Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken? Camilla Nohammar, Försäkringskassan Alexandra Backlund, Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken? Camilla Nohammar, Försäkringskassan Alexandra Backlund, Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken? Camilla Nohammar, Försäkringskassan Alexandra Backlund, Försäkringskassan

2 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Innehåll Behovsbedömning och kundflöden Vad gör en personlig handläggare? Kontakt med partners i sjukskrivningsprocessen

3 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Steg 1. Behovsbedömning Behöver kunden möte/samordning för att komma vidare? K1 K2 K3 Har återgått i arbete, över 14 dagar.Längre sjukskrivning, men behöver Behöver Administreras i Lund, enbart kontakt vidinget möte. Kan bli en K3. stöd, möten och t. ex fel i ansökan. tilldelas personlig handläggare inom 30 dagar

4 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Steg 2. Personlig handläggare Telefonutredning för en första kontakt - Hur ser planeringen ut? - Hur är arbetsförhållandena? - Vilka vårdkontakter finns? - Kallelse till personligt möte Personligt möte – SASSAM Arbetsgivarkontakt - Samtal med arbetsgivaren – Dag 90 - Blankett för omplacering/andra arbetsuppgifter - Arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsuppgifter - Om andra arbetsuppgifter inte finns – Dag 180

5 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Forts. personlig handläggare Avstämningsmöte - När? - Hur ge impuls? När kan kunden få hjälp via Arbetsförmedlingen - Arbetslös eller kan ej återgå i vanliga arbetet OCH behöver stöd för att hitta anpassat arbete - Vid indragen sjukpenning – ett första informationsmöte, A-kassa När sjukpenningdagarna är slut dag - Ny ansökan dag 364, fortsättningsnivå - Dag 550 - Arbetslivsintroduktion 3 månader (undantag Allvarlig sjukdom)

6 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets- uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan

7 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Sjukskrivningsprocessen – en process med många aktörer Kunden Arbetsgivaren Företagshälsovården Hälso- och sjukvården Arbetsförmedlingen Socialtjänsten/Kommunen Försäkringskassan

8 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Olika uppdrag - olika roller Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen Arbetsgivaren och/eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna Försäkringskassan samordnar dessa insatser!

9 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Vad innebär Försäkringskassans samordningsuppdrag? Samlat ansvar vid nedsatt arbetsförmåga i enlighet med Socialförsäkringsbalken Samordning på olika nivåer! Samtycke för utbyte av information Samordningsuppdraget innebär inte att vi övertar andra aktörers ansvar.

10 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Arbetsgivarsamverkan Arbetsgivare är en viktig aktör i sjukskrivningsprocessen och rehabkedjan! Olika former av stöd och insatser till arbetsgivare (t.ex. Kundcenter för partner 0771-17 90 00, personlig handläggare, samverkansansvarig) Genom dialog stimulera arbetsgivare att vidta förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att förhindra sjukskrivningar, avtal företagshälsovård? Överenskommelser med arbetsgivare om ett fördjupat samarbete med kontaktteam

11 AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Samverkan med vården Vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende (utbildning och informationsutbyte t.ex. dialog om läkarintyg) Effektiv kommunikation med stöd av rehabiliteringssamordnare och FK-koordinator ”Rätt information – Rätt insats” ”Tidig kontakt mellan arbetsgivare och vården”


Ladda ner ppt "AT-utbildning 19-20 augusti 2014 Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken? Camilla Nohammar, Försäkringskassan Alexandra Backlund, Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser