Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturminneslagen - KML FREDRIK BERG2012-09-24. 1 kap 1 § KML Hänsyn Vi har alla ett delat ansvar för att skydda och vårda vår kulturmiljö ”Den som planerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturminneslagen - KML FREDRIK BERG2012-09-24. 1 kap 1 § KML Hänsyn Vi har alla ett delat ansvar för att skydda och vårda vår kulturmiljö ”Den som planerar."— Presentationens avskrift:

1 Kulturminneslagen - KML FREDRIK BERG2012-09-24

2 1 kap 1 § KML Hänsyn Vi har alla ett delat ansvar för att skydda och vårda vår kulturmiljö ”Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.”

3 2 kap KML Fornlämningar Förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd göra ingrepp i en fornlämning! Skyddet gäller även ett så kallat Fornlämningsområde

4 2 kap 10 § KML Samråd Berörs fornlämningar av arbetsföretaget? Kom ihåg fornlämningsområdet!

5 När berörs en fornlämning?

6 När berörs inte en fornlämning?

7 2 kap 10 § KML Samråd! Inom 50 m från fornlämning Fornlämningstätt område Planeringsunderlag: Länsstyrelsen Riksantikvarieämbetet Skogsstyrelsen

8 2 kap 11 § KML Arkeologisk utredning Om Länsstyrelsen misstänker att okända fornlämningar kan beröras – Särskild utredning Bekostas av företagaren

9 Om fornlämning berörs Kan kabelförläggningen ändras så att fornlämningen inte berörs? Väg/dike Redan påverkad mark Lägre/blötare mark

10 2 kap 12 § KML Tillstånd Om fornlämning berörs och alternativ saknas krävs Länsstyrelsens tillstånd!

11 2 kap 13 § KML Arkeologisk undersökning 1. Förundersökning 2. Särskild undersökning Företagaren betalar!

12 Tack för ordet!


Ladda ner ppt "Kulturminneslagen - KML FREDRIK BERG2012-09-24. 1 kap 1 § KML Hänsyn Vi har alla ett delat ansvar för att skydda och vårda vår kulturmiljö ”Den som planerar."

Liknande presentationer


Google-annonser