Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål för insatsen ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål för insatsen ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering,"— Presentationens avskrift:

1 Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till arbetsrutiner

2 Mål för insatsen ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.” (SKOLFS 2009:2) Behov av att förbättra resultaten i Nackas sfi

3 Insatsen Riktlinjer Svensktalande handledare och kollegor
Gällande arbetsmiljökrav mm ska uppfyllas Relevanta arbetsuppgifter, i första hand utifrån elevens yrkesbakgrund/erfarenheter Arbets- och språkpraktik kan kombineras 100 timmars praktik Ersättning: kr per praktikplats (50% vid start och 50% vid avslutning) En praktik per sfi-kurs

4 Kvalitetssäkring Sfi-anordnarens uppdrag
Kvalitetssäkra praktikplatsen (inhämta F-skattsedel) Stödja elevens kontakter med praktikplatsen Stödja praktikplatsen Rapport i kvalitetsredovisningen Afe - efter avslutad praktik svarar Nacka för en elevenkät

5 Processen Sfi-anordnarens arbete Rekrytera praktikplatser
Se till att praktiken utgör ett stöd i språkundervisningen Uppmana elever att efterfråga praktik Tillsammans med eleven ansöka om praktik till Nacka Nacka godkänner och gör första utbetalningen Stödja relationen elev-praktikplats Rapportera avbrott till Nacka Kvalitetssäkra Rapportera när uppdraget (bl a arbetsintyg) är avslutat - Nacka utbetalar resterande ersättning

6 Rutiner Ett IT-stöd, kopplat till Nacka24, är under uppbyggnad
Ett manuellt system startar inom kort och är i drift fram till IT-stödet är i funktion Mer information till anordnaren kommer inom kort på anordnarwebben Information till eleverna kommer inom kort på medborgarwebben


Ladda ner ppt "Mål för insatsen ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering,"

Liknande presentationer


Google-annonser