Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesrapport ESF- Strateg Åsa Fichtel Köping 19 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesrapport ESF- Strateg Åsa Fichtel Köping 19 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Lägesrapport ESF- Strateg Åsa Fichtel Köping 19 maj 2014

2 Kartläggningen av länets utmaningar Spår 1 Länsstyrelsen fortsätter kartläggningen+ ett antal aktiviteter (21 maj+ 28 maj) Samordningsförbundet ingår i styrgrupp via Linda, dessutom har Samordningsförbundet deltagit på en workshop kring nyanlända, en gemensam fortsättning av kartläggning av utlandsföddas behov planeras. Spår 2 Storregional diskussion Samordningsförbundens roll kopplat till ESF- workshop 9 juni. Plug-in på ÖMS nivå Regionala handlingsplanen klar i september, workshop på länsstyrelsen 28 maj Övrigt ESF- studiebesök för Samordningsförbunden Kontakter tagna med FK nationella ESFs kansli

3 Två förstudier till- vi bygger… Uppsala län 7 workshops+ dialoger med nyckelaktörer, totalt 350 stycken Länsmöte 20 maj med länets utmaningar, regionala handlingsplanen, samt hälsa Nu in i nästa fas– arbetsformer Sörmland Dialoger med alla 9 kommuner, FK, AF, Landstinget Genomgång av tidigare projekt Utvecklingsgrupper 2 stycken

4 Några utmaningar som jag ser Styrning, under projekttiden Styrning/ägarskap för frågorna om utanförskap efter projekttiden Samverkan hur jobbar vi med behoven snarare än likställigheten Samordningsförbunden s roll i framtida ESF, var står vi, vad vill vi?

5 Målgrupper Unga Sjukskrivningsprocessen Nyanlända Långtidsarbetslösa

6 Arbetet i förstudien är halvvägs….och vissa frågor börjar bränna… Mobilisera resurser Se över aktörers roller Delta i framtagande av regionala handlingsplanen …men arbetet är inte färdigt med förstudien…

7 Samordningsförbundet Kan vara viktigt att klargöra hur man ställer sig till medverkan i framtida ESF projekt Vilka målgrupper, områden är prioriterade från samordningsförbundet? Vilken roll vill man ha från Samordningsförbundet i möjliga ESF projekt? Vad behöver samordningsförbundet göra för att komma dit?


Ladda ner ppt "Lägesrapport ESF- Strateg Åsa Fichtel Köping 19 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser