Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad."— Presentationens avskrift:

1 Eva Haglind 070907 Ledningens roll

2 Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad

3 Eva Haglind 070907 Slutsatser 2001 framgångsfaktorer Patientsäkerhet högsta prioritet Ledningens beslutsamhet Tydlighet i ansvar och befogenhet Ledningens uthållighet

4 Eva Haglind 070907 Ledningsstrategi 2006 Minska vårdrelaterade infektioner – minskat lidande – frigjorda resurser

5 Eva Haglind 070907 Mål 2007 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Halvera vårdrelaterade infektioner – mål: < 3% vid punktprevalens 2008

6 Eva Haglind 070907 Måluppfyllelse medför Sahlgrenska Universitetssjukhuset Minskat lidande 70 vårdplatser frigörs Minskad antibiotikaförbrukning

7 Eva Haglind 070907 Måluppfyllelse medför nationellt inom sluten vård Minskat lidande 500-1000 vårdplatser frigörs Minskad resistensutveckling 2 – 5 miljarder kronor till meningsfull sjukvård

8 Eva Haglind 070907 Hur ska ledningen nå målet? mätbart mål mål som alla förstår efterfråga resultat återkoppla på resultat efterfråga…….. framhåll framgång!

9 Eva Haglind 070907 Vilka stöd behövs? Lokal rutin utarbetas Lokal rutin görs känd System för mätning Ekonomi får ej hindra Lär, låna, ”stjäl” av andra

10 Eva Haglind 070907 VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas = VRISS Genombrottsprojekt – två nationella projekt – ett sjukhusprojekt: SU

11 Eva Haglind 070907 Framgångsrika idéer Checklista för gällande rutin Rutin: utbildning av nyanställda Caliciutbrott: – mathantering – handhygien för patienter – snabb isolering

12 Eva Haglind 070907 Bästa ”tips” Mobila krokar för rockar Handsprit ”överallt” ”Klockrent” – väggur! ”Hands up” - stoppskylt om hygienrutiner

13 Eva Haglind 070907 n=16 n=15 n=17 n=15 n=13n=11 n=7 Andel postoperativa sårinfektioner Kirurgen, SU/Östra 2006-2007

14 Eva Haglind 070907

15 Avdelning 349 A Följsamhet till hygienrutiner 0% 20% 40% 60% 80% 100% 424447485024681012141618 Vecka Andel Målvärde Andel

16 Eva Haglind 070907 Geriatrik Sahlgrenska

17 Eva Haglind 070907 Aktiviteter för att nå målet: <3% VRI 100% basala hygienrutiner 100% klädregler Sprida VRISS bästa idéer Följa upp

18 Eva Haglind 070907 Sprida VRISS bästa idéer Beslut ledningsgrupp att – Alla provar – c:a 300 enheter – Alla rapporterar - intranätet – Uppföljning områdesnivå – Chefläkaren till varje områdesledning

19 Eva Haglind 070907 10-i-topp listan, punkt 6-10 Rutin: preoperativ dusch Rutin: inläggning + skötsel drän Rutin: omläggning sår Antibiotikaprofylax Ventilatorbehandlade patienter – Munvård för intuberade patienter – Mätning av kuff-tryck – 30 graders höjd huvudända

20 Eva Haglind 070907 Spridning VRISS bästa idéer: verktyg ”Tio-i-topp” listan, september 2007 ”Verkstad” oktober 2007 Ambassadörer på hemsidan, oktober 2007 Rapportplats på hemsidan, november 2007

21 Eva Haglind 070907 Spridning av VRISS Arbeta som lärande organisation Lev upp till ”universitetssjukhus” IUH – okänt fenomen

22 Eva Haglind 070907


Ladda ner ppt "Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad."

Liknande presentationer


Google-annonser