Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder"— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Västra Götalands regionen och Socialstyrelsen Ullevi konferens 9 nov – 15.30 Erica Sandberg och Kerstin Mattsson Processledare för Hälsofrämjande sjukhus i VGR

2 Västra Götalandsregionen
I VGR:s budget för Kapitel 2, sidan 37: ”Alla sjukhus inom regionen ska ingå i nätverket för Hälsofrämjande sjukhus” HFS

3 Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
…en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & Health services, initierat av WHO 1993 3

4 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård
genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! 4

5 Temagrupper 2010 Alkoholprevention (Riskbruksprojektet)
Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) Matvanor (kostpolicy på sjukhus) Fysisk aktivitet (FaR) Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell, checklista) Hälsofrämjande förhållningssätt (webbaserat utbildningsmaterial) Indikatorer (för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård) Avtal/ersättningssystem (för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård; ”Skåneprojektet”) Hälsofrämjande primärvård (bevaka hälsofrämjande-perspektivet i Vårdval) 5

6 Nätverkets utbredning 2010
Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg 6

7 Den Internationella HPH konferensen 2013 i Göteborg Västra Götalandsregionen är värd
.

8 Västra Götalandsregionen
Alla Sjukhusen i VGR är nu medlemmar i HFS. Verksamheterna har kommit olika långt med det hälsofrämjande arbetet.

9 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Ett stöd för sjukhusen att fullfölja sitt uppdrag Långsiktighet för en kostnadseffektiv sjukvård. Gränsdragning förenklar det hälsofrämjande arbetet Implementeringen Processledarna en resurs! Anordna generella utbildningar för att öka kunskapsnivån.

10 Aktiviteter som bedrivs idag
Fysisk aktivitet på recept – FaR (rådgivning med tillägg) -Startat på några av regionens sjukhus Rökning – rökfritt sjukhus -Rökfritt sjukhusområde, några rökstopp inför operation Alkohol – screening med Audit, dryckesdagbok från HFS - På några kliniker Matvanor -Nyckelhålsmärkt matsal i Alingsås

11 Önskvärd utveckling av de Aktiviteter som bedrivs idag
FaR (rådgivning med tillägg) erbjudas patienter på alla sjukhusen i regionen, samarbete Rökfritt sjukhus Rökstopp inför operation, rökavvänjningsresurs Alkohol  Identifiera riskbruk/missbruk och kunna erbjuda åtgärd Matvanor  Identifiera ohälsosamma matvanor och erbjuda rådgivning

12 Gemensamma behov och utvecklingsmöjligheter
Gemensamma mallar i våra datasystem för uppföljning av resultat Skapa gemensamma datakällor ”Utveckla hälsoenheter” ger möjlighet till åtgärder för patienten och inte bara identifiera behov. Planera inför budgetarbete

13 Tack för uppmärksamheten
Processledarna för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer i Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder"

Liknande presentationer


Google-annonser