Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OSYNLIGT MEN VERKSAMT Den psykosociala miljön Den fysiska miljön Institutionsprägel – finns det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OSYNLIGT MEN VERKSAMT Den psykosociala miljön Den fysiska miljön Institutionsprägel – finns det?"— Presentationens avskrift:

1 OSYNLIGT MEN VERKSAMT Den psykosociala miljön Den fysiska miljön Institutionsprägel – finns det?

2 FYSISK MILJÖ VISUELL UPPLEVELSE BRUKARUTVÄRDERING REKOMMENDATIONER

3 FYSISK MILJÖ Den fysiska miljöns betydelse Direkta och indirekta effekter av innemiljön Utemiljöns betydelse - natur, grönska och utevistelse - bostadsområdet

4 FYSISK MILJÖ Direkta och indirekta effekter av innemiljön - rumsutformning - placering av möbler - inredning och dekoration - färgsättning - tillgång till dagsljus och belysning - fönster och utsikt - ljud

5 FYSISK MILJÖ Direkta och indirekta effekter av innemiljön Utemiljöns betydelse Studien - upplägg - ÄME och Icke ÄME - var

6 FYSISK MILJÖ Studien - upplägg - ÄME och Icke ÄME - privat lägenhet, gemensam innemiljö, utemiljö

7 PRIVAT LÄGENHET

8 GEMENSAM INNEMILJÖ

9 UTEMILJÖ

10 PSYKOSOCIAL MILJÖ COPES – anpassad för boende, - 9 egenskaper - 4 frågor för varje Engagemang, Stöd, Spontanitet Autonomi, Personlig problem orientering, Praktisk orientering Ordning och organisation, Programklarhet, Personalens kontroll

11 PSYKOSOCIAL MILJÖ ENGAGEMANGBoende grad av ÖK Personal grad av ÖK De boende lägger ned mycket energi på det de gör här 37,526,0 Det finns en stark gruppkänsla i boendet * 72,787,6 STÖD Personalen har gott om tid till att uppmuntra de boende * 76,696,8 De boende hjälper ofta varandra 75,476,2

12 PSYKOSOCIAL MILJÖ SPONTANITETBoende grad av ÖK Personal grad av ÖK De boende uppmuntras starkt att uttrycka sig fritt 44,465,1 De boende planerar spontant sina egna aktiviteter 40,633,1 AUTONOMI Det finns former för de boendes delaktighet i besluten i boendet 66,188,0 De boende uppmuntras starkt att bli självständiga 62,186,3

13 PSYKOSOCIAL MILJÖ PRAKTISK ORIENTERINGBoende grad av ÖK Personal grad av ÖK Man lägger ganska stor vikt vid att lära de boende att lösa praktiska problem* 75,488,7 De boende får lära sig konkreta nya färdigheter i boendet 53,056,9 PERSONLIG PROBLEM ORIENTERING Här talar man öppet om personliga problem 24,232,7 De boende uppmuntras ofta av diskutera sina personliga problem här* 79,482,1

14 PSYKOSOCIAL MILJÖ ORDNING och ORGANISATION Boende grad av ÖK Personal grad av ÖK Detta är ett mycket väl organiserat boende 71,262,3 De boendes aktiviteter är noggrant planerade 44,650,0 PROGRAMKLARHET De boende vet alltid när personalen kommer att finnas på plats 68,887,7 Om en boende bryter mot en regel vet han/hon vilka konsekvenser detta för med sig 48,445,4

15 PSYKOSOCIAL MILJÖ PERSONALENS KONTROLLBoende grad av ÖK Personal grad av ÖK Det är mycket ofta som personalen straffar de boende genom att beröva dem deras förmåner 61,938,0 När en planering för en ny boende är bestämd så måste hon/han följa den 46,850,0

16 PSYKOSOCIAL MILJÖ Kommun A Boende Personal 1 Relationer Relationer 2 Struktur Rehab 3 Rehab Struktur Kommun B Boende Personal 1 Rehab Relationer 2 Struktur Rehab 3 Relationer Struktur

17 PSYKOSOCIAL MILJÖ Kommun C Boende Personal 1 Struktur Struktur 2 Rehab Relationer 3 Relationer Rehab Kommun D Boende Personal 1 Rehab Relationer 2 Struktur Rehab 3 Relationer Struktur

18 PSYKOSOCIAL MILJÖ Kommun E Boende Personal 1 Struktur Relationer 2 Relationer Struktur 3 Rehab Rehab

19 PSYKOSOCIAL MILJÖ Boende Personal Relationer 814 Rehabilitering 10 8 Struktur12 8

20 TRE VIKTIGA EGENSKAPER FÖR DEN PSYKOSOCIALA MILJÖN ENLIGT DE BOENDE? 1. Gemenskap 2. Relationsaspekter 3. Personal 4. Ordning/struktur 5. Praktiskt 6. Praktiskt/ordning 7. Atmosfär 8. Säkerhet/trygghet 9. Fysiska aspekter

21 OSYNLIGT MEN VERKSAMT INSTITUTIONSPRÄGEL - FINNS DET? ÄR BOENDEN FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER INSTITUTIONER??


Ladda ner ppt "OSYNLIGT MEN VERKSAMT Den psykosociala miljön Den fysiska miljön Institutionsprägel – finns det?"

Liknande presentationer


Google-annonser