Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Kiruna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Kiruna."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Kiruna – Projektet ”Age Management” 8 personer Projektledare Ägare, politiker, personalchef Förvaltningschefer Fackliga organisationer, ledningsstöd Enskilda samtal och gruppintervjuer Män och Kvinnor

2 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Lund – projektet ”Dialogen” 13 personer Projektledning Ägare, politiker, personaldirektör Förvaltningschefer Enhetschefer, fackliga företrädare Anställda, samtalsledare Enskilda samtal och gruppintervjuer Män och Kvinnor

3 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Strategier Praktik Det goda exemplet Spridning Vad man vet Utvecklingsstöd Verktyg och modeller Problem i praktiken Kunskapsutveckling

4 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Strategier Anställda i kommunen, 2 200 – 9 000 Politisk strategi - personalpolitik Tydligt uppdrag att genomföra för operativ ledning Personalpolicy Prioriterat uppdrag Valfrihet betonas Obligatoriskt i praktiken

5 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Praktik Ändrad praktik Anpassning av arbetsinnehåll Röst och verktyg för inflytande Metod för utvecklingsarbete och för samtal Förändrade rutiner Synliggör utvecklingsbehov Lätt att komma igång Praktiken blev tvärtom – ökade arbetstiden

6 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Det goda exemplet De flesta har löst uppgiften på eget sätt – utan samverkan med andra Praktiken - vi vet inte hur de andra har gjort Ägare – vet att det har genomförts och att det förmodligen har sett olika ut – vissa har lyckats bättre än andra

7 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Spridning – Hur? Verbalt och skriftligt Fikaraster – skriftligt informationsmaterial Utbildningsdagar Samverkansgrupper Personalpolicy – politiska mål och styrdokument Intranät Test av material i pilotverksamhet – samverkan i utvecklingsprocess Studiebesök Från idé till verkstad – men hur blev det sedan?

8 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Vad man vet Positivt och negativt Äldre anställda en resurs Trygghet inför att bli äldre Verktyg för inflytande i vardagen Man satsar på personalen Verktyg för svåra frågor Mervärde – att se sina arbetskamrater Inspirerar till utvecklingsarbete Förbättrade rutiner

9 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Utvecklingsstöd Konsultstöd – Kunskap och metoder Politiker – personalen som resurs Ökad förståelse kräver eget lärande Litteratur och erfarenhetsutbyte Synliggöra hinder för utveckling – ”tokrättvisa” Materialet ger stöd och struktur, förslag på utvecklingsområden Demokratiutveckling Enkelhet i användning

10 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Verktyg och modeller Verktygslådan – ”synlig eller osynlig” Politiska mål som personalpolitiska program Ledningsverktyg – personalpolicy Verktyg för arbetsplatsdemokrati Egna modeller för utvecklingsarbete och samtal Metod för systematiskt utvecklingsarbete Konkreta verktyg för att komma vidare från prat till verkstad Gemensamt språk Modell för uppföljning behöver utvecklas

11 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Problem i praktiken Idéer går stick i stäv med politiska beslut Obligatoriskt eller frivilligt? Kultur – idioträttvisa, grogrund för avundsjuka Långa beslutskanaler Utvecklingsarbete tar tid – kräver systematik och tålamod Trycket underifrån saknas Vardagen tar över Rädsla från politiker – tar över tjänstemännens ansvar Kultur – alla gör som dem själva vill Nya chefer – nya tankar och idéer får högre prioritet … och vad händer sen då?

12 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Kunskapsutveckling ”Det är aldrig för sent att ta upp frågan – det ska nötas in!” ”Droppen som urholkar stenen” ”Nyckeln till framgång finns i att engagera personalen” ”Imponerad av hur de har jobbat med utvecklingsarbetet”

13 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning ”Före” ”Under” ”Efter” Initiering Genomförande Spridning Nivå på integration av projekt i ordinarie verksamhet Strategier för hållbar utveckling Källa bild: (2005): Andersson, M. et al, Om konsten att utveckla partnerskap. Stockholm, Arbetslivsinstitutet

14 © Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Strategier visavi vardagens praktik Arbetsmiljöfrågan sätts i fokus som strategier för förändringsarbete Tydlig kommunikation från ledningen ner i organisationen Återkoppling saknas till politiker och högsta ledning Okunskap om utvecklingsprocessens omfattning och praktik Praktiken visar på goda exempel och ny kunskap Det sker inget lärande mellan enheter Alla uppfinner egna hjul Risk för att utvecklingsarbetet avstannar – tydlighet i ansvar saknas för fortsättning


Ladda ner ppt "© Copyright APeL 2005 Hanne Randle www.apel.nu Seminarium 6, Intern och Extern spridning, torsdagen den 8 december 2005 Intern och Extern spridning Kiruna."

Liknande presentationer


Google-annonser