Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Västra Götalands regionen och Socialstyrelsen Ullevi konferens 9 nov 9.30 – 15.30 Erica Sandberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Västra Götalands regionen och Socialstyrelsen Ullevi konferens 9 nov 9.30 – 15.30 Erica Sandberg."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Västra Götalands regionen och Socialstyrelsen Ullevi konferens 9 nov 9.30 – 15.30 Erica Sandberg och Kerstin Mattsson Processledare för Hälsofrämjande sjukhus i VGR

2 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Västra Götalandsregionen I VGR:s budget för 2008 Kapitel 2, sidan 37: ”Alla sjukhus inom regionen ska ingå i nätverket för Hälsofrämjande sjukhus” HFS

3 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & Health services, initierat av WHO 1993

4 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering!

5 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Temagrupper 2010 Alkoholprevention (Riskbruksprojektet) Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) Matvanor (kostpolicy på sjukhus) Fysisk aktivitet (FaR) Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell, checklista) Hälsofrämjande förhållningssätt (webbaserat utbildningsmaterial) Indikatorer (för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård) Avtal/ersättningssystem (för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård; ”Skåneprojektet”) Hälsofrämjande primärvård (bevaka hälsofrämjande-perspektivet i Vårdval)

6 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Nätverkets utbredning 2010 Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg

7 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Den Internationella HPH konferensen 2013 i Göteborg Västra Götalandsregionen är värd.

8 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Västra Götalandsregionen Alla Sjukhusen i VGR är nu medlemmar i HFS. Verksamheterna har kommit olika långt med det hälsofrämjande arbetet.

9 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Ett stöd för sjukhusen att fullfölja sitt uppdrag Långsiktighet för en kostnadseffektiv sjukvård. Gränsdragning förenklar det hälsofrämjande arbetet Implementeringen  Processledarna en resurs! Anordna generella utbildningar för att öka kunskapsnivån.

10 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Aktiviteter som bedrivs idag Fysisk aktivitet på recept – FaR (rådgivning med tillägg) -Startat på några av regionens sjukhus Rökning – rökfritt sjukhus -Rökfritt sjukhusområde, några rökstopp inför operation Alkohol – screening med Audit, dryckesdagbok från HFS - På några kliniker Matvanor -Nyckelhålsmärkt matsal i Alingsås

11 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Önskvärd utveckling av de Aktiviteter som bedrivs idag FaR (rådgivning med tillägg)  erbjudas patienter på alla sjukhusen i regionen, samarbete Rökfritt sjukhus  Rökstopp inför operation, rökavvänjningsresurs Alkohol  Identifiera riskbruk/missbruk och kunna erbjuda åtgärd Matvanor  Identifiera ohälsosamma matvanor och erbjuda rådgivning

12 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Gemensamma behov och utvecklingsmöjligheter Gemensamma mallar i våra datasystem för uppföljning av resultat Skapa gemensamma datakällor ”Utveckla hälsoenheter” ger möjlighet till åtgärder för patienten och inte bara identifiera behov. Planera inför budgetarbete 2011-2012

13 Levnadsvanor Socialstyrelsens riktlinjer Göteborg 9 nov 2010 Tack för uppmärksamheten Processledarna för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer i Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Västra Götalands regionen och Socialstyrelsen Ullevi konferens 9 nov 9.30 – 15.30 Erica Sandberg."

Liknande presentationer


Google-annonser