Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Socialstyrelsen är statens nationella expert- och tillsynsmyndighet inom hälso- och sjukvård. socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Socialstyrelsen är statens nationella expert- och tillsynsmyndighet inom hälso- och sjukvård. socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd och."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Socialstyrelsen är statens nationella expert- och tillsynsmyndighet inom hälso- och sjukvård. socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd och ska verka för en sådan kvalitet, säkerhet och resursanvändning inom dessa områden att god hälsa och social välfärd för hela befolkningen tryggas och att den enskildes behov av vård, omsorg och stöd tillgodoses på lika villkor.

2 Innehåll Bakgrund Upplägg Införande Registrators roll Nuläge Positivt/negativt med projektet Slutsats

3 Bakgrund En effektiv e-förvaltning, 24-timmarsmyndigheten Dokument och ärendehanteringssystem – DHS E-dokument, enkel återsökning, kvalitetssäkring Beslut att gå vidare med arbetet

4 Upplägg av projektarbetet Projektstart Omfattar inte hela organisationen Användarseminarier 11 olika delprojekt Hantering av handlingar och diariet Skanning Kravspecifikation

5 Införande Growbusiness Public 360 Sker i etapper Processer användarstöd Utbildning i dokumenthantering och diarieklient

6 Registrators roll Totalt cirka 20 registratorer Centralisera funktionen Skanning av inkommande dokument Merarbete till att börja med, på sikt...

7 Nuläge Projektet ej avslutat Diarieklienten i drift sedan april Tillsynsprocessen klar i maj Utbildning i ärendehantering Förvaltningsorganisation

8 Positivt respektive negativt Bättre styrning, ordning och reda Diarieförings- och arkivfrågor synliga Registrators roll utvecklas Möjlighet till utbildning (20p) Etappvis införandet Vissa tekniska problem Allt tar längre tid Resursbrist i slutfas Annat verksövergripande projekt Resultaten i vissa delprojekt Inga referenser

9 Slutsatser Organisation och verksamhet påverkar upplägg Ett verksövergripande projekt - kräver förankring på ledningsnivå På sikt ett mer styrt arbetssätt för medarbetarna – accepteras? Information och utbildning viktiga ingredienser Merarbete för registrator till att börja med Förändring som måste få ta tid


Ladda ner ppt "Presentation Socialstyrelsen är statens nationella expert- och tillsynsmyndighet inom hälso- och sjukvård. socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd och."

Liknande presentationer


Google-annonser