Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALP-PROJEKTET Skolutveckling i samverkan Projektledare Mats Jonsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALP-PROJEKTET Skolutveckling i samverkan Projektledare Mats Jonsson."— Presentationens avskrift:

1 ALP-PROJEKTET Skolutveckling i samverkan Projektledare Mats Jonsson

2 Bakgrund  Samarbete om kvalitetsutveckling  V5 – Skara, Lidköping, Götene,Grästorp, Vara – Kriterier – bedömning – utveckling ?  Samverkan om utvärdering – Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby, Värmdö – Frågeställningar – rapport – utveckling?  Högskolan i Karlstad – Hans Åke Scherp  ALP-projektet – en egen modell – Perspektiv underifrån – delaktighet – pedagogernas behov

3 Mål och syfte  Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och ökad kvalitet i verksamheten - ett tydligt och konkret verktyg  Öka kvalitetsmedvetenheten  Möjligheter till utvecklings-/karriärtjänster för enskilda pedagoger.  Samarbete över kommungränserna - utbyte av erfarenheter och kunskaper

4 Lärande besök  Ingen färdig modell – under ständig utveckling  Pilotgrupp våren 2003  Pedagoger och ledare från en kommun besöker en enhet i grannkommunen  Observatörerna är inte inspektörer som ska kontrollera och värdera verksamheten  Lärande besök ska spegla, uppmuntra och utmana pedagogerna i deras utvecklingsarbete

5 Enhetens uppdrag  Pedagoger och arbetslag formulerar områden och frågeställningar som man vill få undersökta  Diskuterar igenom med observatörerna – mål och bakgrund  Individuella uppdrag

6 Gemensamma områden för observation Pedagog – barn/ungdom Pedagog – pedagog Pedagog - ledning

7 Lärande besök - Före  Information – förankring på enheten som ska besökas  Möte med pedagoger, skolledning, arbetslag – Uppdrag – vad ska vi titta på ? Önskemål – Planering av tider för besök, samtal, konferenser, dokumentation mm  Inläsning av dokument, utvärderingar etc  Planering av lektionsbesök och samtal- strategi

8 Observationer – lärande besök  Samtal före – Planering, mål, grupp osv – Kartläggning: förståelse av uppdraget – Uppdrag från pedagogen  Lektionsbesök – Passiva iakttagelser – Intervjuer med barnen/ungdomarna: Hur uppfattar de verksamheten

9 Mål Planering Vision Uppdrag LPO Lärande besök Inflytande Kommunikation Samarbete Synliga mål? ALP Starka sidor Områden att utveckla Mönster Erfarenheter Personlighet Utbildning Uppdraget Gemensamma områden Förhållningssätt

10 Samtal efter besöket i klass eller barngrupp  Observatörerna jämför sina bilder av vad de sett  Återkoppling till pedagogen av vad man upplevt, spegling utan värdering, lyfta det positiva  Samtal -– utmana med frågor, försöka skapa eftertanke och reflektion utifrån uppdragen

11 Helhetsintryck  Observation av arbetslagets konferenser  APT och andra viktiga konferenser  Intervju av skolledare  Övrig personal  Elevråd  Föräldrar

12 Dokumentation i arbetslaget Gemensam bild Observatörsgruppen Arbetslaget, utvecklingsledaren och observatörer Någon i arbetslaget antecknar Återkoppling Samtal Förslag till dokumentation Arbetslaget och utvecklingsledaren Gemensam Dokumentation Lärplan

13 Fortsatt utvecklingsarbete  Leds av utvecklingsledaren och skolledare  Gemensam konstruktiv analys  Förslag till förändringar  Lärplan  Åtgärder – vem gör vad och när  Kvalitetsredovisningen  Uppföljning

14 Lösningsfokuserat förhållningssätt  Bakgrund i den lösningsfokuserade korttidsterapimodellen Insoo Kim Berg, Steve de Shazer  ”Lösningsinriktad Pedagogik” Måhlberg/Sjöblom Mareld

15 Problemfokusering Varför? Fel! Skuld Försvar Nya problem Problem

16 Lösningsfokusering Hur kommer det sig? Vad fungerar? Vad vill vi annorlunda? Hur kan vi göra då ? Hur ser det ut då? Lösning

17 Kreativa frågor  Hur skulle du vilja att det var?  Hur der det ut när problemet är löst?  Vid vilka tillfällen har det fungerat bättre?  Vad var det som gjorde att det fungerade då?  Hur har du lyckats lösa liknande problem förut?

18 Lärande besök på Kullingsbergsskolan i Alingsås  Våren 2003  Uppdrag: Hur märks det i verksamheten att vi arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik?  Ur utvärderingen: En både verbal och skriftlig ”feedback ” och dokumentation som vi kan använda i det fortsatta utvecklingsarbetet Fick bekräftat vad vi ”tror att vi tror” både vad det gäller individnivå och arbetslag och spår Lyxigt med mycket tid för reflektion, någon som lyssnade och var totalt fokuserad på det jag hade att säga. Jag fick tänka till om min yrkesroll och min del i spårets samverkan. Vad kan jag göra för att utveckla samverkan i spåret. Det är roligt och bra att göra nya bekantskaper med pedagoger utanför den egna sfären.

19 Lärande besök på Nolhagaskolan hösten 2003 Uppdrag: Att följa en klass för att se om vi har ett gemensamt förhållningssätt Hur olikheter i vårt bemötande påverkar klassens beteende Resultat? Bekräftat och förtydligat vår egen bild – vad vi gör bra Vad vi måste arbeta vidare med – konkreta områden

20 Lärande besök på Öjersjö brunn hösten 2003  Uppdrag: Spegling av hur arbetslagets tematiska innehåll och arbetssätt genomfördes från planering till konkret genomförande

21 Lärande besök 2004  35-40 observatörer  6 enheter/kommun  Enheter ansöker själva: ”Ringar på vattnet”  Kostnad ca 350 000 per kommun  ”Återbesök” efter tre år

22 ALP-PROJEKTET Webbsida: www.alp-projektet.nu Projektledare Mats Jonsson mats.jonsson@alingsas.se


Ladda ner ppt "ALP-PROJEKTET Skolutveckling i samverkan Projektledare Mats Jonsson."

Liknande presentationer


Google-annonser