Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra skolor kännetecknas av: En bra skola... Gemensam undervisningsplanering Klassrumsnära kompetensutveckling Auskultationer Effektiviserad tidsanvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra skolor kännetecknas av: En bra skola... Gemensam undervisningsplanering Klassrumsnära kompetensutveckling Auskultationer Effektiviserad tidsanvändning."— Presentationens avskrift:

1 Bra skolor kännetecknas av: En bra skola... Gemensam undervisningsplanering Klassrumsnära kompetensutveckling Auskultationer Effektiviserad tidsanvändning Och att man…...har enats om skolans mål...fångar upp elever med svårigheter...har tydlig ansvarsfördelning...har fungerande relationer...tar reda på hur det går...har höga förväntningar...lyfter fram kompetenta lärare (Hattie, Håkansson, Lundahl, Hjort, Scherp mfl) 1

2 Några nyckelord ur våra egna utvärderingar Elev/skolråd: Mer fokus på arbetsro och ledarskapet i klassrummet. Ämnesgrupper: Mer fokus på lärande, bedömning, samsyn, prata ihop oss, lära av varandra, Arbetslag: vi hinner inte prata om det pedagogiska gemensamma frågorna så ofta som vi vill… 2

3 Många olika processer i en skola Fritidsprocessen, mottagandet, mellanrummen, avslut, elevhälsan, mat… 3

4 Undervisningsprocessen ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” Skollag (2010:800) 1 kap. § 5 4

5 Syfte i eftermiddag 5 Fokusera på undervisning och lärande. Synligöra lektionens olika delar ; inledning, genomförande och avslut fördjupa oss i dem för att skapa samsyn och för att lyfta den goda lektionens betydelse för lärandet. Lära av varandra och få ett underlag att använda som idébank/checklista i det kollegiala lärandet och i den vardagliga undervisningen.

6 1 Definition av vad en process är En process har ett tydligt syfte Den har en tydlig startpunkt och slutpunkt En process är repetitiv, dvs genomförs många gånger Beskriva verksamheten ur elevens perspektiv Förtydliga hur olika värden skapas för eleven Skapa en helhetsförståelse för verksamheten Undervisningsprocessen Planera Inledning Genomföra AvslutaUtvärdera Lära och sprida till andra START Vad är syftet? Vad är det vi ska lösa? SLUT Vad ska det vi gör leda till för eleven?

7 Skolsystemets förbättringsresa Excellent Poor Fair Good Great Utveckla professionen Pedagogisk innovation och utbyte tvärs skolor säkerställa de basala villkoren Lägga den strukturella grunden

8 Andra länder som gjort resan från good till great Lärarna har tydliga planeringsmöten flera gånger i veckan för att fastslå gemensamma lektionsplaneringar utifrån elevernas resultat. Rektor lägger tid på lektionsbesök enligt definierade utvecklingsområden. Strukturerad återkoppling, så som ”Lesson studies”. Lärarna utformar demonstrationslektioner. Kompetensutveckling formuleras utifrån elevresultat med ett lärandeperspektiv. Läraryrket har tydliga och breda karriärsteg. Lärare med goda resultat inspirerar andra. Gemensam undervisnings- planering Auskultationer med återkoppling Ämnesdidaktisk klassrumsfokuserad fortbildning Transparenta och omfattande karriärvägar Formativ bedömning på systemnivå

9 Utvärderingarna säger bla 9 Arbetsro Lust att lära Vi tycker nu och då att vi får ha fokus på annat än eleverna och själva lärandet. Vi jobbar ju alla här inne med elever som är allt från 5-16 år, olika individer med olika kvaliteter, hinder lustar, språk osv. Det vis ka fokusera idag är på det generella men också på detaljerna-på hur vi faktiskt gör, eller skulle vilja, bör göra. Vi ska lära av varandra. Kärnan-vi är en skola-undervisningen i fokus

10


Ladda ner ppt "Bra skolor kännetecknas av: En bra skola... Gemensam undervisningsplanering Klassrumsnära kompetensutveckling Auskultationer Effektiviserad tidsanvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser