Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På spaning efter pedagogiskt ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På spaning efter pedagogiskt ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 På spaning efter pedagogiskt ledarskap
- exempel från vår praktik – Lisa Kullgren och Maria Hildefors

2 Pedagogiskt ledarskap finns på internet!
Jag ger träffar på Google – alltså finns jag!

3 Pedagogiskt ledarskap finns i teorin!

4 Pedagogiskt ledarskap finns i praktiken!

5

6 Det man är bra på gör man gärna mer av!

7 Bli inte ett offer för Gunnar Bergs ”osynliga kontrakt”!

8 Kompetensutveckling Ekonomi Arbetsmiljö Personalfrågor Extens
IFS (frånvarorapportering-personal) LEX (diarieföring) VUV-IT (balanserat styrkort) Personuppgiftslagen Sekretessfrågor Internkontroll Försäkringsfrågor Deligationsordning E-builder (fakturahantering) Övrigt

9 Att omvandla teori till praktik!
Vi bygger vår praktik utifrån tro på: det kollektiva/kollaborativa lärandet ledarskap utifrån ett lärandeorienterat perspektiv Tid för reflektion,dialog och perspektivmöten det lokala utvecklingsperspektivet

10 Ett exempel Problemområde: lokal pedagogisk planering
Metod: aktionsforskning Observation Samtalsnivåer Loggbok Aktioner Samtal med lagledarna Mindre fokus på redovisning och dokumentation i uppgifter Reflekterande dagbok Pedagogiska forum

11 Utgång av utvecklingsarbetet
Utvecklat ett gemensamt professionellt språk Tolkar uppdraget likvärdigt Prestigelöshet och öppenhet i arbetslagen Rektors roll i utvecklingsarbete har tydliggjorts från stödjare till medskapare Förväntningarna på rektor har förändrats - det osynliga kontraktet är brutet Stolthet i att bli bra på kunskapsuppdraget

12 Vårt ”A,B,C” för pedagogiskt ledarskap i praktiken:
acceptera inte det osynliga kontraktet våga hävda ditt helikopterperspektiv våga hävda det som du ser som uppdragets kärna goda kunskaper i utvecklingsområdet kontinuitet över tid inte mängden tid utan rätt använd tid tid för reflektion tid för kollaboration hjälp dina lärare att se sin och verksamhetens utveckling!


Ladda ner ppt "På spaning efter pedagogiskt ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser