Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken
Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken? Camilla Nohammar, Försäkringskassan Alexandra Backlund, Försäkringskassan

2 Innehåll Behovsbedömning och kundflöden
Vad gör en personlig handläggare? Kontakt med partners i sjukskrivningsprocessen

3 Steg 1. Behovsbedömning Behöver kunden möte/samordning för att komma vidare? K K K3 Har återgått i arbete, över 14 dagar. Längre sjukskrivning, men behöver Behöver Administreras i Lund, enbart kontakt vid inget möte. Kan bli en K3. stöd, möten och t. ex fel i ansökan tilldelas personlig handläggare inom 30 dagar

4 Steg 2. Personlig handläggare
Telefonutredning för en första kontakt Hur ser planeringen ut? Hur är arbetsförhållandena? Vilka vårdkontakter finns? Kallelse till personligt möte Personligt möte – SASSAM Arbetsgivarkontakt Samtal med arbetsgivaren – Dag 90 Blankett för omplacering/andra arbetsuppgifter Arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsuppgifter Om andra arbetsuppgifter inte finns – Dag 180

5 Forts. personlig handläggare
Avstämningsmöte När? Hur ge impuls? När kan kunden få hjälp via Arbetsförmedlingen Arbetslös eller kan ej återgå i vanliga arbetet OCH behöver stöd för att hitta anpassat arbete Vid indragen sjukpenning – ett första informationsmöte, A-kassa När sjukpenningdagarna är slut dag Ny ansökan dag 364, fortsättningsnivå Dag Arbetslivsintroduktion 3 månader (undantag Allvarlig sjukdom)

6 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan
Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets-uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets-marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets-uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** 90 180 365 * Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar.

7 Sjukskrivningsprocessen – en process med många aktörer
Kunden Arbetsgivaren Företagshälsovården Hälso- och sjukvården Arbetsförmedlingen Socialtjänsten/Kommunen Försäkringskassan

8 Olika uppdrag - olika roller
Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen Arbetsgivaren och/eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna Försäkringskassan samordnar dessa insatser!

9 Vad innebär Försäkringskassans samordningsuppdrag?
Samlat ansvar vid nedsatt arbetsförmåga i enlighet med Socialförsäkringsbalken Samordning på olika nivåer! Samtycke för utbyte av information Samordningsuppdraget innebär inte att vi övertar andra aktörers ansvar.

10 Arbetsgivarsamverkan
Arbetsgivare är en viktig aktör i sjukskrivningsprocessen och rehabkedjan! Olika former av stöd och insatser till arbetsgivare (t.ex. Kundcenter för partner , personlig handläggare, samverkansansvarig) Genom dialog stimulera arbetsgivare att vidta förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att förhindra sjukskrivningar, avtal företagshälsovård? Överenskommelser med arbetsgivare om ett fördjupat samarbete med kontaktteam

11 Samverkan med vården Vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende (utbildning och informationsutbyte t.ex. dialog om läkarintyg) Effektiv kommunikation med stöd av rehabiliteringssamordnare och FK-koordinator ”Rätt information – Rätt insats” ”Tidig kontakt mellan arbetsgivare och vården”


Ladda ner ppt "Hur fungerar sjukskrivningsprocessen i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser