Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad."— Presentationens avskrift:

1 Eva Haglind Ledningens roll

2 Eva Haglind Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA – omfattande – ovanlig – uppmärksammad

3 Eva Haglind Slutsatser 2001 framgångsfaktorer Patientsäkerhet högsta prioritet Ledningens beslutsamhet Tydlighet i ansvar och befogenhet Ledningens uthållighet

4 Eva Haglind Ledningsstrategi 2006 Minska vårdrelaterade infektioner – minskat lidande – frigjorda resurser

5 Eva Haglind Mål 2007 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Halvera vårdrelaterade infektioner – mål: < 3% vid punktprevalens 2008

6 Eva Haglind Måluppfyllelse medför Sahlgrenska Universitetssjukhuset Minskat lidande 70 vårdplatser frigörs Minskad antibiotikaförbrukning

7 Eva Haglind Måluppfyllelse medför nationellt inom sluten vård Minskat lidande vårdplatser frigörs Minskad resistensutveckling 2 – 5 miljarder kronor till meningsfull sjukvård

8 Eva Haglind Hur ska ledningen nå målet? mätbart mål mål som alla förstår efterfråga resultat återkoppla på resultat efterfråga…….. framhåll framgång!

9 Eva Haglind Vilka stöd behövs? Lokal rutin utarbetas Lokal rutin görs känd System för mätning Ekonomi får ej hindra Lär, låna, ”stjäl” av andra

10 Eva Haglind VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas = VRISS Genombrottsprojekt – två nationella projekt – ett sjukhusprojekt: SU

11 Eva Haglind Framgångsrika idéer Checklista för gällande rutin Rutin: utbildning av nyanställda Caliciutbrott: – mathantering – handhygien för patienter – snabb isolering

12 Eva Haglind Bästa ”tips” Mobila krokar för rockar Handsprit ”överallt” ”Klockrent” – väggur! ”Hands up” - stoppskylt om hygienrutiner

13 Eva Haglind n=16 n=15 n=17 n=15 n=13n=11 n=7 Andel postoperativa sårinfektioner Kirurgen, SU/Östra

14 Eva Haglind

15 Avdelning 349 A Följsamhet till hygienrutiner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vecka Andel Målvärde Andel

16 Eva Haglind Geriatrik Sahlgrenska

17 Eva Haglind Aktiviteter för att nå målet: <3% VRI 100% basala hygienrutiner 100% klädregler Sprida VRISS bästa idéer Följa upp

18 Eva Haglind Sprida VRISS bästa idéer Beslut ledningsgrupp att – Alla provar – c:a 300 enheter – Alla rapporterar - intranätet – Uppföljning områdesnivå – Chefläkaren till varje områdesledning

19 Eva Haglind i-topp listan, punkt 6-10 Rutin: preoperativ dusch Rutin: inläggning + skötsel drän Rutin: omläggning sår Antibiotikaprofylax Ventilatorbehandlade patienter – Munvård för intuberade patienter – Mätning av kuff-tryck – 30 graders höjd huvudända

20 Eva Haglind Spridning VRISS bästa idéer: verktyg ”Tio-i-topp” listan, september 2007 ”Verkstad” oktober 2007 Ambassadörer på hemsidan, oktober 2007 Rapportplats på hemsidan, november 2007

21 Eva Haglind Spridning av VRISS Arbeta som lärande organisation Lev upp till ”universitetssjukhus” IUH – okänt fenomen

22 Eva Haglind


Ladda ner ppt "Eva Haglind 070907 Ledningens roll. Eva Haglind 070907 Exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utbrott MRSA 1998 - 2000 – omfattande – ovanlig – uppmärksammad."

Liknande presentationer


Google-annonser