Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel i hemsjukvård Kartläggning av läkemedelsanvändning och identifiering av läkemedelsrelaterade problem i Nässjö PVO Christina Nielsen Jörn Frank.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel i hemsjukvård Kartläggning av läkemedelsanvändning och identifiering av läkemedelsrelaterade problem i Nässjö PVO Christina Nielsen Jörn Frank."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel i hemsjukvård Kartläggning av läkemedelsanvändning och identifiering av läkemedelsrelaterade problem i Nässjö PVO Christina Nielsen Jörn Frank Nielsen

2 Bakgrund   Rapporter som beskriver äldres problem med många läkemedel   Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer   Studier på SÄBO   Få eller inga studier på hemsjukvårdspatienter

3   Fas 1: Strukturerad kartläggning av hemsjukvårdspatienter i Nässjö PVO (330)   Fas 2: Dataanalys av läkemedelsanvändningen med hjälp av Apoteksbolagets farmaceut och datorprogram   Fas 3: Intervention i syfte att förbättra läkemedels- behandlingen hos patientgruppen med flera än 7 läkemedel Projektplan Fas 1+2

4 229 patienter 60% kvinnor 80 år1,5 vb 6,8 regel- bundet 8,3 LM/ person  Ca 25% hade stående medicinering med sömnmedel/lugnade resp. antidepressiva och lätta analgetika/ antipyretika  Hjärt-kärl-medel vanligare i hemsjukvården än på SÄBO  Psykofarmaka och analgetika vanligare på SÄBO FAS 1+2

5 FAS 3 110 hemsjukvårdspatienter ord > 7 läkemedel 8 distriktsläkare och c:a 15 distriktssköterskor   Provtagning: Hb, Homocystein, Cystatin C, P- glukos, TSH m.fl   Undersökningar: Blodtryck liggande och stående, EKG och BMI   Tester: DFRI ( Downton Fall Risk Index, fallrisk – test) EQ-5 D (globalt livskvalitets-intrument) MMT-test (demenstest) och Symtomskattning. Inför läkarbesök/teambesök har provtagning, undersökningar och tester genomförts av ordinarie DSK vid hembesök.

6   Läkarbesök/teambesök på mott. 1 timma avsatt tid. Tillsammans med DSK och ev anhörig.   Focus på läkemedelsbehandlingen – hur den kan förbättras.   Vid ändringar i Lm-behandlingen – uppföljning med besök av DSK eller hos läkare för utvärdering av resultatet.   Alla data samlas i särskilt protokoll (mapp)

7 Medelålder 80,28 (49-96 år) 65 patienter av 110 patienter Preliminärt

8 Resultat   817 LM totalt innan revisionen   737 LM efter revisionen ------------- 80 LM minskning totalt 9,79% Minst Medel Mest Innan revision 7 12,57 28 Efter revision 4 11,34 28 ---------- 1,23 LM utsatta per patient Preliminärt

9   10 patienter : ingen medicinändring   11 patienter : dosreducering (Morfika, SSRI)   6 patienter : dosökning (sömnmedicin hos 2 pat)   24 patienter : både nyinsättning och utsättning av LM   25 patienter : enbart utsättning   3 patienter : enbart nyinsättning (Levaxin,B12) Preliminärt

10 Netto efter läkemedelsrevision Preliminärt

11 Utsatta läkemedel Exempel N05 Neuroleptika, sömnmedel, lugnande:11 styck varav N05C Sömnmedel: 7 styck N06 Antidepressiva: 10 styck + 2 dosreducerade N02A Opioider: 19 styck + 1 dosreducerad C07A Betablockare: 5 styck + 3 dosreducerade Läkemedel med antikolinerga biverkningar: 2 styck Preliminärt

12 Downton Fall Risk Index Min: 1 Medeltal: 4,6 Max: 9 > 3 = hög fallrisk EQ-5D Min: 7 Medeltal: 11,43 Max: 16 Låg siffra = hög livskvalitet MMT mini mental test Min: 4 Medeltal: 23,7 Max: 30 Revisionen 100 56 15 Livskvalitet Preliminärt

13 Projektets betydelse Patient   Bättre livskvalitet   Minska fallriskerna   Minska interaktioner och biverkningar Personal   Praktisk användbar och effektiv metod för årlig läkemedelsrevision   Förbättrat samarbete i läkemedelsfrågor mellan berörda personalgrupper inom PVO   Lätt att sprida med utbildningsinsatser till andra

14 Projektets betydelse Sjukvårdsekonomiskt   Minskade akutbesök?   Minskade sjukhusinläggningar?   Minskade läkemedelskostnader   Minskade omvårdnadskostnader?

15 Patientens läkemedelslista är som en motorväg mycket trafik många på- och avfarter


Ladda ner ppt "Läkemedel i hemsjukvård Kartläggning av läkemedelsanvändning och identifiering av läkemedelsrelaterade problem i Nässjö PVO Christina Nielsen Jörn Frank."

Liknande presentationer


Google-annonser