Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2§ Tillämpningsområde ”Föreskrifterna gäller också i tillämpliga delar under utbildning och vid övning av rök- och kemdykning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2§ Tillämpningsområde ”Föreskrifterna gäller också i tillämpliga delar under utbildning och vid övning av rök- och kemdykning”"— Presentationens avskrift:

1

2 2§ Tillämpningsområde ”Föreskrifterna gäller också i tillämpliga delar under utbildning och vid övning av rök- och kemdykning”

3 Kommentarer till 2§ Vad menas med ”tillämpliga delar” ?

4 3§ Definitioner ”Arbetsledare- Den som arbetsgivaren gett i uppgift att ansvara för arbetet på skadeplatsen vid insats och att besluta om rök- och kemdykning”

5 Kommentarer till 3§ Arbetsledarens befogenheter, kunskaper och kompetens finns beskrivet i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2001:1

6 4§ Riskbedömning ”Arbetsgivaren skall genomföra en riskbedömning……”

7 5§ Riskbedömning ”Innan en insats påbörjas skall arbetsledaren genomföra en riskbedömning…..”

8 6§ Riskbedömning ”Rök- och kemdykning får påbörjas tidigast när en riskbedömning genomförts enl. 5§……….”

9 Kommentarer till 4-6§ Vad är det för riskbedömningar vi skall göra? ”Rökdykning är primärt en livräddande insats. Invändig släckning genom rökdykning bör därför undvikas så långt detta är möjligt” Dokumentation av riskbedömning

10 7§ Bemanning ”Vid en rökdykarinsats skall bemanningen bestå av minst -en arbetsledare -en rökdykarledare -två rökdykare 1+4?

11 Kommentarer till 7§ Pumpskötarrollen!? ”Säker tillgång på släckvatten”

12 16§ Läkarundersökning m.m. ”Arbetstagare som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren får inte sysselsättas med rök- eller kemdykning. Detta förbud gäller även under amningsperioden”

13


Ladda ner ppt "2§ Tillämpningsområde ”Föreskrifterna gäller också i tillämpliga delar under utbildning och vid övning av rök- och kemdykning”"

Liknande presentationer


Google-annonser