Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga i bullerutsatta miljöer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga i bullerutsatta miljöer."— Presentationens avskrift:

1 magnus.lindqvist@miljo.stockholm.se Att bygga i bullerutsatta miljöer

2 Miljökvalitetsnorm för buller 1 § Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram skall det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 2 § 1:a st 4 miljöbalken)

3 Hälsoeffekter av buller Aktivitetsstörningar - Sömn - Tal & kommunikation - Prestation & inlärning Fysiologiska effekter Psykosociala effekter Besvärsupplevelser/störning

4 Endast inomhuskrav -Otrivsel, störning, hälsopåverkan -Öppet fönster, vädring -Riktvärdesöverskridanden inomhus -Utemiljön Riktvärdena uppfylls -Orimligt -Skyddsavstånd, utglesning

5

6 27 000 f/d

7 Trafikbuller och planering Regler/riktvärden Skapa samsyn mellan berörda Redovisa goda exempel Verktyg - Ljudkvalitetspoäng

8

9 Negativt Flera bullerkällor Bullrig balkong / uteplats Bullrig trafiksida Bullrigt grannskap Positivt Många boningsrum mot tyst sida lågt buller inomhus / fasadisolering tyst gård / grannskap

10 Ljudkvalitetspoäng Buller på gård/tyst sida Kvalitet Poäng Gård saknas/nivåer > 55 dBA -4 Nivåer 51 – 55 dBA 0 Nivåer 46 – 50 dBA+4 Nivåer < 45 dBA+8

11 Några planeringsåtgärder Flytta trafiken Regleringar Källan Skärmning Avstånd Mjuk mark

12 Lågbullrande vägbeläggning Tre principer:  Val av stenstorlek och andra egenskaper i ”vanlig” asfaltbeläggning. Tätslät beläggning 2-4 dBA  Enkel- eller dubbeldränerande vägbeläggning som görs porös eller genomsläpplig. 3-9 dBA Poroelastisk beläggning, dvs dränerande med olika mängd gummiinblandning. 10 dBA

13

14

15 Burspråk Buller

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Att bygga i bullerutsatta miljöer."

Liknande presentationer


Google-annonser