Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT. ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA nyckeltal tid 200720402009201120132012200820102014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT. ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA nyckeltal tid 200720402009201120132012200820102014."— Presentationens avskrift:

1 EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT

2 ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA nyckeltal tid 200720402009201120132012200820102014 2020 Dagens nivå Mål nivå någon % per år tempo så snabbt som möjligt tempo

3 FÅ BUDGET I BALANS – HUR LYCKAS MAN? Intäkter = skatt Energikostnader plus onödiga energi- kostnader Första året Det ekonomiska lagkravet för en kommun är att budgeten ska vara i balans.

4 BUDGET I BALANS - MEN PÅ ETT ANNAT SÄTT Intäkter = skatt Energikostnader Kapitalkostnad Första året Genom att byta energibesparingspotentialen mot kapitalkostnader hålls budgeten i balans. Kapitalkostnad är summan av räntekostnad och avskrivningskostnad! Onödiga energikostnader

5 BUDGET I BALANS OCH BÄTTRE EKONOMI andra året Andra året sjunker kapitalkostnaden och besparingen blir mer värd. Kommunen börjar se vinsten! Därefter ökar vinsten för varje år (Kapitalkostnaden sjunker eftersom räntekostnaden sjunker när lånet amorteras) Intäkter = skatt Kostnader = energi Kostnader = kapitalkostnad

6 BUDGETBILDEN ÖVER LIVSCYKELN En budget över livscykeln för ett energi- och miljöprofessionelltprojekt som innehåller 75 Mkr i investering, 20 års avskrivningstid, 5% kalkylränta och 3 % energiprisuppgång. Investeringen återbetalas sig på halva livscykeltiden och budgetförstärkningen är 100 Mkr under hela tiden. Budgeten är i balans redan första året vilket är ett lagkrav. Miljövinsterna är stora och fås så snart projektet startar.

7 AKTÖRER I EPC-PROJEKT

8 DE FYRA FASERNA Fas 0 – Projektuppstart: Handla först upp konsultstöd. Definiera mål och krav i ett förfrågningsunderlag och handla upp en entreprenör. Förankra projektet intern och med politiker! Fas 1 – Projektutveckling: Inventering av byggnadernas besparingspotential, åtgärder, kostnader, utbildningsbehov mm. Framtagande av energideklarationer. Fas 2 – Projektgenomförande: Entreprenadarbeten enligt de i Fas 1 överenskomna rapporterna. Fas 3 – Projektuppföljning: Entreprenören garanterar de överenskomna energibesparingarna och inomhusklimatet under återbetalningstiden. Drift av fastigheterna.

9 UPPHANDLINGAR I EPC-PROJEKT Energitjänstedirektivet (2006/32/EG), artikel 5 och bilaga VI, framgår att Rådet och Kommissionen förordar tillämpning av upphandlingsmodell med garanterade energibesparingar såsom EPC-modellen. Många beställare saknar tid, egna resurser och erfarenhet av att driva EPC-Projekt. De väljer därför att ta stöd av en konsult som har erfarenhet och kunnande av affärsmodellen. –Ramavtal eller någon av upphandlingsformerna kan användas. –Erfarenhet av LOU, ABT, ABFF, teknik, ekonomi, projektledning, affärsmodellen bör väga tungt vid utvärderingen Beställaren tar sedan hjälp av den kontrakterade konsulten att genomföra en upphandling av den totalentreprenör som skall genomföra Fas 1, 2 och 3. –Urvalsupphandling eller förhandlad upphandling är att föredra.

10 Att tänka på… Målet med en upphandling är att få till ett bra avtal som reglerar den affär som skall genomföras. LOU är ett hjälpmedel för att nå målet inget hinder för att göra bra affärer. –Läs lagtexten noggrant –Ta hjälp vid behov –Gör en realistisk upphandlingsplan med aktiviteter och dagar Valet av upphandlingsmodell görs utifrån den affär som ska göras inte tvärtom.

11 Att beakta för att komma i mål Likabehandlingsprincipen – ge alla anbudsgivare samma förutsättningar Transperensprincipen – skriv alla villkor och ramar så att anbudsgivaren vet vad som gäller. Detta inkluderar: –Huvudavtalsmall –Mall för Avtal om projektutveckling –Mall för Avtal om projektgenomförande –Mall för Avtal om projektuppföljning –Administrativa föreskrifter (ABT06) och Särskilda föreskrifter (ABFF04) är ett måste Som man frågar får man svar! –Tydlighet och klarhet ger bra anbud och bra projekt –Fråga efter det ni vill ha svar på. Vill ni veta 60 nyckeltal per byggnad så fråga efter det.

12 Tillsammans kan vi påverka ekonomin till det bättre och få en godare miljö! Kontaktpersoner –Daniel Svensson, 042-44 44 022, daniel.svensson@wspgroup.se daniel.svensson@wspgroup.se –Petter Karle, 040-354 361, petter.karle@wspgroup.sepetter.karle@wspgroup.se –Ulf Viklund, 0911-18521, ulf.viklund@wspgroup.seulf.viklund@wspgroup.se Mer att läsa –www.epec.sewww.epec.se Exempel på fastighetsägare som genomför projekt med WSP –Strängnäs kommun, Bostads och Fastighets AB –Östergötlands-, Kalmar- och Västerbottens landsting –Lycksele, Landskrona, Båstad, Klippan, Halmstads, Piteå, Karlstads och Lunds kommun –Lekebergsbostäder, Laxåhem, Norabostäder, Lidingöhem


Ladda ner ppt "EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT. ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA nyckeltal tid 200720402009201120132012200820102014."

Liknande presentationer


Google-annonser