Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linnéuniversitetets alumnverksamhet. Utredning gjord En utredningsgrupp tillsattes våren 2011. Gruppen bestod av representanter från - Samtliga institutioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linnéuniversitetets alumnverksamhet. Utredning gjord En utredningsgrupp tillsattes våren 2011. Gruppen bestod av representanter från - Samtliga institutioner."— Presentationens avskrift:

1 Linnéuniversitetets alumnverksamhet

2 Utredning gjord En utredningsgrupp tillsattes våren 2011. Gruppen bestod av representanter från - Samtliga institutioner - Linnéstudenterna - Avdelningen för samverkan - Avdelningen för internationella relationer - Kommunikationsavdelningen

3 Uppdraget bestod av att kartlägga 1. vilka behov som finns 2. vilka resurser som finns 3. önskemål för framtida verksamhet 4. vad som ska ligga centralt respektive på institution

4 Behov (några exempel) Att kunna arbeta med kvalitetssäkring via alumnundersökningar (Malins kommentar: Detta är inte möjligt.). Genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser för verksamma alumner. Alumnerna kan delta i olika referensgrupper, t ex programråd. De kan vara inspiratörer till examensarbeten, uppsatsämnen och praktik. Få tag på gästföreläsare och även ge input utifrån näringslivet/företag. Alumnerna kan vara behjälpliga i marknadsföringen av nya kurser och program. Företag kan ha en möjlighet att nå alumner genom nätverket för rekrytering till olika arbeten. s Etc.

5 Resurser Vad är institutionerna villiga att bidra med för att kunna utveckla alumnnätverket? Alumnerna bjuds in för att för att hålla föredrag till nuvarande studenter. Institutionerna erbjuder kompetensutveckling/vidareutbildning till alumnerna. Alumnerna bjuds in för att delta vid mingelkvällar i olika sammanhang. Hemvändardagar anordnas för alumner med något speciellt tema/evenemang och som erbjuder erfarenhetsutbyte. Alumnerna från institutionen kan hjälpa till att marknadsföra alumntjänsten till studenterna. Alumner som driver egna verksamheter kan vara bollplank till Drivhuset/inkubator.

6 Vad bör kommunikationsavdelningen stå för? En 100 % centralt placerad alumnkoordinator Det ska finnas karriärstöd till alumner Serien Öppna föreläsningar sker i samarbete med alumnnätverket Rektorsbeslut med avskild budget och avsatta resurser till alumnverksamheten Alumnkoordinatorn ska fungera som stöd och inspiratör till institutionerna Producera tidning för alumner (Malins kommentar: Görs redan via Fokus) Central hantering av systematiska alumnundersökningar Utvärdering och uppföljning av tidigare studenter (Malins kommentar: Inte KOM:s uppdrag)

7 Önskemål för framtida verksamhet Alumnnätverket måste synliggöras redan under studenternas utbildning på olika sätt, men rekrytering till nätverket bör ske innan studenterna lämna utbildningen. Ansvaret bör ligga på olika nivåer inom universitetet men databasen med alumner bör ligga på central nivå. Det är viktigt att studenterna får en relation till Linnéuniversitetet även efter sin utbildning och är intresserade av att följa universitetets utveckling för att eventuellt stödja Lnu ekonomiskt, ”fundraising”. Viktigt att alumner är synliga i kataloger, på webben, öppet hus, mässor inför studentrekryteringen. Utse årets alumn. Erbjuda platsannonser för regionens företag i alumnnätverket och som sprids till alumner genom nätverket. Att nätverket är mer på engelska än idag. Etc

8 Kostnader En uppgradering av alumnnätverket till NE/5 och en möjlighet för institutionerna att ha egna sidor. Uppgradering 130.000 kr Institutionssidor projektkostnad 50.000 kr Summa 180.000 kr Abonnemangskostnad för att ha NE/5 och institutionssidor 8000 kr/mån (grundabonnemang) som vi betalar för att de sköter om den tekniska delen i nätverket, databasen, gör konfigureringar m.m. 14 stycken institutioner kostar 2500 kr/mån Abonnemang 8.000kr/ mån (idag betalar vi 9.000 kr/mån) Abonnemang institutioner 2500 kr /mån Summa 10.500 kr/mån

9 Ett förslag Kommunikationsavdelningen har en person som är alumnkoordinator (ca 40 % inklusivetidningen Fokus). Samverkansavdelningen är också ansvarig. Central information sprids från KOM och SAM (Ex: Öppna föreläsningar, Fokustidningen, nyheter om Lnu). Systemet ägs och drivs av KOM och SAM. Institutionerna ansvarar för sitt innehåll och kommunikation på sina sidor. Uppgradering av befintligt system görs till NE/5, viket medför en möjlighet för institutionerna att ha egna sidor. KOM/SAM finansierar uppgradering 130 000+abonnemang 8000 kr/månad. De institutioner som vill vara med delar på 50 000 samt på abonnenamangsavgiften 2500 kr/månad. Institutionerna arbetar aktivt med att rekrytera till nätverket.

10 Ska vi satsa?

11


Ladda ner ppt "Linnéuniversitetets alumnverksamhet. Utredning gjord En utredningsgrupp tillsattes våren 2011. Gruppen bestod av representanter från - Samtliga institutioner."

Liknande presentationer


Google-annonser