Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demens och tidshjälpmedel Marianne Johansson leg arbetsterapeut Neuropsykiatriska kliniken, UMAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demens och tidshjälpmedel Marianne Johansson leg arbetsterapeut Neuropsykiatriska kliniken, UMAS."— Presentationens avskrift:

1 Demens och tidshjälpmedel Marianne Johansson leg arbetsterapeut Neuropsykiatriska kliniken, UMAS

2 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Samarbetsprojekt mellan; Neuropsykiatriska kliniken, UMAS Malmö Stad, Sdf Västra Innerstaden

3 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Projektgrupp Marie Bergdahl Leg arbetsterapeut, sektionschef Marianne Johansson Leg arbetsterapeut Anita Ohlsson Leg sjuksköterska/demenssjuksköterska

4 Bakgrund Teknik och demens Projektet drivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Alzheimerföreningen i Sverige och Demensförbundet

5 Bakgrund Teknik och demens Syftet med projektet är att öka användningen av teknik för personer med en demenssjukdom Utgångspunkten är att teknik kan ge stöd i det dagliga livet

6 Bakgrund Teknik och demens Projektet innebär bl.a. att två resursenheter skall skapas inom området teknik och demens En del i projektet är att uppmuntra till utvecklingsarbete som gör livet lättare, tryggare och säkrare för personer med en demenssjukdom och deras närstående

7 Bakgrund Teknik och demens Projektet disponerar årligen projektmedel för stöd till: - utveckling av produkter/hjälpmedel - utveckling av metoder för behovsbedömning, utprovning, inlärning, träning, uppföljning och utvärdering av hjälpmedel

8 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Samarbetsprojekt mellan; Malmö Stad, Sdf Västra Innerstaden Neuropsykiatriska kliniken, UMAS

9 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Mål Att möjliggöra ett aktivare liv för personer med demenssjukdom

10 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Målgrupp Personer med mild till måttlig demenssjukdom Personer som upplever något problem i samband med tiden

11 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Vad menar vi med tidsproblem ? Förmågan att: minnas tider vara orienterad i tiden känsla för tidsrymder planera tider

12 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Åtgärder Strategier Anpassningar i miljön/vardagsteknik Hjälpmedel

13 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Programmet innehåller: Metod för probleminventering Metod för kartläggning av förmågor Struktur för analys och etiska övervägande Struktur för att identifiera tänkbara lösningar Struktur för uppföljning och utvärdering

14 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Genomförandet Nätverk har bildats av projektgruppen tillsammans med en arbetsterapeut från respektive stadsdel och hjälpmedels- konsulenten som ansvarar för kognitiva hjälpmedel i Malmö Nätverkets arbetsterapeuter i stadsdelarna utvärderar åtgärdsprogrammet

15 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Projekttid april 2005 - september 2006

16 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Förhoppningen är att projektet skall lyfta fram den här målgruppens behov av insatser och bidra till att personer med demenssjukdom får ökad tillgång till olika tidshjälpmedel

17 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Demens och tidshjälpmedel Marianne Johansson leg arbetsterapeut Neuropsykiatriska kliniken, UMAS."

Liknande presentationer


Google-annonser