Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningsprocessen vid förslag till nya Nationella riktlinjer och Nationell utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningsprocessen vid förslag till nya Nationella riktlinjer och Nationell utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Beredningsprocessen vid förslag till nya Nationella riktlinjer och Nationell utvärdering

2 Målet med seminarierna är att regionerna ska få en uppfattning om vilka beslut som de behöver ta på ledningsnivån för att kunna implementera rekommendationer. främja dialogen mellan beslutsfattare och profession. bidra till samarbete om struktur och organisation mellan olika huvudmän i samma region.

3 Målgrupp för seminarierna beslutsfattare i form av –politiker, –tjänstemän och –verksamhetschefer

4 Regionala seminarier för beslutsfattare – erfarenheter Viktigt att tydliggöra målgruppen för seminariet Förberedelsearbetet avgörande för resultatet Landstings-/ledningsperspektivet behöver lyftas fram, det får inte bli ett ensidigt fokus på professionsperspektivet undvik oenigheter mellan professionsföreträdare genom att genomföra särskilda hearings innan seminarierna

5 Processen startmöte 27 sep förberedelse- arbete XX jan ev workshop (expert- medverkan) ev hearings för professionen regionala seminarier mars-maj utskick av arbets- material 16 jan preliminär version 1 mars konsekvens- beskrivningar synpunkter 1 juli

6 Konsekvensbeskrivning - kliniknivå En analys görs av: dagens praxis i förhållande till rekommendationerna vilka förändringar kan genomföras - med befintlig arbetsfördelning, resurstillgång och kompetens? vad är möjligt att genomföra på kort och på lång sikt?

7 Konsekvensbeskrivning politisk- /administrativ nivå Vilka frågor kräver politiska initiativ för att säkerställa samordning i vårdprocesser och gemensam syn på prioriteringar och utvecklingsarbete? Vilka uppdrag ska läggas med anledning av rekommendationerna? Vilket regiongemensamt arbete aktualiseras?

8 Innehåll på seminariet Utvalda frågor i riktlinjer och utvärdering Dagens praxis i regionen Konsekvenser av att införa rekommendationerna -Ekonomiskt -Organisatoriskt Diskussion om ordnat införande och utmönstrande Det fortsatta arbetet och återrapporteringen

9 Diskussion om strukturella aspekter Centralisering och decentralisering Vårdnivåer Volymer Exempel från hjärtriktlinjerna: Vilka PCI-centra ska ha jour och dygnet-runt verksamhet? Hur ska ett ordnat införande av ICD-implantationer och ICD-kontroller genomföras när indikationerna vidgas? Vilka krav på kompetens ska ställas? Hur ska ett ordnat införande av sviktpacemakers (CRT) genomföras?

10 Uppgifter till seminarieansvariga Se till att du har ett tydligt uppdrag och mandat Säkra arbetsgruppens sammansättning och legitimitet Använd riktlinjeexperter i regionen både i förberedelsearbetet och i presentationerna Planera arbetet och tidsåtgång – förberedelserna är viktiga för implementeringen

11 Att fundera över Koppling mellan region/landsting och regionala cancercentrum? Grupparbeten eller helgruppsdiskussion? Målgrupp? Lednings- vs professionsperspektiv? Hur ställer ni er till mediabevakning? –Dagens medicin –Lokaltidningar Ska patientföreningar eller patientföreträdare delta?


Ladda ner ppt "Beredningsprocessen vid förslag till nya Nationella riktlinjer och Nationell utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser