Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund"— Presentationens avskrift:

1 Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund
FARMAKOLOGI HOS ÄLDRE Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund

2 ÅLDRANDETS FARMAKOLOGI
Farmakokinetik Biotillgänglighet Distribution Elimination Biverkningar Interaktioner

3 BIOTILLGÄNGLIGHET Gastrointestinal absorption?
Intramuskulär absorption? Ändrad first-pass metabolism? Inga kliniskt viktiga förändringar visade

4 DISTRIBUTION Kroppsvikt? Kroppssammansättning?
Cardiac output och regionalt flöde? Proteinbindning? Inga kliniskt viktiga förändringar visade

5 ELIMINATION Levermetabolism? Gallutsöndring? Transintestinalt?
Inga kliniskt viktiga förändringar

6 ANTIBIOTIKA Huvudsakligen non-renal elimination
Makrolider Clindamycin Doxyferm Nitroimidazoler Rifampicin Fucidinsyra Kloramfenikol

7 ANTIBIOTIKA Renal elimination
Med stigande ålder minskat renalt plasmaflöde minskat GFR minskad tubulär sekretion minskad tubulär reabsorption Nefronet åldras som en enhet

8 NJURENS ÅLDRANDE Efter 50-års ålder GFR minskar med 12 ml/min/10 år
Clearance av renalt utsöndrade antibiotika minskar i motsvarande grad

9 ANTIBIOTIKA Renalt eliminerade
HELT RENALT penicilliner cefalosporiner karbapenemer aminoglykosider glykopeptider levofloxacin BLANDAD ELIMIN. norfloxacin ciprofloxacin trimetoprim-sulfa nitrofurantoin

10 NJURFUNKTION Bedömning
Nomogram (Siersbaek-Nielsen) Ekvationer (Cockcroft & Gault) Kräver data: ålder kön vikt aktuellt S-kreatinin

11 EXEMPEL Kvinna, 80 år, 55 kg, kreat. 85 umol/L
kreatininclearance 40 ml/min Man, 80 år, 70 kg, kreat. 85 umol/L kreatininclearance 60 ml/min

12 Doseringsmall (Inf. Uppsala)
CrClear >80 <20 Bensylp 1gx3 1gx2 Ekvacill. 2gx3 Claforan Fortum 0,5gx2 0,5gx1 Fortum neu.pat. 1gx4 0,5gx3 Tienam Zinacef 1,5gx3 0,75gx3 0,75gx2 0,75gx1

13 Doseringsmall (Inf. Uppsala)
CrClear >80 <20 Tavanic 0,5gx1 0,25gx1 0,125gx1 0,125g v. 48 tim Ciproxin i.v. 0,4gx2 0,4gx1 Ciproxin 0,75gx2 0,5gx2 0,75gx1 Nebcina 4,5-6mg/kg x1 4,5mg/kg x1 2,2mg/kg x1 Försiktigt!

14 KINOLONER Biverkningar
CNS – förvirring, hallucinationer, kramper Koncentrationsberoende Tendinopatier (Akillesseneruptur m.m.) Koncentrationsrelaterade Steroidbehandling

15 TRIMETOPRIM-SULFA Biverkningar
Njurskada av toxiska metaboliter Toxiska sulfametaboliter ackumuleras Benmärgspåverkan Dosrelaterad, långa behandlingstider Halvera dosen vid ålder >70 år Korta kurer

16 NITROFURANTOIN Biverkningar
Lungreaktioner Akut Kronisk Ej dosrelaterade immunologiska reaktioner Polyneurit Koncentrationsrelaterad Reducera dosen, 50 mg x 2, vid clearance <40 ml/min

17 INTERAKTIONER med andra läkemedel
Absorption Tetracycliner och kinoloner: abs. hämmas av antacida Receptoreffekter Kinoloner hämmar bindning av GABA till receptorn. Förstärks av NSAID och teofyllin

18 INTERAKTIONER med andra läkemedel
Metabolism-baserade interaktioner Antibiotika med levermetabolism Särskilt via CYP450-systemet Doxycyklin, trimetoprim, trim-sulfa, erytromycin, klaritromycin, roxitromycin, azitromycin, metronidazol, rifampicin, ciprofloxacin, levofloxacin, fucidin Kolla noga patientens läkemedelslista! Observans på Waran, benzodiazepiner, antikonvulsiva, sedativa, neuroleptika, ciklosporin, antiretrovirala medel


Ladda ner ppt "Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser