Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När projekt blir mer än ett gästspel Regional lärkonferens - För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten 30 september – 1 oktober 2010 Skellefteå Carina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När projekt blir mer än ett gästspel Regional lärkonferens - För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten 30 september – 1 oktober 2010 Skellefteå Carina."— Presentationens avskrift:

1 När projekt blir mer än ett gästspel Regional lärkonferens - För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten 30 september – 1 oktober 2010 Skellefteå Carina Åberg APeL FoU

2 Processtöd för Strategisk påverkan och lärande miljöer i Socialfonden APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB Processtöd inom tre områden: – Metodstöd till projekt – Stimulera regionala utvecklingsprocesser – Kompletterande resultatspridning www.spl.nu

3 Vad ska projektet leda till? Utfall Kortsiktiga resultat Långsiktiga effekter

4 Utfall Deltagande i utbildning, nöjdhet Kortsiktiga resultat Ökad kompetens hos individen Långsiktiga effekter Utveckling av arbetets innehåll och organisering, bättre verksamhet Exempel, PO 1 i Socialfonden

5

6 ”Jag tror ingen annan infrastrukturinvestering har bidragit till att flytta ett lands geografiska föreställning om sig själv lika mycket som Öresundsförbindelsen” Anders Olshov Chef Öresundsinstitutet DN Debatt 1 juli 2010

7 Produktionsprojekt Fokus på resultat Effekter: Förväntade Förhållandevis lätta att mäta Uppnås automatiskt om projektet är lyckat Andras ansvar att planera för (Ibland icke önskvärda…) Resultat Effekter Slutna förutsättningar – medel, mål och förutsättningar förutbestämda Förprojektering Förstudie

8

9 Utvecklingsprojekt Fokus på både resultat och effekter R E + Effekter: Förväntade till viss del Svåra att mäta Uppnås inte automatiskt om projektet är lyckat Projektets ansvar Ofta uteblivna Öppna förutsättningar – medel, mål och förutsättningar analyseras och omprövas kontinuerligt Förprojektering Förstudie

10 R E R E + Förprojektering Hur ser du på ditt projekt?

11 U R R R E + ”Processen ställer krav på att man utvecklar ny kunskap efter vägen som kan användas för att fatta nya beslut” Ur Lärande utvärdering genom följeforskning” (Lennart Svensson m fl) Utvecklingsprojekt behöver en lärstrategi!

12 Klassiska strategins uppgift: Sammansätta armén för kriget Välja utgångspunkt och mål för krigsrörelsen Bereda krigsskådeplatsen Samla armén Leda rörelserna – bestämma var och när striderna ska föras På rätt sätt använda de vunna segrarna eller begränsa följderna av nederlagen (Wikipedia.org) Strategi – välplanerat tillvägagångssätt (SAOL) Vad är en strategi?

13 Utvecklingsprojekt som får effekter MÅLRESURSERAKTIVITETERRESULTATFÖRMEDLANDE AKTÖRER OCH INSTANSER EFFEKTER T ex: Aktiva ägare Intresseorganisationer Branschorganisationer Myndigheter Regionala samverkansorgan Universitet/högskolor Media

14 MÅLRESURSERAKTIVITETERRESULTATFÖRMEDLANDE AKTÖRER OCH INSTANSER EFFEKTER Strukturer Vad? Hur? Sammanhållen projektidé Effektiv projekt- organisation

15 Aktivt ägarskap Professionell styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare Sätta ramar Följa utveckling Implementera Resultat Strategiska beslut i samspel med ägarna Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Pröva idéer och genomföra förändringar Krävande finansiärer Målgrupper med inflytande

16 Var i kedjan finns svagaste länken? I det aktiva ägarskapet och styrningen? I projektledningen? I delaktigheten hos berörda?

17 MÅLRESURSERAKTIVITETERRESULTATFÖRMEDLANDE AKTÖRER OCH INSTANSER EFFEKTER Processer Delaktighet Lärande

18 Möjlighet att utveckla och höja kvaliteten i projektet medan det pågår Bidrar att göra projektet till en lärande miljö som stimulerar deltagarna Viktigt redskap för påverkan av individer, organisationer och system Lärande utvärdering – varför? Användbarhet Nytta

19 Beroende av vem som ska lära och varför Utvärderar både process, resultat och måluppfyllelse Involverar de som är berörda av projektet Målgrupper Projektdeltagare Projektledning Ägare/styrgrupper Finansiärer och beslutsfattare Har balans mellan kritisk distans och närhet med kontinuerlig återkoppling till styrgrupp och projektledning Lärande utvärdering – vad och hur?

20 Strukturer Vad? Hur? Sammanhållen projektidé Effektiv projekt- organisation MÅLRESURSERAKTIVITETERRESULTATFÖRMEDLANDE AKTÖRER OCH INSTANSER EFFEKTER Processer Delaktighet Lärande


Ladda ner ppt "När projekt blir mer än ett gästspel Regional lärkonferens - För samverkan, lärande och erfarenhetsutbyten 30 september – 1 oktober 2010 Skellefteå Carina."

Liknande presentationer


Google-annonser