Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Vi har tillskapat en gemensam plattform, ett strategiskt forum för att gemensamt hantera övergripande ledningsfrågor. En länk mellan micro- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Vi har tillskapat en gemensam plattform, ett strategiskt forum för att gemensamt hantera övergripande ledningsfrågor. En länk mellan micro- och."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Vi har tillskapat en gemensam plattform, ett strategiskt forum för att gemensamt hantera övergripande ledningsfrågor. En länk mellan micro- och makronivåerna. Resultat Vi har tillskapat en gemensam plattform, ett strategiskt forum för att gemensamt hantera övergripande ledningsfrågor. En länk mellan micro- och makronivåerna. Att vara ledare -Vad gör vi bättre tillsammans? Pia Skoglund, enhetschef Norrgården och Södergården i Göteborg, Elsy Samuelsson, enhetschef Hospice Helhetsvården i Göteborg Inger Larsson, enhetschef Riddarstensgården i Lerum, Beatrice Orrenvade, enhetschef Ginstgården i Alingsås Utvecklingsområde Ett strategiskt ledningsbeslut ledde fram till att gruppen GBG4 bildades. Ett forum där vi som chefer har ett ”bollplank”. Att skapa samsyn, där detta är möjligt och att tillvarata varandras olika kompetenser. ”Alla borde inte behöva uppfinna hjulet själv”-känslan inspirerade oss att få till ett konstruktivt arbete i gruppen och på så sätt nå en samsyn i gemensamma frågor. Exempel på områden har varit dokumentation, lönesättning, Utvecklingsområde Ett strategiskt ledningsbeslut ledde fram till att gruppen GBG4 bildades. Ett forum där vi som chefer har ett ”bollplank”. Att skapa samsyn, där detta är möjligt och att tillvarata varandras olika kompetenser. ”Alla borde inte behöva uppfinna hjulet själv”-känslan inspirerade oss att få till ett konstruktivt arbete i gruppen och på så sätt nå en samsyn i gemensamma frågor. Exempel på områden har varit dokumentation, lönesättning, Våra Verksamheter Vi arbetar inom Bräcke Diakoni och våra verksamheter finns i Göteborg, Lerum och Alingsås. De omfattar boende för personer med demenssjukdom, korttidsboende för personer under 65 år och hospicevård. Våra enheter lyder under SoL och/eller HSL. Vi är chefer för sjuksköterskor, stödpedagoger, undersköterskor och vårdbiträden. En hel del skiljer men mycket förenar: Vi finns i samma organisation, arbetar utifrån samma vision och har gemensamma lednings- och policydokument. Våra Verksamheter Vi arbetar inom Bräcke Diakoni och våra verksamheter finns i Göteborg, Lerum och Alingsås. De omfattar boende för personer med demenssjukdom, korttidsboende för personer under 65 år och hospicevård. Våra enheter lyder under SoL och/eller HSL. Vi är chefer för sjuksköterskor, stödpedagoger, undersköterskor och vårdbiträden. En hel del skiljer men mycket förenar: Vi finns i samma organisation, arbetar utifrån samma vision och har gemensamma lednings- och policydokument. Hur går vi vidare? Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt samarbete, ta tillvara på varandras kompetenser, värdeskapande drivkrafter och engagemang i olika frågor. Vi kan t.ex. gemensamt bereda ärenden till ledningsgruppen. Hur går vi vidare? Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt samarbete, ta tillvara på varandras kompetenser, värdeskapande drivkrafter och engagemang i olika frågor. Vi kan t.ex. gemensamt bereda ärenden till ledningsgruppen. Plats för logga Syfte Att skapa förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete i vår vardag. Huvudmål Att skapa mervärde för dem vi är till för, våra boende, medarbetare och oss själva Delmål Att identifiera framtida gemensamma processer, t ex hur vi tar tillvara närstående i våra respektive verksamheter. Syfte Att skapa förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete i vår vardag. Huvudmål Att skapa mervärde för dem vi är till för, våra boende, medarbetare och oss själva Delmål Att identifiera framtida gemensamma processer, t ex hur vi tar tillvara närstående i våra respektive verksamheter. Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Vår första träff inleddes med brainstorming där vi identifierade våra gemensamma frågor. Vi enades om regler, kalendarium och agenda för våra möten. Hittills har vi träffats fyra gånger, vi har fört diskussioner kring och enats i frågor som rör avvikelsehantering, kostrutiner, dokumentation, brandutbildning, semesterplanering och lönesättning. Vi har skapat en gemensam mapp: GBG4 i ledningsgruppens gemensamma katalog. Där finns vår agenda och våra minnesanteckningar. Prioriterade, strukturerade möten, IRL, varje månad (9 under 2013) finns inlagda i kalendern. Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Vår första träff inleddes med brainstorming där vi identifierade våra gemensamma frågor. Vi enades om regler, kalendarium och agenda för våra möten. Hittills har vi träffats fyra gånger, vi har fört diskussioner kring och enats i frågor som rör avvikelsehantering, kostrutiner, dokumentation, brandutbildning, semesterplanering och lönesättning. Vi har skapat en gemensam mapp: GBG4 i ledningsgruppens gemensamma katalog. Där finns vår agenda och våra minnesanteckningar. Prioriterade, strukturerade möten, IRL, varje månad (9 under 2013) finns inlagda i kalendern. Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Från att ha fixat det mesta själv… … till att ta vara på varandras expertis … … frigör vi tid och kraft till andra uppgifter … … och våra verksamheter blomstrar … Beskriv det strategiska arbetet med att forma en ledningsgrupp/funktion Gör en avslutande kommentar av hur ni utvecklat ledningsfunktionen I stort och vad det har för betydelse.


Ladda ner ppt "Resultat Vi har tillskapat en gemensam plattform, ett strategiskt forum för att gemensamt hantera övergripande ledningsfrågor. En länk mellan micro- och."

Liknande presentationer


Google-annonser