Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanced Scorecard Processen steg för steg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanced Scorecard Processen steg för steg"— Presentationens avskrift:

1 Balanced Scorecard Processen steg för steg
Medborgar- och kund perspektivet Process- och produktions- perspektivet Lärande- och förnyelse- perspektivet Ekonomiska Strategiska mål Framgångs- faktorer Nyckeltal/ mått Vision/ verksam- hetsidé Handlingsplan Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Mätning och uppföljning - diskussion och förbättring!

2 Analys av nuläge och omvärldsförändringar
Analys av nuläge och omvärldsförändringar Vilka styrkor och svagheter finns i verksamheten i dag? Diskutera och skriv ned! Vilka förändringar i omvärlden kan förväntas? Diskutera och skriv ned! Styrkor: Intresse hos ledningen Bra mix av personal på Metodikum Möjlighet till utveckling Intresse hos personal Förankring i patientsäkerhet Intresse hos skolans personal Svagheter: Verksamheternas möjligheter och förutsättningar att utnyttja Metodikum Lokaler ej anpassade för verksamheten – funktion och utrymme. Uttalade krav från SKL bidrar till ökad efterfrågan - patientsäkerhet Fortsätt gärna på baksidan om du inte får plats!

3 Vår verksamhetsidé 2017-04-08 Produceras: Beskriv kortfattat :
Syfte och mål: Patientfokuserad säker vård Skapa förutsättningar för att personal och studenter ska känna trygghet och säkerhet i sin yrkesroll Målgrupp: Personal, studenter, patienter, närstående Samverkan: Förvaltningsledningar på olika nivåer Sjukhusledningar Verksamhetsledningar Klinikledningar Inköp, smittskydd, kommun, högskola, universitet, gymnasieskola Andra KTC, nationellt och internationellt Produceras: Scenario Färdighetsträning Kurser Beskriv kortfattat : varför verksamheten finns till (syfte, uppdrag), vilka den vänder sig till (målgrupp, kunder) hur och vem vi samverkar med vad som produceras (tjänster, produkter, utbud) Kommentar: Kanske har detta beskrivits många gånger förr, uppfinn i såfall inte hjulet en gång till utan ta vara på det som redan finns!

4 Vår vision Vision För ett bra liv i ett attraktivt län. Verksamhetsidé
Vår vision Vision För ett bra liv i ett attraktivt län. Verksamhetsidé Genom praktisk träning och utbildning skapar vi förutsättningar för patientfokuserad säker vård samt personal som är säker och trygg i sin roll. Metodikum ska vara tillgängligt, anpassat och flexibelt utifrån kundernas behov. Visionen formuleras så att den talar till både hjärtat och hjärnan och beskriver vår gemensamma bild av ett framtida önskat läge eller vad vi vill uppnå. Visionen kan formuleras på några rader och den är: något att hämta kraft och energi ifrån utmanande formulerad så att alla kan känna att just deras bidrag är viktigt grundad på landstingets övergripande vision

5 Våra viktigaste strategier för att skapa kundvärde
Strategiska mål Våra viktigaste strategier för att skapa kundvärde Tillgänglighet Hög kompetens Tillhandahålla adekvat utrustning/material Se möjligheter Serviceanda Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för att skapa kundvärde och som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas.

6 Våra viktigaste strategier för våra processer
Strategiska mål Våra viktigaste strategier för våra processer Kundanpassade Anpassningsbara/Flexibla Kontaktskapande Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för organisationens processer som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas.

7 Våra viktigaste strategier för lärande och förnyelse
Våra viktigaste strategier för lärande och förnyelse Strategiska mål Nätverkar Utbildning och studiebesök Samarbetspartner Rätt material – utvecklande av material Beskriv era viktigaste strategier ( vägval) för organisationens lärande och förnyelse som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas.

8 Våra viktigaste strategier för att utnyttja våra resurser väl
Våra viktigaste strategier för att utnyttja våra resurser väl Strategiska mål God planering Omvärldsspaning Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för organisationens processer som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas.

9 Framgångsfaktorer Flexibla lokaler och adekvat utrustning
Framgångsfaktorer Framgångs- faktorer Flexibla lokaler och adekvat utrustning Kunnig och serviceinriktad personal Tillgängliga Öppenhet När vi har fastställt visionen och formulerat strategiska mål vidtar arbetet med att inom varje perspektiv konkretisera dessa ytterligare. Vilka är våra framgångsfaktorer? Med framgångsfaktorer avses det som vi bedömer ha störst betydelse för att uppnå de strategiska målen. Det gäller att välja ut de områden som är viktigast eftersom ingen klarar av att ta sig an alltför mycket samtidigt. Framgångsfaktorerna visar vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att nå de strategiska målen.

10 Framgångsfaktorer för att skapa kundvärde
Framgångsfaktorer för att skapa kundvärde Framgångs- faktorer Anpassa utbildning efter behov Tillgängligt och enkelt bokningssystem Kompetent personal Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas.

11 Framgångsfaktorer för våra processer
Framgångsfaktorer för våra processer Framgångs- faktorer Möter kundens behov Tillgång till instruktörer Hemsida - kommunikationsvägar Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas.

12 Framgångsfaktorer för lärande- och förnyelse
Framgångsfaktorer för lärande- och förnyelse Framgångs- faktorer Vår egen kompetensutveckling Instruktörsutbildning Forskning Nätverksträffar Erfarenhetsutbyte Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas.

13 Framgångsfaktorer för att utnyttja våra resurser väl
Framgångs- faktorer Framgångsfaktorer för att utnyttja våra resurser väl Öppenhet/tillgänglighet Bokningssystem – enkelt LMS – individuellt kompetensutvecklingssystem Mäta ärenden ur synergi Tillång till instruktörer efter behov Pedagogisk idé – utveckla pedagogik till praktisk träning t ex SBAR Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas.

14 Nyckeltal för att skapa kundvärde
Nyckeltal för att skapa kundvärde Nyckeltal/ mått Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta.

15 Nyckeltal för våra processer
Nyckeltal för våra processer Nyckeltal/ mått Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta.

16 Nyckeltal för lärande- och förnyelse
Nyckeltal för lärande- och förnyelse Nyckeltal/ mått Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta.

17 Nyckeltal för att utnyttja våra resurser väl
Nyckeltal för att utnyttja våra resurser väl Nyckeltal/ mått Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta.

18 Handlingsplan Handlingsplanen beskriver vilka aktiviteter som behöver vidtagas för att vi ska kunna nå uppsatta mål. Handlingsplanen kan innehålla såväl smått som stort. Ta med allt av betydelse!


Ladda ner ppt "Balanced Scorecard Processen steg för steg"

Liknande presentationer


Google-annonser