Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om vår personal cirka tillsvidareanställda och visstidsanställda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om vår personal cirka tillsvidareanställda och visstidsanställda"— Presentationens avskrift:

1

2 Om vår personal cirka 9 000 tillsvidareanställda och visstidsanställda
störst: tillsvidareanställda i vård- och omsorgsnämnden minst: tillsvidareanställda i miljönämnden sjukfrånvaro ,7 % 2004 8,3 % nov ,8 %

3 Sjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron per yrkesgrupp
Yrkesgrupp Antal tv-anställda Sjukfrånvaro Barnskötare ,2 % Vårdbiträden ,7 % Sjuksköterskor ,0 % Undersköterskor ,7 % Förskollärare ,4 % Grundskollärare ,5 % Grundskollärare ,4 %

4 Diagnoser Diagnoser för samtliga långtidssjuka i Lunds kommun år (AFA) kvinnor män Psykisk och psykosocial ohälsa Skelettets och rörelseorganens sjukdomar Övriga

5 Personalpolitiskt arbete
Styrande dokument Redovisande dokument Dialogen

6 Roller i det personalpolitiska arbetet - tjänstemannanivå
Kommunkontor - Personalavdelning Personalpolitiskt strategiskt arbete - Stab Personalpolitisk uppföljning ledningsinformation + Dialogen tillsvidare - Företagshälsovård Resurs Förvaltningar Eget internt arbete, stor självständighet Fack Diskussionspartners i samband med Det personalpolitiska programmet, handlingsplanerna och Dialogen Chefer o medarbetare Ansvar utifrån sin egen nivå på den egna arbetsplatsen

7 Utgångspunkt för Dialogen
Det är medarbetarna som ser, upplever och är arbetsmiljön Medarbetarna har ett eget ansvar Vi får inte mer pengar Är en del i den personalpolitiska processen Ska leda till åtgärder Ska vara hållbart

8 Utmärkande för Dialogen
Den utgår från medarbetarna Den utgår från tidigare arbete – man känner igen frågeställningarna Den är öppen - skapar engagemang Den är flexibel Den skapar en kontinuerlig process i förbättringsarbetet Den kompletterar övrigt kvalitetsarbete Den är återkommande Den är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

9 Dialogen och övriga dokument
Välbefinnande och hälsa Inflytande och delaktighet Lust att lära Att vara ledare Etik i arbetet Personalförsörjning Att påverka de egna arbetsvillkoren

10 Dialogens delar Monologen – en liten enkät, 25 frågor, för att underlätta diskussioner Dialogen – ett diskussionsmaterial Handlingsplan Mycket enkelt excelprogram för att visa resultatet – omedelbart resultat Handledningsmaterial för förvaltningschef respektive samtalsledare/chef

11 Excel-mall

12 Excel-mall

13 Spridning av Dialogen Förankring innan Dialogen var klar
diskussioner med PFU diskussioner med personalare diskussioner med förvaltningschefer och chefer diskussioner inom företagshälsovården diskussioner med fackliga organisationer

14 Spridning av Dialogen Under utarbetandet av Dialogen
testning av materialet inom ett antal arbetsplatser som - hemvården - särskilt boende - rektorsområde - teknisk verksamhet ytterligare diskussioner med chefer och personalare diskussioner med fackliga representanter diskussioner med PFU

15 Spridning av Dialogen Det färdiga materialet Dialogen
Besök hos samtliga förvaltningschefer, ledningsgrupper och övriga chefsgrupper Föreläsning ”Den politiska utmaningen för hälsoarbetet” med professor Töres Theorell för politiker februari 2004 Föreläsning ”Inflytande och delaktighet på arbetsplatsen” med professor Töres Theorell för medarbetare - Möjligheter att beställa materialet gratis Erbjudande om stöd för arbetsledare och grupp Uppmaning i den personalpolitiska handlingsplanen

16 Spridning av Dialogen - Rapportering till PFU
Redovisning i årsredovisning och i personalpolitisk uppföljning Redovisning av goda exempel inför förvaltningscheferna Information och uppmaningar inom partierna till nämndsledamöter

17 Obligatorium - frivillighet
Huvudprincip Frivilligt för förvaltningen dock tydlig uppmaning Viktigt att kunna välja tidpunkt själv, bör inte krocka med andra aktiviteter Är materialet bra sprider det sig självt Det är förvaltningarna som själva bestämmer hur de vill använda sig av materialet Lokala beslut Obligatoriskt för arbetsplatser – brist på uppföljning

18 Spridning av resultatet av Dialogen
Två huvudinriktningar Arbetsplatsens eget material – resultatet ska inte spridas utanför arbetsgruppen Förvaltningsledningen vill ha kontroll och göra övergripande handlingsplaner Ingen organiserad spridning mellan förvaltningarna Avsnitt i den personalpolitiska uppföljningen Ytterligare aktiviteter diskuteras

19 Spridning av Dialogen Vad har underlättat spridningen?
Att materialet fungerar bra! Att materialet är flexibelt – inte några måsten Uppmaningar från politiker Uppmaningar i de personalpolitiska handlingsplanerna Verksamheternas stöd i framtagandet av materialet Besök i verksamheterna Fackliga organisationer intresserade Vi har tiden framför oss

20 Spridning av Dialogen Vad har hindrat spridningen?
Stor självständighet inom förvaltningarna Automatisk negativ inställning till ”centrala pålagor” Brist på kontinuitet i ledningen av det personalpolitiska arbetet Många andra parallella projekt ute på arbetsplatserna


Ladda ner ppt "Om vår personal cirka tillsvidareanställda och visstidsanställda"

Liknande presentationer


Google-annonser