Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet med APS:s policyprogram för läkemedelsområdet Syftet med programmet är att sammanställa de frågor, som medlemmarna anser vara viktiga inom läkemedelsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet med APS:s policyprogram för läkemedelsområdet Syftet med programmet är att sammanställa de frågor, som medlemmarna anser vara viktiga inom läkemedelsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetet med APS:s policyprogram för läkemedelsområdet Syftet med programmet är att sammanställa de frågor, som medlemmarna anser vara viktiga inom läkemedelsområdet och därmed vilka frågor APS aktivt skall driva. Styrelsens förhoppning är att frågeställningarna är så intressanta att många medlemmar aktiveras och att nya strömmar till.

2 Varför behöver APS ett policyprogram för läkemedelsområdet? Läkemedelsområdet politiseras alltmer, så inleds omvärldsanalysen i föreningens verksamhetsplan 2008- 10. Utvecklingen påverkar APS såtillvida att föreningen avkrävs ställningstaganden i allt fler frågor som rör läkemedelsområdet. Vi är i sammanhanget en liten spelare jämförd med landsting, LIF och myndigheter. I vissa frågor och tillsammans med andra aktörer kan vi dock påverka sakfrågor, som är av betydelse för föreningens medlemmar. Även personer, som överväger att bli medlemmar i APS vill veta vad föreningen står i viktiga frågor. APS vill i förstahand vara ett nätverk för alla, som är verksamma inom läkemedelsområdet, men det behövs ett program som visar vad nätverket vill. Det var således följdriktigt att fullmäktige i maj 2008 beslöt ”att APS kontinuerligt sammanfattar föreningens ställningstaganden i centrala läkemedelsfrågor.” Vi måste formulera tydliga ställningstaganden i ett begränsat antal frågor, som är viktiga för medlemmarna. De måste utgå från ändamålsparagrafen dvs främst behandla frågor om kunskap och kompetens. Vissa frågor har vi inte förutsättningar att ta ställning till, t.ex. priser på läkemedel. I andra frågor har medlemmarna olika uppfattning och den mångfalden får vi leva med och avstå från ställningstaganden. Vi bör formulera vad föreningen vill inte vad som är möjligt att uppnå. Möjligheterna skiftar över tiden. Programmet kommer att uppdateras av fullmäktige vart annat år. Det kommer att vara ett verktyg för styrelse och ledning att agera samt tryckas och distribueras till aktörer på läkemedelsområdet, till intresserade och nya medlemmar.

3 Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet Egenvård, diagnostika/självtest, information, personalised medicine, förskrivning/generisk förskrivning, iterering, förskrivningsrätt, förskrivningsorsak/off- label, läkemedelskommittéer, etik/rättvisa, multimedicinering, generisk substitution, LRP, följsamhet, uppföljning/läkemedelsgenomgångar, utsättning, förpackningar, förväxlingar, läkemedelslistor/register, säkerhet i recept- och egenvårdsexpedition, prioriteringar, hälsoekonomi - Vad är mest angeläget att förbättra inom läkemedelsanvändningen? - Är prevention med läkemedel samhällets eller individens ansvar? - Är APS för generisk förskrivning? - Hur skall förskrivningsrätten regleras? - Hur skall en korrekt läkemedelslista säkras vid patientens vårdövergångar? - Hur bör förskrivningen kvalitetssäkras? - Behövs både LV, TLV och läkemedelskommittéernas rekommendationer? - Hur kan nyttan med läkemedel formuleras? - Hur ska information om biverkningar balanseras med positiva budskap? - Vilken information behöver patienten/kunden för att använda sitt läkemedel? - Hur kommunicera risken att inte ta läkemedel?


Ladda ner ppt "Arbetet med APS:s policyprogram för läkemedelsområdet Syftet med programmet är att sammanställa de frågor, som medlemmarna anser vara viktiga inom läkemedelsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser