Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra skolor kännetecknas av:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra skolor kännetecknas av:"— Presentationens avskrift:

1 Bra skolor kännetecknas av:
En bra skola... Gemensam undervisningsplanering Klassrumsnära kompetensutveckling Auskultationer Effektiviserad tidsanvändning Och att man… ...har enats om skolans mål ...fångar upp elever med svårigheter ...har tydlig ansvarsfördelning ...har fungerande relationer ...tar reda på hur det går ...har höga förväntningar ...lyfter fram kompetenta lärare (Hattie, Håkansson, Lundahl, Hjort, Scherp mfl)

2 Några nyckelord ur våra egna utvärderingar
Elev/skolråd: Mer fokus på arbetsro och ledarskapet i klassrummet. Ämnesgrupper: Mer fokus på lärande, bedömning, samsyn, prata ihop oss, lära av varandra, Arbetslag: vi hinner inte prata om det pedagogiska gemensamma frågorna så ofta som vi vill…

3 Många olika processer i en skola
Fritidsprocessen, mottagandet, mellanrummen, avslut, elevhälsan, mat…

4 Undervisningsprocessen
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” Skollag (2010:800) 1 kap. § 5

5 Syfte i eftermiddag Fokusera på undervisning och lärande.
Synligöra lektionens olika delar ; inledning, genomförande och avslut fördjupa oss i dem för att skapa samsyn och för att lyfta den goda lektionens betydelse för lärandet. Lära av varandra och få ett underlag att använda som idébank/checklista i det kollegiala lärandet och i den vardagliga undervisningen.

6 Undervisningsprocessen
Planera Inledning Genomföra Avsluta Utvärdera Lära och sprida till andra SLUT Vad ska det vi gör leda till för eleven? START Vad är syftet? Vad är det vi ska lösa? Definition av vad en process är En process har ett tydligt syfte Den har en tydlig startpunkt och slutpunkt En process är repetitiv, dvs genomförs många gånger Beskriva verksamheten ur elevens perspektiv Förtydliga hur olika värden skapas för eleven Skapa en helhetsförståelse för verksamheten 1

7 Skolsystemets förbättringsresa
Pedagogisk innovation och utbyte tvärs skolor Utveckla professionen Lägga den strukturella grunden Excellent Great säkerställa de basala villkoren Good Poor Skripta låg-kvalificerade lärare Säkra minimi-kvalitén Säkra att elevernas kostnader Fair Lägg grund för ansvars-utkrävning Säkra organisatoriska och finansiella förutsättningar Utveckla grundläggande pedagogik Great Utveckla kollegiala lärande processer Stärk upp stöd-funktioner för lärare och rektorer Stärk system-stöd för utveckling och innovation av pedagogik Fair Poor

8 Andra länder som gjort resan från good till great
Gemensam undervisnings-planering Lärarna har tydliga planeringsmöten flera gånger i veckan för att fastslå gemensamma lektionsplaneringar utifrån elevernas resultat. Auskultationer med återkoppling Rektor lägger tid på lektionsbesök enligt definierade utvecklingsområden. Strukturerad återkoppling, så som ”Lesson studies”. Lärarna utformar demonstrationslektioner. Ämnesdidaktisk klassrumsfokuserad fortbildning Kompetensutveckling formuleras utifrån elevresultat med ett lärandeperspektiv. Transparenta och omfattande karriärvägar Läraryrket har tydliga och breda karriärsteg. Formativ bedömning på systemnivå Lärare med goda resultat inspirerar andra.

9 Utvärderingarna säger bla
Arbetsro Lust att lära Vi tycker nu och då att vi får ha fokus på annat än eleverna och själva lärandet. Vi jobbar ju alla här inne med elever som är allt från 5-16 år, olika individer med olika kvaliteter, hinder lustar , språk osv. Det vis ka fokusera idag är på det generella men också på detaljerna-på hur vi faktiskt gör, eller skulle vilja, bör göra. Vi ska lära av varandra. Kärnan-vi är en skola-undervisningen i fokus

10


Ladda ner ppt "Bra skolor kännetecknas av:"

Liknande presentationer


Google-annonser