Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur långt åker man på en koskit?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur långt åker man på en koskit?"— Presentationens avskrift:

1 Hur långt åker man på en koskit?

2 VD Mjölby-Svartådalen Energi AB
Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB

3 Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:
– Skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning – Tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

4 ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Med koskit i tanken

5 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby Energibolaget MSE - En del för att i regionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning

6 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Vad är gårdsbaserad biogas? Rötkammare: - 38 °C - ca 1 månad - metanbildande bakterier Biogas: - 60 % metan - 40 % koldioxid Gödsel /Slam Källa: Biogödsel

7 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Produktion på lantbruken Produktionstid: Miljontals år Källa:

8 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Produktion på lantbruken Lukt på biogasanläggningar förorsakas av råvaran. Rötprocessen sker i ett slutet system Rötad gödsel luktar mindre Uppskattad mängd fordonsgas drygt Nm3 (~ Nm3 rågas) per lantbruk Produktionstid: Miljontals år Källa:

9 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Produktion vid Mjölkulla avloppsreningsverk Förstudie är gjord Processen är uppstartad inom kommunen Uppskattad mängd fordonsgas ~ Nm3 (~ Nm3 rågas) Produktionstid: Miljontals år Källa:

10 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Transport av biogasen via gasledning Tankstation Uppgradering Produktion Teckenförklaring Nytt villaområde Bleckenstad Hulterstad Mjölkulla reningsverk Sörby Gasledning Väderstad 10 km Produktionstid: Miljontals år Källa:

11 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Uppgradering till fordonsgas Uppgraderingsanläggningen placeras på Sörby industriområde Rening, uppgradering, av biogas till fordonsgas Biogasen renas med vatten recirkulerande kretslopp Produktionstid: Miljontals år

12 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Miljöpåverkan Bleckenstad & Hulterstad bedöms ersätta liter bensin årligen vilket innebär en minskning av växthusgaser med 2650 ton CO2-ekv liter bensin motsvarar vad ca 600 bilar förbrukar på ett år. Mjölkulla avloppsreningsverk som bedöms ersätta liter bensin årligen (825 ton CO2-ekv.) Produktionstid: Miljontals år Källa:

13 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Miljöpåverkan Förnybart bränsle med 180 % reduktion av växthusgaser Lokalt producerad energi Mervärde i biogödseln: Mer lättillgängligt kväve Rötat gödsel luktar mindre Minskad risk för kväveurlakning Homogeniserad gödsel Förenklad spridning Produktionstid: Miljontals år Källa:

14 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Till fordonen Till människorna Till lantbruken

15 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Nuläge Svensk Biogas har en mack i Mjölby sedan MSE bidrog till finasieringen. Kontinuerligt och målmedvetet ersatt vår bilpark med biogasdrivna fordon Inriktningsbeslut är fattat av MSE:s styrelse Bolag är bildade: Östgöta Gårdsgas AB och Östgöta Gårdsgas Nät AB

16 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Nuläge Ansökan om investeringsstöd pågår. Upphandling av utrustning påbörjad. Avtalspaket och bolagsordningar är utarbetade och skall förhandlas. Hulterstad och Bleckenstad in som delägare i bolagen. Projektering av gasnätet pågår. Marknadsföring av projektet för att skapa större marknad pågår.

17 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Framtid Gasproduktion i drift på en av gårdarna augusti 2010 Gasproduktion i drift på gård två hösten 2010. Gasproduktion vid avloppsreningsverket 2011. Fortsatt marknadsföring av projektet för att få fler biogasdrivna fordon i Mjölby

18 Biogas/Fordonsgas i Mjölby
Framtid En biogasmack till i Mjölby med bättre möjlighet för större fordon. Tankning av Östgötatrafikens bussar. Fler gårdar som blir biogasproducenter. Potentialen ytterligare 1,2-1,4 miljoner m3 fordonsgas. Fler lantbruksföretag delägare i Östgöta Gårdsgas AB och Östgöta Gårdsgas Nät AB.

19 Hur långt åker man på en koskit?
Svar: 1,5 km


Ladda ner ppt "Hur långt åker man på en koskit?"

Liknande presentationer


Google-annonser