Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demens och tidshjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demens och tidshjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Demens och tidshjälpmedel
Marianne Johansson leg arbetsterapeut Neuropsykiatriska kliniken, UMAS

2 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Samarbetsprojekt mellan; Neuropsykiatriska kliniken, UMAS Malmö Stad, Sdf Västra Innerstaden

3 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Projektgrupp Marie Bergdahl Leg arbetsterapeut, sektionschef Marianne Johansson Leg arbetsterapeut Anita Ohlsson Leg sjuksköterska/demenssjuksköterska

4 Bakgrund Teknik och demens
Projektet drivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Alzheimerföreningen i Sverige och Demensförbundet

5 Bakgrund Teknik och demens
Syftet med projektet är att öka användningen av teknik för personer med en demenssjukdom Utgångspunkten är att teknik kan ge stöd i det dagliga livet

6 Bakgrund Teknik och demens
Projektet innebär bl.a. att två resursenheter skall skapas inom området teknik och demens En del i projektet är att uppmuntra till utvecklingsarbete som gör livet lättare, tryggare och säkrare för personer med en demenssjukdom och deras närstående

7 Bakgrund Teknik och demens - utveckling av produkter/hjälpmedel
Projektet disponerar årligen projektmedel för stöd till: - utveckling av produkter/hjälpmedel - utveckling av metoder för behovsbedömning, utprovning, inlärning, träning, uppföljning och utvärdering av hjälpmedel

8 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Samarbetsprojekt mellan; Malmö Stad, Sdf Västra Innerstaden Neuropsykiatriska kliniken, UMAS

9 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Mål Att möjliggöra ett aktivare liv för personer med demenssjukdom

10 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Målgrupp Personer med mild till måttlig demenssjukdom Personer som upplever något problem i samband med tiden

11 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Vad menar vi med tidsproblem ? Förmågan att: minnas tider vara orienterad i tiden känsla för tidsrymder planera tider

12 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Åtgärder Strategier Anpassningar i miljön/vardagsteknik Hjälpmedel

13 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Programmet innehåller: Metod för probleminventering Metod för kartläggning av förmågor Struktur för analys och etiska övervägande Struktur för att identifiera tänkbara lösningar Struktur för uppföljning och utvärdering

14 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Genomförandet Nätverk har bildats av projektgruppen tillsammans med en arbetsterapeut från respektive stadsdel och hjälpmedels-konsulenten som ansvarar för kognitiva hjälpmedel i Malmö Nätverkets arbetsterapeuter i stadsdelarna utvärderar åtgärdsprogrammet

15 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Projekttid april september 2006

16 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Förhoppningen är att projektet skall lyfta fram den här målgruppens behov av insatser och bidra till att personer med demenssjukdom får ökad tillgång till olika tidshjälpmedel

17 Åtgärdsprogram Demens och tidshjälpmedel
Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Demens och tidshjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser