Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-31 Folkhälsoavdelningen Sex- och samlevnadsundervisning i Jönköpings län från förskoleklass till gymnasiet Kick-off för kontaktpersoner och elevhälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-31 Folkhälsoavdelningen Sex- och samlevnadsundervisning i Jönköpings län från förskoleklass till gymnasiet Kick-off för kontaktpersoner och elevhälsan."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-31 Folkhälsoavdelningen Sex- och samlevnadsundervisning i Jönköpings län från förskoleklass till gymnasiet Kick-off för kontaktpersoner och elevhälsan 11, 14 och 15 november 2011 Elin Ståhl Johansson och Ulla Lindström

2 Dagordning 9.30 Inledning 10.00 Hanna Möllås 12.00Lunch 13.00Webbsidan Sex på kartan Fråga chans.nu 14.15A perfect lover Mentometer 15.00Avslut och fika

3 Syfte En likvärdig sex- och samlevnadsundervisning med god kvalitet i hela länet

4 Vägar att nå syftet: höja sex- och samlevnadsundervisningens status. öka kunskapen hos all personal inom skolan. Kunskap ger trygghet. förbättra samverkan inom skolan och med andra aktörer. underlätta för skolledare att satsa på ämnet. erbjuda fortbildning inom ämnet. sex- och samlevnad prioriteras och lyfts upp i likabehandlingsplaner och värdegrundsarbete. synliggöra vad som står i nya läroplanen och kursplaner. bilda ett nätverk med ansvariga för sex- och samlevnadsundervisningen på skolorna. göra eleverna mer delaktiga och utgå från deras behov. använda webbsidan med metoder och fakta som ett stöd i undervisningen. nå ut mer till föräldrarna. utvecklingsledarna känner sig delaktiga i projektet.

5 Varför skolan är så viktig En rapport hänvisar till mer än 500 internationella översikter som beskriver skolan som central arena för undervisning i sex- och samlevnad. Skolan är den organisation som kan ge alla unga likvärdiga förutsättningar till kunskap och reflektion över olika sätt att leva. Skolan är viktig för att utveckla ett kritiskt tänkande vad gäller olika budskap i tiden (media, porr) Skolans insatser blir effektivare om flera aktörer samverkar lokalt. Det finns en styrka i att hitta en bra struktur för att arbeta ämnesövergripande med sex- och samlevnad.

6 Sex- och samlevnadsundervisning En kvalitativt god sex- och samlevnadsundervisning är en förutsättning för att Sverige ska minska klamydiaepidemin, hivspridningen och de oönskade graviditeterna. Arbetet delas in i tre delar: - vardagsarbete när situationer inträffar som tangerar sex- och samlevnadsområdet - speciella lektioner /samtalsstunder om kärlek, sexualitet och jämställdhet - ämnesintegrerade, ex biologi, samhällskunskap mm

7 Ansvariga kontaktpersoner 1-2 lärare med särskilt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen på skolan. Finns på en mejllista för länet. Är kontaktpersoner för kunskapsområdet på skolan och för det länsgemensamma. Får information om nyheter och utbildningar från Landstinget. Sprider informationen vidare. Se till att www.lj.se/sexochsamlevnad är länkad till skolans intranät Svarar på frågor vad gäller uppföljning av arbetet.

8 Landstingets roll Erbjuda utbildningar till länets skolor Ansvara för en aktuell webbsida som stöd för undervisning Samverka lokalt mellan skola och ungdoms- och preventivmedelsmottagningar Vara behjälpliga med material som kondomer och mentometerutrustning Följa upp genom utvecklingsledare, kontaktpersoner och skolsköterskor


Ladda ner ppt "2015-03-31 Folkhälsoavdelningen Sex- och samlevnadsundervisning i Jönköpings län från förskoleklass till gymnasiet Kick-off för kontaktpersoner och elevhälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser