Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: – Skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning – Tillhandahålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: – Skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning – Tillhandahålla."— Presentationens avskrift:

1

2 Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB

3 Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: – Skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning – Tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

4 ÖSTGÖTA GÅRDSGAS

5 Biogas/Fordonsgas i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby Energibolaget MSE

6 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Gödsel /Slam Rötkammare: - 38 °C - ca 1 månad - metanbildande bakterier Biogas: - 60 % metan - 40 % koldioxid Biogödsel Källa: Vad är gårdsbaserad biogas?

7 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Källa: Produktion på lantbruken Produktionstid: Miljontals år

8 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Källa: Produktion på lantbruken Produktionstid: Miljontals år Lukt på biogasanläggningar förorsakas av råvaran. Rötprocessen sker i ett slutet system Rötad gödsel luktar mindre Uppskattad mängd fordonsgas drygt 300 000 Nm 3 (~450 000 Nm 3 rågas) per lantbruk

9 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Källa: Produktion vid Mjölkulla avloppsreningsverk Produktionstid: Miljontals år Förstudie är gjord Processen är uppstartad inom kommunen Uppskattad mängd fordonsgas ~200 000 Nm 3 (~300 000 Nm 3 rågas)

10 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Källa: Transport av biogasen via gasledning Produktionstid: Miljontals år Tankstation Uppgradering Produktion Teckenförklaring Nytt villaområde Bleckenstad Hulterstad Mjölkulla reningsverk Sörby Gasledning Väderstad 10 km

11 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Uppgradering till fordonsgas Produktionstid: Miljontals år Uppgraderingsanläggningen placeras på Sörby industriområde Rening, uppgradering, av biogas till fordonsgas Biogasen renas med vatten recirkulerande kretslopp

12 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Miljöpåverkan Produktionstid: Miljontals år Bleckenstad & Hulterstad bedöms ersätta 640 000 liter bensin årligen vilket innebär en minskning av växthusgaser med 2650 ton CO 2 -ekv. 640 000 liter bensin motsvarar vad ca 600 bilar förbrukar på ett år. Mjölkulla avloppsreningsverk som bedöms ersätta 200 000 liter bensin årligen (825 ton CO 2 -ekv.) Källa:

13 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Miljöpåverkan Produktionstid: Miljontals år Förnybart bränsle med 180 % reduktion av växthusgaser Lokalt producerad energi Mervärde i biogödseln: –Mer lättillgängligt kväve –Rötat gödsel luktar mindre –Minskad risk för kväveurlakning –Homogeniserad gödsel –Förenklad spridning Källa:

14 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Till fordonen Till människorna Till lantbruken

15 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Nuläge Svensk Biogas har en mack i Mjölby sedan 2005. MSE bidrog till finasieringen. Kontinuerligt och målmedvetet ersatt vår bilpark med biogasdrivna fordon Inriktningsbeslut är fattat av MSE:s styrelse Bolag är bildade:  Östgöta Gårdsgas AB och  Östgöta Gårdsgas Nät AB

16 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Nuläge Ansökan om investeringsstöd pågår. Upphandling av utrustning påbörjad. Avtalspaket och bolagsordningar är utarbetade och skall förhandlas. Hulterstad och Bleckenstad in som delägare i bolagen. Projektering av gasnätet pågår. Marknadsföring av projektet för att skapa större marknad pågår.

17 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Framtid Gasproduktion i drift på en av gårdarna augusti 2010 Gasproduktion i drift på gård två hösten 2010. Gasproduktion vid avloppsreningsverket 2011. Fortsatt marknadsföring av projektet för att få fler biogasdrivna fordon i Mjölby

18 Biogas/Fordonsgas i Mjölby Framtid En biogasmack till i Mjölby med bättre möjlighet för större fordon. Tankning av Östgötatrafikens bussar. Fler gårdar som blir biogasproducenter. Potentialen ytterligare 1,2-1,4 miljoner m 3 fordonsgas. Fler lantbruksföretag delägare i Östgöta Gårdsgas AB och Östgöta Gårdsgas Nät AB.

19


Ladda ner ppt "Klas Gustafsson VD Mjölby-Svartådalen Energi AB Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: – Skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning – Tillhandahålla."

Liknande presentationer


Google-annonser