Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 15 november 2002 Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning Redovisning och ev. återbetalning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 15 november 2002 Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning Redovisning och ev. återbetalning."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 15 november 2002 Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning Redovisning och ev. återbetalning av KK-medel till ITiS- arbetslag (Dnr 2002/110) Aktiviteter för handledare under slutet av 2002 Certifiering av ITiS-handledare våren 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare vt 2003 Pilotutbildning för skolledare (Finspång deltar) Ev. träff för teknikansvariga våren 2003 Aktiviteter våren 2003 finansierade av KK-stiftelsen Ny nationell strategi för IT i skolan? Institutet för skolutveckling Information E-tidningen

2 Brev Dnr 2002/110 med information från kansliet till samtliga kommuner under vecka 46 RS skickar ifylld blankett till kommunen med utbetalat belopp ifyllt senast 22/11blankett Kommunen skickar redovisning ”undertecknad” av kommunal kontaktperson och ekonomiskt ansvarig chef till RS senast 15/12 2002. Utbetalning av 3% adm. ersättning från RS till kommuner som förbrukat alla pengar Blanketterna skickas av RS till kansliet som vid behov fakturerar kommunen under januari 2003 region Östergötland KK-medel till Arbetslag

3 KK-medel, 3% extra efter slutredovisn.

4 region Östergötland Handledarstöd Fördjupningskonferens den 18-19 nov 2002 i Tranås för ITiS-handledare –ITiS bekostar utbildning, internat och mistad lön Studieresa till Stockholm den 5-6 dec 2002 –Besök ITiS kansli, KK-stiftelsen, IT-satsningar Historiska museet, Täby kommun (omdömesdatabasen mm) –ITiS bekostar resa, logi och förtäring (Max 20 personer) Planer för handledarna efter ITiS? –Certifiering (se PM) –Aktivitet under våren tillsammans med lärarutbildare våren 2003 bekostas av KK-stiftelsen –Ca 1000 SEK per handledare kan sökas av Regional samordnare

5 Rapporter från 260 kommuner 60% svarat att det finns en plan för vad som ska hända med datorerna efter tre år Det vanligaste alternativet är att datorn disponeras av läraren och är kvar i kommunens ägo och med kommunalt ägaransvar i tre år Efter garantitidens slut disponeras datorn av läraren fortsättningsvis endast så länge den fungerar och skrotas därefter. region Östergötland ITiS-datorer

6 Svenska kommunförbundets långsiktiga satsning ETT BÄTTRE JOBB som syftar till att kommunerna ska öka sin attraktionskraft som arbetsgivare behöver hjälp med att vidaredistribuera ett e- postbrev till alla elever med kort information och en länk till premiärnumret av E-tidningen som har utgivning vecka 50 Se vidare informationsfolder region Östergötland E-tidningen


Ladda ner ppt "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 15 november 2002 Avslutning av ITiS kompetensutvecklingssatsning Redovisning och ev. återbetalning."

Liknande presentationer


Google-annonser