Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för energieffektivisering i fastigheter Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för energieffektivisering i fastigheter Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost."— Presentationens avskrift:

1 Strategier för energieffektivisering i fastigheter Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

2 Göra rätt saker och göra saker rätt!

3 Tanken med energieffektiviseringen/investeringen är ju att behöva köpa så lite energi som möjligt. Det du/ni bör göra först är därför att se till är att den dyra värmen eller kylan inte läcker ut genom klimatskalet! (fönster, dörrar, väggar, tak och bjälklag) Fundera på hur ni handhar och använder fastigheterna (ska använda fastigheterna) innan ni gör investeringar.

4 Kan EPC vara något? Energy Performance Contracting

5 Principer: Det finns några fundamentala principer som styr EPC-affären. Tillämpningen varierar i alla affärer mellan fastighetsägarna och energieffektiviseringsentreprenörerna utifrån de behov, problem och möjligheter som finns. Men varje EPC-projekt bygger oftast på följande grundtankar:

6 EPC – Syfte och mål: Syftet och målsättningen med ett EPC-projekt är att uppgradera en fastighets eller ett fastighetsbestånds drift och förvaltning så att inomhusklimatet blir bättre, energianvändningen minskar kraftfullt, men framför allt så att driftkostnaderna sjunker och driftnettot förbättras.

7 Upphandling: Upphandlingen görs som en förhandlad upphandling. För en offentlig fastighetsägare bör LOUs 3 kap respektive 6 kap tillämpas. Man köper kompetens för att nå ett gott inomhus- klimat till bästa ekonomiska resultat. ESCOs åtagande blir en totalentreprenad. Projekte-ringsinsatsen är stor, och det är därför inte praktiskt att följa ett traditionellt upphandlings-förfarande. Kontraktsstrukturen ger fastighetsägaren en möjlighet att avbryta projektet ef-ter projektutvecklingsfasen.

8 Garanti: Energieffektiviseringsentreprenören garanterar att de framräknade effektiviseringarna kommer till stånd.

9 EPC genomförs i tre faser: Fas 1 – Projektutveckling: En entreprenör genomför analys av fastighetsbeståndet för att ta fram underlag för åtgärder, besparningar, kostnader, utbildningsbehov mm. Fas 2 – Projektgenomförande: Samma entreprenör genomför de överenskomna åtgärderna och utbildar driftpersonalen. Fas 3 – Projektuppföljning: Samma entreprenör lämnar en besparingsgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Likheterna mellan EPC och en traditionell energi- effektiviseringsentreprenad finns eftersom: först måste en utredning göras innan åtgärderna kan genomföras och resultaten kan verifieras.

10 Men skillnaderna är oerhört väsentliga i vem som tar ansvar för resultatet av åtgärderna. EPC bygger på att den som fastställt vad som skall göras, även tar ansvar för att resultatet uppstår och därmed också måste genomföra åtgärderna. I en vanlig energieffektiviseringsentreprenad finns inte detta samband, då ligger ansvaret att nå målen helt och hållet på fastighetsägaren. Eftersom EPC bygger på en annan affärslogik görs projekten betydligt större.

11 Bra litteratur: På Energimyndighetens hemsida

12 Tack för mig! Roger Gunnarsson Tel. 0491-88066, 070-6208305 roger.gunnarsson @ energikontorsydost. se


Ladda ner ppt "Strategier för energieffektivisering i fastigheter Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost."

Liknande presentationer


Google-annonser