Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07."— Presentationens avskrift:

1 Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag

2 UtbildningIntegration ArbetsmarknadTillväxt

3 Uppdrag utbildning Nacka ska ha världens bästa skola för alla elever varje dag (jmf Utbildningsnämndens mål). De nationella läroplansmålen anger ramar -Maximal utveckling -Stimulerande lärande -Reellt inflytande -Trygg arbetsmiljö

4 Förslag till inriktning Förstärkt karriärvägledning – individuella vägledningssamtal erbjuds till SFI-elever. Individuella studieplanen görs tillsammans med en karriärvägledare för att säkra att den sökande gör ett väl genomtänkt studie/yrkesval. När en elev väljer sin andra yrkesutbildning, i direkt anslutning till att man blivit klar med det första, erbjuds den sökande ett samtal av en karriärvägledare innan nästa ansökan beviljas. Hjälp och stöd att validera/utvärdera utländska studier.

5 Uppdrag Arbetsmarknad - sysselsättning Erbjuda stöd till personer som är i bidragsberoende under hela processen till egenförsörjning Bygga broar mellan utbildning och arbete

6 Förslag till inriktning Arbeta mer med arbetsmarknadsprognoser – tillgång/efterfrågan. Pröva olika vägar att stimulera anordnarna att i ökad omfattning arbeta med praktik, språkpraktik mm i kursutbudet, bl a flera utbildningar med praktik Kommunen som arbetsgivare ska i mycket större omfattning erbjuda praktikplatser (1 praktikplats/20 anställda). Utreda brister på samordning mellan de olika försörjningssystemen (hinder som leder till att medborgare fastnar i ett försörjningssystem).

7 Uppdrag Integration Nacka ska erbjuda kompetensutveckling, som leder till egenförsörjning, för alla som en viktig del i det lokala integrationsarbetet

8 Förslag till inriktning Förstärka samarbete med Volontär Nacka och det lokala föreningslivet i syfte att stimulera integration. Fadderverksamhet för SFI-elever. Ett internationellt utbyte för vuxelever (jmf ERASMUS- programmet för högskoleelever). Fler yrkesinriktade SFI, i kombination med andra studier.

9 Uppdrag Tillväxt Utgångspunkten är individens och arbetslivets behov – arbetsgivare ska se kommunens som en långsiktig partner i arbetet med kompetensförsörjning

10 Förslag till inriktning Öka kunskaperna om och ständigt följa arbetslivets utveckling. Dessa kunskaper ligger till grund för en framgångsrik matchning, som bl a bygger på karriärvägledning. Uppmärksamma företag som arbetar med socialt ansvarstagande (CSR). Bygga upp ett IT-stöd för att underlätta kontakterna mellan arbetsgivare och elever/kunder i Arbetslinjen. Skapa en arena för diskussioner om tillväxt och utveckling med representanter för arbetslivet (rådslag)

11 Några ord på vägen… Anna Ekström (gd Skolverket), ”… det livslånga lärandet…” ”… samhällen som satsar mycket på utbildning utvecklas mer positivt…” Lyfta fram i vuxarbetet Uppföljning Sned könsfördelning – åtgärder? Individuella planer Studievägledning

12 Några ord på vägen… Amelie v Zweigbergh (stats sekr Utb dep), Utveckla kopplingarna till arbetslivet (yrkesvux fasas ut och lärlingsvux ökar) Mer entreprenörskap i utbildningen Ökade statsanslag per utbildningsplats Kommunerna ska alltid erbjuda -Validering -Vägledning -Individuell studieplanering


Ladda ner ppt "Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07."

Liknande presentationer


Google-annonser