Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till arbetsrutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till arbetsrutiner."— Presentationens avskrift:

1 Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till arbetsrutiner

2 Mål för insatsen • ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.” (SKOLFS 2009:2) • Behov av att förbättra resultaten i Nackas sfi

3 Insatsen Riktlinjer • Svensktalande handledare och kollegor • Gällande arbetsmiljökrav mm ska uppfyllas • Relevanta arbetsuppgifter, i första hand utifrån elevens yrkesbakgrund/erfarenheter • Arbets- och språkpraktik kan kombineras • 100 timmars praktik • Ersättning: 3 000 kr per praktikplats (50% vid start och 50% vid avslutning) • En praktik per sfi-kurs

4 Kvalitetssäkring • Sfi-anordnarens uppdrag -Kvalitetssäkra praktikplatsen (inhämta F- skattsedel) -Stödja elevens kontakter med praktikplatsen -Stödja praktikplatsen -Rapport i kvalitetsredovisningen • Afe - efter avslutad praktik svarar Nacka för en elevenkät

5 Processen • Sfi-anordnarens arbete -Rekrytera praktikplatser -Se till att praktiken utgör ett stöd i språkundervisningen -Uppmana elever att efterfråga praktik -Tillsammans med eleven ansöka om praktik till Nacka -Nacka godkänner och gör första utbetalningen -Stödja relationen elev-praktikplats -Rapportera avbrott till Nacka -Kvalitetssäkra -Rapportera när uppdraget (bl a arbetsintyg) är avslutat - Nacka utbetalar resterande ersättning

6 Rutiner • Ett IT-stöd, kopplat till Nacka24, är under uppbyggnad • Ett manuellt system startar inom kort och är i drift fram till IT-stödet är i funktion • Mer information till anordnaren kommer inom kort på anordnarwebben • Information till eleverna kommer inom kort på medborgarwebben


Ladda ner ppt "Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till arbetsrutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser