Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Q i förskolan Ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner Myndigheten för skolutveckling Lärarförbundet Göteborgs universitet, IPD Aug 2004 – Feb 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Q i förskolan Ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner Myndigheten för skolutveckling Lärarförbundet Göteborgs universitet, IPD Aug 2004 – Feb 2006."— Presentationens avskrift:

1 Q i förskolan Ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner Myndigheten för skolutveckling Lärarförbundet Göteborgs universitet, IPD Aug 2004 – Feb 2006

2 Q i förskolan Syfte Stärka förskollärarnas kompetens att bedriva : systematiskt förbättringsarbete inre utvecklingsarbete för underlag för förskolans kvalitetsredov. Mål Öka medvetenhet och kunskap om kvalitetsarbete Utvecklar kvalitetsredovisning som instrument för förbättringar

3 Q i förskolan Mål på sikt Sprida erfarenheter och kunskap till andra förskolor Uppmärksamma förskolan som arbetsplats genom utvecklingsarbete Göra förskolläraryrket mer attraktivt

4 Q i förskolan Innehåll och upplägg Kurs 5p Kvalitetsutveckling Två förskollärare/enhet Riktar sig till arbetslag och chefer Utvecklingsarbete på den egna förskolan

5 Kvalitet i förskolan har olika aspekter: Förutsättningar för verksamheten Hur det pedagogiska arbete utförs Vilken måluppfyllelse som uppnås.

6 Kvalitetsutveckling i förskolan med Aktionsforskning som metod.  Utgångspunkt i den egna verksamheten  Kunskap från vardagen, arbetsplatsen är en plats för utveckling  Ska ske i samverkan med andra  Ska ha en tydlig inriktning på att lärande och förändring går hand i hand.

7 Arbetsverktyg: Loggbok, få tillgång till egna funderingar och reflektion Observationer Dokumentation Dialog – samtal, genom att formulera sig måste man förklara sina påståenden Handledning Reflektion tillsammans med andra

8 Planera Agera Observera Dokumentera Reflektera

9 Kurs Q i förskolan Litteraturstudier/teori  Aktionsforskningens idé och teoretisk förankring samt dess praktiska tillämpning.  Litteratur som handlar bl. a om olika projektarbeten, kvalitetsarbete från skola och förskola mm.  Examinationsuppgifter, teoretisk 2 poäng och en praktisk 3 poäng.

10 Föreläsningar Kvalitet i förskolan; Maj Asplund Carlsson Verktyg i aktionsforskning; Karin Rönnerman Allmänna råd för kvalitetsutveckling i förskolan; Marie Sedvall Berggren Analys av insamlad information; Elisabeth Hesslefors Arktoft

11 Praktisk tillämpning; Utvecklingsarbete  Utvecklingsområde - Rävekärrs förskola. Förhållningssätt - samspel - kommunikation - bemötande mellanPedagog – Barn Pedagog – Förälder Pedagog - Pedagog

12 Aktionsforskning på Saltkråkan Mål: Att barnen blir mer självständiga och få större tillit till sin egen förmåga. Vad: Vårt förhållningssätt utifrån perspektivet pedagog – barn Metod:- loggbok - observationer, dokumentation - reflektion - handledning


Ladda ner ppt "Q i förskolan Ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner Myndigheten för skolutveckling Lärarförbundet Göteborgs universitet, IPD Aug 2004 – Feb 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser