Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet

2 Barn- och ungdomsperspektivet Samverkan Jämställdhet Omvärldsorientering Integration

3 2015-04-02 Samverkan Vänersborg Styrning och ledning samt organisation

4 2015-04-02 Presidium Socialnämnd Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Presidium Kommunal samverkan Mål och resursplan Bakgrund

5 Inriktningsmål - Förväntat resultat Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet:

6 2015-04-02 Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser tidigare Färre självmord och minskat självskadebeteende bland barn och unga Ökad skolnärvaro Alla barn som får vård utom hemmet har tillgång till undervisning utifrån sina förutsättningar och behov Information och rådgivning finns lätt tillgänglig på hemsidan Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetenshöjande insatser Utvecklad samverkan med föräldrar Mål och resursplan Familjeförskola Familjecentral Resursskola ”FUSE” Samordnande socialsekreterare Internationellt arbete Projekt - Modellområde Samverkans områden Bakgrund

7 2015-04-02 Modellområde Styrgrupp Kommunstyrelse Socialnämnd Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd (Beställarnämnd) NU-sjukvårdens styrelse (Utförare) Projektledning Tjänstemän från kommunen och NU-sjukvården Ökad skolnärvaro Hemsida för unga Förstärkt hembesök BVC Primärvård för barn och unga med lindriga psykiska besvär Projektområden Bakgrund

8 2015-04-02 Elevhälsa 6 – 18 år Socialtjänst BUP Ungdomsmottagningen Vårdcentralerna Skolresultat och psykisk hälsa Ökad närvaro förskola - skola Tidig upptäckt Gemensam ledning och styrning Samverkan, kommun - region Första linjen 6 – 18 år

9 Ordf. FC/Ordf. Ordf. Politisk styrgrupp FC-grupp Ledningsgrupp Verksamhetsgrupp Kommun/Kunskapsförbundet Väst Region Kommun/Kunskapsförbundet Väst Region Kommun/Kunskapsförbundet Väst Organisation gemensam ledning och styrning

10 2015-04-02 Politisk styrgrupp Förvaltningschefsgrupp Ledningsgrupp Verksamhetsgrupp(er) Deltagande parter i olika organ

11 2015-04-02 Styrgrupp Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation. Ej beslutande. Följa utveckling. Förvaltningschefsgrupp Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen. Ledningsgrupp Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring. Verksamhetsgrupp(er ) Samarbete på generell och individuell nivå för barn och unga Uppdrag/befogenheter

12 Samverkan

13 2015-04-02 Samverkan Vänersborg Familjeförskola (Soc/Bun) Samverkande socialsekreterare (Soc /Bun) Internationellt arbete (Kfv/Soc/Bun) Resursteam Drogförebyggande Hälsopolitiska rådet (Region, Soc/Kfv/Bun) Familjecentral Samverkansteam Kultur Internationella frågor Projekt – Psynk BRÅ Samord- ningsförb. VÄSTBUS

14 Samverkan

15 2015-04-02 Regional – kommunal samverkan Delregionalt politiskt samrådsorgan Ledningsgrupp HSL-frågor m.m. Västbus Regional nivå Delregional nivå Lokal nivå Vårdsamverkan Barn och unga? Psyk. Samverkan Vänersborg Vårdsamverkan Fyrbodal Närsjukvårdsgrupper St-Ta Ly-So- M Ua-O Göta Ä Dalsl.

16 Samverkan

17 2015-04-02 Politikens förväntningar, styrning Väldefinierade mötesforum Relevanta mätetal. Nedskrivna definitioner behövs. Avgränsningar för varje mötesforum. Uppföljning mot varje mål. Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp. Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg. Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i Vänersborg? Processplan

18 2015-04-02 Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting? Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi vilja att ni gjorde detta. Målen är realistiska och så här skall vi lösa det tillsammans. Vi är på väg in i ett nytt skede. Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre. Formalisera! Underskrifter behövs. Respektive organisation måste ta det i sin nämnd. Förväntningar behöver klargöras.


Ladda ner ppt "Samverkan Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser