Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kateterisering av urinblåsan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kateterisering av urinblåsan"— Presentationens avskrift:

1 Kateterisering av urinblåsan
Gunilla Andersson universitetsadjunkt

2 Indikationer för kateterisering
Urinretention I samband med bukoperationer Förstorad prostata Medfödda missbildningar Neurogena blåsrubbningar Vid vissa röntgenundersökningar

3 Allmänna förberedelser inför kateterisering
Kontrollera ID Tillämpa basala hygienrutiner Ta hänsyn till patientens behov av integritet Säkerställ att patienten förstått tidigare given information Patienten bör också gett sitt samtycke till behandlingen Kontrollera att patienten inte är överkänslig mot latex eller lidokain (bedövningsgel) Desinfektera avlastningsbord

4 Tillvägagångsätt Duka upp materialet, förbered spruta
Handskar, tvättat rent Bedövningsgel 10 ml kvinna och minst 20 ml man Byt till sterila handskar För in katetern Vid urinsvar- kuffa Fixera katetern

5 Olika sorters katetrar
KAD cathéter à demeure, kvarliggande kateter RIK Ren Intermittent Kateterisering Suprapubisk urinkateter

6 Katetermaterial och storlek
Silikon med förfylld spruta med glycerinmix Latex Vid RIK katetrar av plast, PVC Grovleken på katetern anges i Charrière (Ch), anger omkretsen i millimeter

7 Katererisering, komplikationer
Urinvägsinfektion Kateterstopp Skador eller obehag i urinröret Läckage och trängningar Påverkad livskvalitet

8 Dokumentera Indikation Datum Katetertyp och storlek
Vätskemängd i kateterballongen Byte och eventuella problem Enligt SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården och patientdatalagen SFS 2008:355

9


Ladda ner ppt "Kateterisering av urinblåsan"

Liknande presentationer


Google-annonser