Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005."— Presentationens avskrift:

1 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005

2 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Om vår personal •cirka 9 000 tillsvidareanställda och visstidsanställda •störst: 2 307 tillsvidareanställda i vård- och omsorgsnämnden •minst: 21 tillsvidareanställda i miljönämnden •sjukfrånvaro 20038,7 % 20048,3 % nov.20057,8 %

3 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Sjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron per yrkesgrupp Yrkesgrupp Antal tv-anställda Sjukfrånvaro Barnskötare445 14,2 % Vårdbiträden36913,7 % Sjuksköterskor10813,0 % Undersköterskor873 9,7 % Förskollärare616 9,4 % Grundskollärare 1-7442 7,5 % Grundskollärare 4-7245 5,4 %

4 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Diagnoser Diagnoser för samtliga långtidssjuka i Lunds kommun år 2002 (AFA) kvinnor män •Psykisk och psykosocial ohälsa 131 9 •Skelettets och rörelseorganens sjukdomar 125 22 •Övriga 67 7

5 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Personalpolitiskt arbete •Styrande dokument •Redovisande dokument •Dialogen

6 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Roller i det personalpolitiska arbetet - tjänstemannanivå Kommunkontor - Personalavdelning Personalpolitiskt strategiskt arbete - Stab Personalpolitisk uppföljning + ledningsinformation + Dialogen tillsvidare - FöretagshälsovårdResurs FörvaltningarEget internt arbete, stor självständighet FackDiskussionspartners i samband med Det personalpolitiska programmet, handlingsplanerna och Dialogen Chefer o medarbetareAnsvar utifrån sin egen nivå på den egna arbetsplatsen

7 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Utgångspunkt för Dialogen •Det är medarbetarna som ser, upplever och är arbetsmiljön •Medarbetarna har ett eget ansvar •Vi får inte mer pengar •Är en del i den personalpolitiska processen •Ska leda till åtgärder •Ska vara hållbart

8 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Utmärkande för Dialogen •Den utgår från medarbetarna •Den utgår från tidigare arbete – man känner igen frågeställningarna •Den är öppen - skapar engagemang •Den är flexibel •Den skapar en kontinuerlig process i förbättringsarbetet •Den kompletterar övrigt kvalitetsarbete •Den är återkommande •Den är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Dialogen och övriga dokument •Välbefinnande och hälsa •Inflytande och delaktighet •Lust att lära •Att vara ledare •Etik i arbetet •Personalförsörjning •Att påverka de egna arbetsvillkoren

10 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Dialogens delar •Monologen – en liten enkät, 25 frågor, för att underlätta diskussioner •Dialogen – ett diskussionsmaterial •Handlingsplan •Mycket enkelt excelprogram för att visa resultatet – omedelbart resultat •Handledningsmaterial för förvaltningschef respektive samtalsledare/chef

11 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Excel-mall

12 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Excel-mall

13 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen Förankring innan Dialogen var klar •diskussioner med PFU •diskussioner med personalare •diskussioner med förvaltningschefer och chefer •diskussioner inom företagshälsovården •diskussioner med fackliga organisationer

14 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen Under utarbetandet av Dialogen •testning av materialet inom ett antal arbetsplatser som - hemvården - särskilt boende - rektorsområde - teknisk verksamhet •ytterligare diskussioner med chefer och personalare •diskussioner med fackliga representanter •diskussioner med PFU

15 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen Det färdiga materialet Dialogen -Besök hos samtliga förvaltningschefer, ledningsgrupper och övriga chefsgrupper -Föreläsning ”Den politiska utmaningen för hälsoarbetet” med professor Töres Theorell för politiker februari 2004 -Föreläsning ”Inflytande och delaktighet på arbetsplatsen” med professor Töres Theorell för medarbetare - Möjligheter att beställa materialet gratis -Erbjudande om stöd för arbetsledare och grupp -Uppmaning i den personalpolitiska handlingsplanen

16 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen -Rapportering till PFU -Redovisning i årsredovisning och i personalpolitisk uppföljning -Redovisning av goda exempel inför förvaltningscheferna -Information och uppmaningar inom partierna till nämndsledamöter

17 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Obligatorium - frivillighet Huvudprincip •Frivilligt för förvaltningen dock tydlig uppmaning •Viktigt att kunna välja tidpunkt själv, bör inte krocka med andra aktiviteter •Är materialet bra sprider det sig självt •Det är förvaltningarna som själva bestämmer hur de vill använda sig av materialet Lokala beslut •Obligatoriskt för arbetsplatser – brist på uppföljning

18 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av resultatet av Dialogen Två huvudinriktningar •Arbetsplatsens eget material – resultatet ska inte spridas utanför arbetsgruppen •Förvaltningsledningen vill ha kontroll och göra övergripande handlingsplaner •Ingen organiserad spridning mellan förvaltningarna •Avsnitt i den personalpolitiska uppföljningen •Ytterligare aktiviteter diskuteras

19 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen Vad har underlättat spridningen? •Att materialet fungerar bra! •Att materialet är flexibelt – inte några måsten •Uppmaningar från politiker •Uppmaningar i de personalpolitiska handlingsplanerna •Verksamheternas stöd i framtagandet av materialet •Besök i verksamheterna •Fackliga organisationer intresserade •Vi har tiden framför oss

20 Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005 Spridning av Dialogen Vad har hindrat spridningen? •Stor självständighet inom förvaltningarna •Automatisk negativ inställning till ”centrala pålagor” •Brist på kontinuitet i ledningen av det personalpolitiska arbetet •Många andra parallella projekt ute på arbetsplatserna


Ladda ner ppt "Lund Marie Björklund, Projektledare Kommunkontoret, stab Lunds kommun Seminarium 6, Intern och Extern Spridning 8 december 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser