Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjen i centrum Familjearbete på Ramnås. Familjen i centrum 1.Omdefiniera uppdraget i interpersonella termer - Uppdragsgivare: socialsekreterare &

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjen i centrum Familjearbete på Ramnås. Familjen i centrum 1.Omdefiniera uppdraget i interpersonella termer - Uppdragsgivare: socialsekreterare &"— Presentationens avskrift:

1 Familjen i centrum Familjearbete på Ramnås

2 Familjen i centrum 1.Omdefiniera uppdraget i interpersonella termer - Uppdragsgivare: socialsekreterare & enhetschef - Föräldrar - Övriga intressenter: skola, professionellt nätverk

3 Familjen i centrum 2.Samgående : terapeutisk allians med familj & nätverk - Moder / vårdnadshavare - Biologisk förälder / pappa - Bonusföräldrar / nya partners - Mor- & farföräldrar / utvidgad familj - Personligt nätverk: släkt, grannar, vänner, föreningar - Professionellt nätverk: soc, skola, myndigheter • Inta resursförstärkar-roll, avvisa domarroll • Våga etablera personlig kontakt

4 Familjen i centrum 3. Utforska flera systemnivåer - Individnivå: mamma, pappa, barn, bonusföräldrar, syskon - Delsystem: föräldra-, partner, expartner, barn- & syskonsubsystem - Biologisk familj - Utvidgad familj: nya partners, släkt, vänner - Nätverk – personligt & professionellt - Kultur, etnicitet, närsamhälle

5 Familjen i centrum 4. Föräldrastöd & -utmaningar: ”smeka & slå” - Kommunikationsträning : funktionella budskap, aktivt lyssnande - Alternativa verklighetsuppfattningar & tolkningar - Enighet & samarbete – förhandlings- & konfliktlösningsförmåga - Återställ naturlig hierarki i familjen • stärk föräldraauktoritet – abdikerade föräldrar återetableras • befria barn från ansvar för föräldrar & syskon - Stärk föräldrars tilltro till egna känslor, tankar & behov - Omdefiniera återfall: ”testning av föräldrars förmåga”

6 5. Nedtrappning & tillbakadragande - Resursförstärkning – fokus på framstegen - Framtidsplanering (ev. överlämning till andra behandlare) 6. Uppföljning - Familj & personligt nätverk – intervjuer - Professionellt nätverk – socialsekreterare med flera Familjen i centrum

7 • Välutbildad personal - Ekosystemiskt strukturellt tänkande integrerat med - verksamma verktyg • Kontinuerlig konsultation / fortbildning för fördjupad kompetens • Förankring i organisation & ledning - Familjefokuserade rutiner - Familjefokuserade formulär – komplement till BBIC Förutsättningar för framgångsrikt familjearbete


Ladda ner ppt "Familjen i centrum Familjearbete på Ramnås. Familjen i centrum 1.Omdefiniera uppdraget i interpersonella termer - Uppdragsgivare: socialsekreterare &"

Liknande presentationer


Google-annonser