Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens Professor Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens Professor Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens Professor Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

2 ”It is difficult to convey the exitement of actually witnessing the amazing power of penicillin over infections for which there had previously been no effective treatment” C Fletcher: First clinical use of penicillin, BMJ, Dec 1964 Sir Alexander Fleming

3 Antibioticresistance New treatment options

4 Sulphonamides Tetracyclines Penicillins Aminoglycosides Macrolides Glycopeptides Streptogramins Chloramphenicol Quinolones Trimetoprim Lincosamides 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinones Introduction of New Antibiotic Classes Cefalosporiner

5 Antibiotikaresistens En oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling

6 Dålig hygien

7

8

9 Penicillinresistenta pneumokocker 2006

10

11 Korrelation mellan antibiotikaförbrukning och bärarskap av resistenta pneumokocker

12 Andelen MRSA i isolat från olika länder inom EU 2004.

13 Health Protection Agency. Tillgänglig på: www.hpa.org.uk/infections/topics_az/staphylo/lab_data_staphyl.htmwww.hpa.org.uk/infections

14 STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotika-användning och Minskad Antibiotikaresistens

15 Att bevara möjligheterna till effektiv antibiotika behandling Målet för STRAMA

16 Vad göra???

17 Riskfaktorer Selektion –Korrekt antibiotikaanvändning Spridning –Följsamhet till basala hygienrutiner

18 Collateral damage Kinoloner –MRSA –VRE –ESBL –C. difficile Cefalosporiner –ESBL –Enterokockinf. inkl VRE –C. difficile

19 DDD/1000inh/d % resistance Macrolide consumption and resistance in Streptococci Group A in Finland Seppäla et at NEJM 337:441,1997

20 Bantar et al. AAC, 2004; 48:392 Under en 6 mån period minskade användningen av ceftazidim från 17 till 1.1 DDD/1000 patient dagar medan användningen av pip/taz ökade från 0 till 30 DDD/1000 patient dagar Cefalosporinresistensen hos K. pneumoniae och P. mirabilis minskade från 68.4 och 57.9% till 37.5 resp 29.4%

21

22 1.Förbjud kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppenvård 2.Förbjud kinoloner och cefalsporiner som profylax på sjukhusen 3.Minska användningen av 2:a och 3:e generationens cefalsporiner till förmån av bensylpenicillin, piperacillin/tazobactam och aminoglykosider Övergripande antibiotikapolicy och profylax

23 Apropå den infekterade debatten om läkarnas arbetsklädsel…


Ladda ner ppt "Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens Professor Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser