Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverkets SAM - Status.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverkets SAM - Status."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverkets SAM - Status

2 Arbetsmiljöverket bedömer SAM-status
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedömas av arbetsmiljöinspektörer enligt en fyrgradig skala. Anledningen är att få ett underlag så att arbetsmiljöinspektörerna kan följa upp utvecklingen av de företag som besöks. SAM-status kan sättas vid inspektioner där arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete kontrolleras i tillräcklig omfattning för att inspektören ska kunna bedöma arbetsställets SAM.

3 SAM-skalan 1 SAM Saknas

4 SAM-skalan 2 SAM påbörjat: Chefer och arbetsledare har särskilda kunskaper om arbetsmiljön. Arbetsgivaren har tydliga planer på att genomföra en första skyddsrond, enkät eller annan undersökning av arbetsmiljön.

5 SAM-skalan 3 SAM fungerar: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och handlingsplan görs regelbundet och dokumenteras. Arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning har tagits fram. Arbetstagarna ges möjlighet att medverka. Arbetsmiljöaspekter beaktas vid beslut som påverkar arbetsmiljön.

6 SAM-skalan 4 SAM fungerar och ger effekt: Arbetsgivaren bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt nivå 3, vilket ger effekt i form av fortlöpande arbetsmiljöförbättringar.

7 SAM på stora arbetsställen t ex sjukhus
Förutsättningen för att sätta SAM-status på större arbetsställen, t. ex ett sjukhus, är att den inspektion som genomförts är så omfattande att inspektören kan bedöma SAM på hela arbetsstället. SAM-status sätts alltså för hela arbetsstället, oberoende om det inrymmer olika verksamheter.


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverkets SAM - Status."

Liknande presentationer


Google-annonser