Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Varför mäta hälsa? Oktober 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Varför mäta hälsa? Oktober 2009"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Varför mäta hälsa? Oktober 2009 Irene.axman.andersson@lio.se

2 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Det vi kallar Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Nätverkets utbredning 2009 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 PROM Patient- Reported Outcome Measures (PROMs)

6 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Vad är mätning av hälsorelaterad livskvalitet ? Mätning av patienternas självskattade hälsa, före och efter en sjukvårdande behandling eller hälsofrämjande intervention, i syfte att avgöra i vad mån hälsan har förändrats.

7 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Varför PROM? För att – ”En god hälsa för alla” är hälso- och sjukvårdens yttersta mål (HSL §2) – synliggöra hela vårdlagets insatser – kunna jämföra olika patientgruppers sjukdomsbörda och behandlingsresultat med varandra – Öppna jämförelser – Kvalitetsindikator

8 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande inte endast frånvaro av sjukdom eller skada

9 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Två dimensioner

10 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) tid ….. Se helheten !

11 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Resultatmått Professionella Objektiva Hårda Professionens bedömning Patientrapporterade SubjektivaMjuka Patientens bedömning

12 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Generiska mått på hälsorelaterad livskvalitet EQ-5D Preferensbaserat Skapat för att ge ett enkelt mått som bas för hälsoekonomiska analyser SF-36 Profilbaserat Skapat för att mäta de självskattade dimensionerna i hälsobegreppet,

13 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) SF-36

14 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Fakta om SF-36: Utarbetad i Boston, USA Svensk manual utgiven vid Göteborgs universitet med svenska normvärden Ett mångdimensionellt instrument med 36 flervalsfrågor Metoden mäter hälsostatus i allmänhet oberoende av ålder, kön, hälsotillstånd och nationalitet. Mäter över tid, 7 dagar eller 4 veckor Enkäter besvaras i första hand av den tillfrågade själv eller som intervju om t ex syn eller läsförmågan brister Hälsan indelas i åtta hälsoområden som benämns efter de amerikanska förkortningarna med två bokstäver. Utifrån de enskilda frågorna skapas en hälsoprofil.

15 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) SF36 11 huvudfrågor med underfrågor Resultat i 8 olika skalor Totalsumma Papper, pekskärm Mäter över tid

16 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) SF-36 PF =Fysisk funktion RP =Rollfunktion fysisk BP =smärta GH=allmän hälsa VT=vitalitet SF=social funktion RE=rollfunktion emotionell orsak MH=psyk välbefinnande

17 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

18

19

20

21

22 RESULTAT

23 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100

24 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100

25 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100

26 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtsvikt individuella

27 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtsvikt individuella

28 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Hjärtsvikt individuella

29 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

30

31

32 Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7

33 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Äldre med mer än 5 akuta vårdkontakter senaste året n=40

34 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) SF 12 12 frågor Lämpar sig för lite större grupper (ej individnivå) frågor från SF-36 – fråga 1, fråga 2b och d, fråga 4 b och c, fråga 5 b och c, fråga 8, fråga 9 d, e och f, samt fråga 10. Tolkningsmanual finns

35 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Prom i verksamhetsutveckling Nätverk – Regional och nationellt Stöd Erbjudande om utbildning Prom inom och/eller utom kvalitetsregister

36 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) http://www.hrql.se/demo_enkat/sf36_demo.asp

37 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Vill ni veta mer? www.natverket-HFS.se eller kontakta Irene.axman.andersson@lio.se Kerstin.strandberg.wilbrand@lul.se

38 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Mer info finns här http://www.hqrl.se/content/hrql/ http://www.sf-36.org/

39 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det är dags att… Se på vår verksamhet med andra ögon

40 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) ”Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den över- tygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Dessutom är nästan alla förbättringar lokala. Vi kan ha stora mål och syften men själva förbättringsprocessen är lokal. Vidare måste alltid patientfokusering finnas med. Ju högre i organisationen förbättringsmålen bestäms desto mindre kommer att hända. Ju längre ned, desto mer rörelse blir det.” Donald Berwick IHI, Boston

41 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Varför mäta hälsa? Oktober 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser