Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARMAKOLOGI HOS ÄLDRE Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARMAKOLOGI HOS ÄLDRE Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund."— Presentationens avskrift:

1 FARMAKOLOGI HOS ÄLDRE Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund

2 ÅLDRANDETS FARMAKOLOGI Farmakokinetik Biotillgänglighet Distribution Elimination Biverkningar Interaktioner

3 BIOTILLGÄNGLIGHET Gastrointestinal absorption? Intramuskulär absorption? Ändrad first-pass metabolism? Inga kliniskt viktiga förändringar visade

4 DISTRIBUTION Kroppsvikt? Kroppssammansättning? Cardiac output och regionalt flöde? Proteinbindning? Inga kliniskt viktiga förändringar visade

5 ELIMINATION Levermetabolism? Gallutsöndring? Transintestinalt? Inga kliniskt viktiga förändringar

6 ANTIBIOTIKA Huvudsakligen non-renal elimination Makrolider Clindamycin Doxyferm Nitroimidazoler Rifampicin Fucidinsyra Kloramfenikol

7 ANTIBIOTIKA Renal elimination Med stigande ålder minskat renalt plasmaflöde minskat GFR minskad tubulär sekretion minskad tubulär reabsorption Nefronet åldras som en enhet

8 NJURENS ÅLDRANDE Efter 50-års ålder GFR minskar med 12 ml/min/10 år Clearance av renalt utsöndrade antibiotika minskar i motsvarande grad

9 ANTIBIOTIKA Renalt eliminerade HELT RENALT penicilliner cefalosporiner karbapenemer aminoglykosider glykopeptider levofloxacin BLANDAD ELIMIN. norfloxacin ciprofloxacin trimetoprim-sulfa nitrofurantoin

10 NJURFUNKTION Bedömning Nomogram (Siersbaek-Nielsen) Ekvationer (Cockcroft & Gault) www.infektion.net Kräver data: ålder kön vikt aktuellt S-kreatinin

11 EXEMPEL Kvinna, 80 år, 55 kg, kreat. 85 umol/L kreatininclearance 40 ml/min Man, 80 år, 70 kg, kreat. 85 umol/L kreatininclearance 60 ml/min

12 Doseringsmall (Inf. Uppsala) CrClear>8041 - 8020 - 40<20 Bensylp1gx3 1gx2 Ekvacill.2gx3 1gx3 Claforan1gx3 1gx2 Fortum1gx31gx20,5gx20,5gx1 Fortum neu.pat. 1gx41gx30,5gx30,5gx2 Tienam0,5gx3 0,5gx2 Zinacef1,5gx30,75gx30,75gx20,75gx1 Zinacef0,75gx3 0,75gx20,75gx1

13 Doseringsmall (Inf. Uppsala) CrClear>8041 - 8020 - 40<20 Tavanic0,5gx1 0,25gx10,125gx1 Tavanic0,25gx1 0,125gx10,125g v. 48 tim Ciproxin i.v. 0,4gx2 0,4gx1 Ciproxin0,75gx2 0,5gx20,75gx1 Ciproxin0,5gx2 0,5gx1 Nebcina4,5- 6mg/kg x1 4,5mg/k g x1 2,2mg/kg x1 Försiktigt !

14 KINOLONER Biverkningar CNS – förvirring, hallucinationer, kramper Koncentrationsberoende Tendinopatier (Akillesseneruptur m.m.) Koncentrationsrelaterade Steroidbehandling

15 TRIMETOPRIM-SULFA Biverkningar Njurskada av toxiska metaboliter Toxiska sulfametaboliter ackumuleras Benmärgspåverkan Dosrelaterad, långa behandlingstider Halvera dosen vid ålder >70 år Korta kurer

16 NITROFURANTOIN Biverkningar Lungreaktioner Akut Kronisk Ej dosrelaterade immunologiska reaktioner Polyneurit Koncentrationsrelaterad Reducera dosen, 50 mg x 2, vid clearance <40 ml/min

17 INTERAKTIONER med andra läkemedel Absorption Tetracycliner och kinoloner: abs. hämmas av antacida Receptoreffekter Kinoloner hämmar bindning av GABA till receptorn. Förstärks av NSAID och teofyllin

18 INTERAKTIONER med andra läkemedel Metabolism-baserade interaktioner Antibiotika med levermetabolism Särskilt via CYP450-systemet Doxycyklin, trimetoprim, trim-sulfa, erytromycin, klaritromycin, roxitromycin, azitromycin, metronidazol, rifampicin, ciprofloxacin, levofloxacin, fucidin Kolla noga patientens läkemedelslista! Observans på Waran, benzodiazepiner, antikonvulsiva, sedativa, neuroleptika, ciklosporin, antiretrovirala medel


Ladda ner ppt "FARMAKOLOGI HOS ÄLDRE Ingrid Nilsson-Ehle Infektionskliniken Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser