R, IL för kännedom Fristående Bil i garage larma som brand i byggnad Övertänd bil närmre än 6 meter, larma N10

11 Farliga ämnen, kem, oljeutsläpp Räddningsenhet Specialenheter (SE): Kemdykarenhet (KD) Kemutrustningsenhet (KU) Gasflaskeskytt Oljeläns Miljöräddning (endast Vättern) Mätutrustning Depå Personsaneringsenhet

12 Farliga ämnen, kem, oljeutsläpp Nivå 5 Utsläpp eller risk för utsläpp från: Drivmedelstankar (oavsett storlek) eller Oljeutsläpp (avsett storlek) eller upp till 50 liter, eller motsvarande, farligt ämne Mycket liten risk för skador på enstaka (1) person. Måttlig risk för skador på miljö. LE (X08) RE

13 Farliga ämnen, kem, oljeutsläpp Nivå 10 Utsläpp eller risk för utsläpp från: 50-1000 liter, eller motsvarande, farligt ämne Liten risk för skador på ett fåtal (1-2) personer. Måttlig risk för skador på miljö. LE (X08) LE (X18) RCB RE SE KD SE KU Vattenenhet (VE)

14 Farliga ämnen, kem, oljeutsläpp Nivå 20 Utsläpp eller risk för utsläpp från: Mer än 1000 liter, eller motsvarande, farligt ämne Larma upp till nivå 10 och efter samråd med X18 vidare till nivå 20 LE (X18), RCB LE (X08), LE (X08) RE (Större behov av personal för logistik, avspärrning och utrymning) SE KD, KD, KD SE KU VE, VE SE Depå (26110/26716) SE Personsaneringsenhet (För egen sanering och ombyte) Används sjukvårdstält? Meddela tjänsteman i beredskap på Landstinget.


Ladda ner ppt "Trafikolyckor, personbil LÅG; N5 R, buffert samt IL för kännedom Alla trafikolyckor med personbilar där alla är ute MEDEL; N5, R, buffert, SE Losstagning,"

Liknande presentationer


Google-annonser