Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Qulturum Balanced Scorecard Processen steg för steg Medborgar- och kund perspektivet Process- och produktions- perspektivet Lärande- och förnyelse- perspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Qulturum Balanced Scorecard Processen steg för steg Medborgar- och kund perspektivet Process- och produktions- perspektivet Lärande- och förnyelse- perspektivet."— Presentationens avskrift:

1 Qulturum Balanced Scorecard Processen steg för steg Medborgar- och kund perspektivet Process- och produktions- perspektivet Lärande- och förnyelse- perspektivet Ekonomiska perspektivet Strategiska mål Framgångs- faktorer Nyckeltal/ mått Vision/ verksam- hetsidé Handlingsplan Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Mätning och uppföljning - diskussion och förbättring!

2 Qulturum Vilka styrkor och svagheter finns i verksamheten i dag? Diskutera och skriv ned! Styrkor: u Intresse hos ledningen u Bra mix av personal på Metodikum u Möjlighet till utveckling u Intresse hos personal u Förankring i patientsäkerhet u Intresse hos skolans personal Svagheter: u Verksamheternas möjligheter och förutsättningar att utnyttja Metodikum u Lokaler ej anpassade för verksamheten – funktion och utrymme. Fortsätt gärna på baksidan om du inte får plats! Analys av nuläge och omvärldsförändringar Vilka förändringar i omvärlden kan förväntas? Diskutera och skriv ned! Uttalade krav från SKL bidrar till ökad efterfrågan - patientsäkerhet

3 Qulturum Vår verksamhetsidé Beskriv kortfattat : u varför verksamheten finns till (syfte, uppdrag), u vilka den vänder sig till (målgrupp, kunder) u hur och vem vi samverkar med u vad som produceras (tjänster, produkter, utbud) Syfte och mål: Patientfokuserad säker vård Skapa förutsättningar för att personal och studenter ska känna trygghet och säkerhet i sin yrkesroll Målgrupp: Personal, studenter, patienter, närstående Samverkan: Förvaltningsledningar på olika nivåer Sjukhusledningar Verksamhetsledningar Klinikledningar Inköp, smittskydd, kommun, högskola, universitet, gymnasieskola Andra KTC, nationellt och internationellt Produceras: Scenario Färdighetsträning Kurser Kommentar: Kanske har detta beskrivits många gånger förr, uppfinn i såfall inte hjulet en gång till utan ta vara på det som redan finns!

4 Qulturum Vår vision Visionen formuleras så att den talar till både hjärtat och hjärnan och beskriver vår gemensamma bild av ett framtida önskat läge eller vad vi vill uppnå. Visionen kan formuleras på några rader och den är: u något att hämta kraft och energi ifrån u utmanande u formulerad så att alla kan känna att just deras bidrag är viktigt u grundad på landstingets övergripande vision Vision För ett bra liv i ett attraktivt län. Verksamhetsidé Genom praktisk träning och utbildning skapar vi förutsättningar för patientfokuserad säker vård samt personal som är säker och trygg i sin roll. Metodikum ska vara tillgängligt, anpassat och flexibelt utifrån kundernas behov.

5 Qulturum Våra viktigaste strategier för att skapa kundvärde Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för att skapa kundvärde och som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas. Strategiska mål Tillgänglighet Hög kompetens Tillhandahålla adekvat utrustning/material Se möjligheter Serviceanda

6 Qulturum Våra viktigaste strategier för våra processer Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för organisationens processer som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas. Strategiska mål Kundanpassade Anpassningsbara/Flexibla Kontaktskapande

7 Qulturum Våra viktigaste strategier för lärande och förnyelse Beskriv era viktigaste strategier ( vägval) för organisationens lärande och förnyelse som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas. Strategiska mål Nätverkar Utbildning och studiebesök Samarbetspartner Rätt material – utvecklande av material

8 Qulturum Våra viktigaste strategier för att utnyttja våra resurser väl Beskriv era viktigaste strategier (vägval) för organisationens processer som leder till att den gemensamma visionen kan uppfyllas. Strategiska mål God planering Omvärldsspaning

9 Qulturum Framgångsfaktorer Framgångs- faktorer När vi har fastställt visionen och formulerat strategiska mål vidtar arbetet med att inom varje perspektiv konkretisera dessa ytterligare. Vilka är våra framgångsfaktorer? Med framgångsfaktorer avses det som vi bedömer ha störst betydelse för att uppnå de strategiska målen. Det gäller att välja ut de områden som är viktigast eftersom ingen klarar av att ta sig an alltför mycket samtidigt. Framgångsfaktorerna visar vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att nå de strategiska målen. Flexibla lokaler och adekvat utrustning Kunnig och serviceinriktad personal Tillgängliga Öppenhet

10 Qulturum Framgångsfaktorer för att skapa kundvärde n Anpassa utbildning efter behov n Tillgängligt och enkelt bokningssystem n Kompetent personal Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas. Framgångs- faktorer

11 Qulturum Framgångsfaktorer för våra processer n Möter kundens behov n Tillgång till instruktörer n Hemsida - kommunikationsvägar Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas. Framgångs- faktorer

12 Qulturum Framgångsfaktorer för lärande- och förnyelse n Vår egen kompetensutveckling n Instruktörsutbildning n Forskning n Nätverksträffar n Erfarenhetsutbyte Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas. Framgångs- faktorer

13 Qulturum Framgångsfaktorer för att utnyttja våra resurser väl n Öppenhet/tillgänglighet n Bokningssystem – enkelt n LMS – individuellt kompetensutvecklingssystem n Mäta ärenden ur synergi n Tillång till instruktörer efter behov n Pedagogisk idé – utveckla pedagogik till praktisk träning t ex SBAR Ange vilka framgångsfaktorer som leder till att de strategiska målen kan uppfyllas. Framgångs- faktorer

14 Qulturum Nyckeltal för att skapa kundvärde Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta. Nyckeltal/ mått

15 Qulturum Nyckeltal för våra processer Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta. Nyckeltal/ mått

16 Qulturum Nyckeltal för lärande- och förnyelse Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta. Nyckeltal/ mått

17 Qulturum Nyckeltal för att utnyttja våra resurser väl Föreslå nyckeltal och målvärde för att mäta de framgångsfaktorer som valts. Föreslå också vem som ansvarar för att mätning sker och hur ofta. Nyckeltal/ mått

18 Qulturum Handlingsplan Handlingsplanen beskriver vilka aktiviteter som behöver vidtagas för att vi ska kunna nå uppsatta mål. Handlingsplanen kan innehålla såväl smått som stort. Ta med allt av betydelse!


Ladda ner ppt "Qulturum Balanced Scorecard Processen steg för steg Medborgar- och kund perspektivet Process- och produktions- perspektivet Lärande- och förnyelse- perspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser